Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti. Stupně pohybu spermií. Jak vypadá lidská spermie? Progresivní pohybu spermií. Základní vyšetření plodnosti muže je vyšetření a vyhodnocení kvality ejakulátu jako celku, které se provádí po 5 dnech pohlavní abstinence.

Vyšetření plodnosti

Základní vyšetření plodnosti muže je vyšetření a vyhodnocení kvality ejakulátu jako celku, které se provádí po 5 dnech pohlavní abstinence. Pacient získá semeno masturbací do skleněné nádobky. U ejakulátu se hodnotí jeho celkový objem, barva, konzistence, doba zkapalnění, posléze pohyblivost a počet spermií, počítají se procenta porušených spermií, přídatné buňky a pH. Specializované imunologické laboratoře vyšetřují i protilátky proti spermiím v seminální plazmě.

Detoxikace mladý ječmen

Stupně pohybu spermií

K hodnocení pohybu spermií pod mikroskopem se využívá čtyřstupňové hodnocení podle McLeoda, které pochází už u počátku 60. let 20. století. Stupeň 0 znamená kompletně nepohyblivé spermie, stupeň 1 pak spermie s pohybem na místě, stupeň 2 znamená, že spermie vytvářejí vlnovitý pohyb, při stupni 3 se většina spermií pohybuje progresivně kupředu, stupeň 4 – spermie se pohybují rychle a progresivně.

Stupeň pohyblivosti spermií

dotváří spermiologické vyšetření, přičemž za hranici normálního nálezu se dnes ještě považuje přítomnost minimálně 40% spermií hodnocených druhým stupněm pohyblivosti podle výše uvedených kritérií.

Počet spermíí

Počet spermií se počítá ve speciální komůrce sestrojené podle lékaře Thoma nebo ve finančně velmi nákladných automatických analyzátorech, které vlastní některé andrologické laboratoře. V obarvovaných nátěrech ejakulátu se zjišťuje procento abnormálních, odchylných forem zárodečných buněk.

Jak vypadá lidská spermie?

Lidská spermie byla poprvé popsána v roce 1677 vynálezcem mikroskopu Holanďanem Antony van Leewenhookem.

Zralá mužská pohlavní buňka, spermie

je dlouhá až 70 µm. skládá se ze 2 hlavních částí: z hlavičky a z bičíku, který někteří autoři podrobují dalšímu dělení (krček, střední část, hlavní oddíl a koncový oddíl).

Hlavička mužské spermie má oválný tvar a měří 5 µm do délky, 3 µm do šířky. Nejpodstatnější částí hlavičky je její „čepička”, která ji pokrývá ze dvou třetin. Akrozomální část hlavičky je velmi důležitá v procesu oplodňování, neboť obsahuje řadu velmi důležitých působků – enzymů umožňujících průnik spermie přes první vrstvu vajíčka.

Pohyb spermií

Bičík spermie, dlouhý asi 65 µm a široký 1 µm, umožňuje progresivní pohyb celé spermie kupředu. Charakteristický pohyb spermií je považován za jeden z nejdůležitějších parametrů plodnosti. Bičík spermie se „mrskne” desetkrát za sekundu, ale forma pohybu celé spermie je velmi různorodá a postupuje od báze k vrcholu bičíku. V ejakulátu se rychlost spermií uvádí 10 – 60 µm za sekundu.

Pohyblivost spermií

se v laboratorních podmínkách podařilo zvyšovat použitím malých koncentrací látek
obsažených v čaji, kávě, čokoládě, kakau nebo v přítomnosti enzymu rozkládajícího látky bílkovinné povahy.

Progresivní pohybu spermií

naopak škodí peroxid vodíku nebo přítomnost lidské sliny. Z praktického hlediska tedy není dobré, aby neplodné páry používaly sliny jako zvlhčovalo pochvy. Slina totiž obsahuje vedle celé řady choroboplodných zárodků také amylázu a další enzym lyzozym, které primárně snižují pohyb spermií.

Pohyblivost spermií zvyšuje nižší teplota

Pacientům se zhoršenými parametry spermiogramu se proto s úspěchem běžně doporučuje nosit volné kalhoty, aby se třením např. v těsnách džínách nezvyšovala teplota v oblasti šourku. Dále se pacientům nedoporučují časté koupele v horkých lázních či pobyt v sauně, vyhřívané sedačky aj.

Alkohol omezuje spermie

Mezi další prvky, které snižují pohyblivost spermií patří alkohol, především destilovaný, nikotin, tvrdé i měkké drogy, příliš kořeněná jídla, práce s těžkými kovy či s organickými rozpouštědly.

Pohyb spermií

Aby se spermie bezpečně dostala k vajíčku, musí vykonat na 20 tisíc progresivně vlnivých pohybů bičíkem, což znamená dvacettisíckrát mrsknout bičíkem a posunout spermii kupředu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10576 (magazin-zdravi.cz#7918)


Přidat komentář