Udržení si zdravého sluchu

Bolesti uší jsou nejčastěji způsobeny bakteriální nebo virovou infekcí. Častý je zánět středního ucha, na který trpí hlavně malé děti. Výzkumy prokázaly, že častěji trpí záněty ty děti, které dlouho a často cucají dudlík.

Složitost lidského ucha

Lidské ucho je velmi složitý orgán, který se skládá ze tří hlavních částí: vnějšího, středního a vnitřního ucha. Ve vnitřním uchu je tekutina, jejímž pohybem se aktivují vláskové buňky a vysílají do mozku impulzy. Díky tomuto systému zaznamenáváme zvuky. Stačí i minimální poškození tohoto systému, aby byl sluch člověka ohrožen.

Důvod tvorby ušního mazu

je tuková vrstva, která chrání citlivou kůži zvukovodu a vytváří ochranu proti infekcím. Proto je příliš častá hygiena uší v podstatě škodlivá.

Záněty ucha

Bolesti uší jsou nejčastěji způsobeny bakteriální nebo virovou infekcí. Častý je zánět středního ucha, na který trpí hlavně malé děti. Výzkumy prokázaly, že častěji trpí záněty ty děti, které dlouho a často cucají dudlík. Bolest při zánětu je obvykle provázena zhoršením sluchu a zvýšenou teplotou. Při zánětu středního ucha se v uchu vytváří hnis. Hrozí prasknutí bubínků, které se však obvykle po čase samy zahojí. K léčbě zánětu se používají analgetika, při infekcích antibiotika. Pokud není příčinou bolesti zánět, pomohou vhodné ušní kapky. V ostatních případech je třeba vyhledat lékaře.

Správná hygiena

Ušní hygiena je důležitá, neměla by se ale přehánět. Mohou pak totiž nastat problémy. Vodu v uších ušní maz nasaje a zvukovod ještě více ucpe. Nestrkejte si do uší špejle a vatové tyčinky. Mohou vám kůži mohou poranit a ničí ochrannou vrstvu mazu. Stačí, když si vyčistíte vnější část ušního boltce nějakým ubrouskem.

Jak si vyčistit uši

Jsou novinkou na scéně ušní hygieny. Zbaví vás usazenin, vyrovnají tlak v uších i v hlavě a přinesou značnou úlevu. Léčí dokonce i některé formy nedoslýchavosti (způsobené hluboko usazeným ušním mazem). Jsou vyrobeny ze směsi včelího vosku, medu a parafinu. Účinek ušních svíček spočívá v teple, které hoření ušní svíce vytváří a změkčuje ušní maz a v podtlaku, díky kterému pak svíčka maz vysaje.

Čištění uší s pomocí ušní svíčky se provádí tak, že nasunete papírový kroužek na užší část svíčky a zapálíte ji na druhém, širším konci. Svíčku zasunete užším koncem do ucha. Jakmile dojde plamen k ochrannému kroužku, svíčku vyndáte a uhasíte ve vodě. Hygienu tímto způsobem neprovádějte častěji než jednou za měsíc. Průběžnou hygienu uší provádějte bez ohledu na užívání ušních svíček. Ušní svíčky seženete v jakékoliv lékárně.

Pozor na bubínek

Pokud se vám v uchu vytvoří ušní zátka, nepokoušejte se ji odstranit vatovými tampony. Tímto způsobem ji ještě více posunete k bubínku. Raději navštivte lékaře. Totéž platí v případě ucpání ucha cizím tělesem. Lékař jej bezpečně odstraní pinzetou nebo výplachem. ## Bezpečnost ucpávek do uší

Pokud používáte voskové ucpávky do uší, pravidelně je vyměňujte a dbejte na správnou hygienu uší. Jejich používání totiž často vede k nadměrné produkci ušního mazu a vytváří podmínky pro šíření bakterií a plísní. Špunty do uší jsou výbornou ochranou proti nadměrnému hluku. Dají se dnes sehnat v takové kvalitě, že zvuk na diskotéce je s nimi čistý.

Nezničte si důležitý smysl

Sluch nám umožňuje dobře se dorozumět s ostatními lidmi. Sluchové ústrojí je snadno zranitelné a proto také náchylné k mnoha onemocněním. Onemocnění je často spojeno s oblastí nosu a krku, kde se může dále šířit.

Nedoslýchavost

Mezi nejčastější sluchové postižení patří ztráta sluchu a různé formy nedoslýchavosti. Lidé mají také problémy s tzv. tinitem (pískání, šumění nebo jiné zvuky v uchu). Ztráta sluchu není vždy jen projevem stárnutí. Může být příčinou různých sluchových poruch.

Rozeznáváme dva druhy nedoslýchavosti:

  1. převodní nedoslýchavost (příčina je ve zvukovodu nebo středním uchu)
  2. percepční nedoslýchavost (ztráta sluchu je způsobena poruchou buněk vnitřního ucha nebo sluchových nervů)

    Někteří lidé neslyší určité specifické zvuky a tím sice slyší naši řeč, ale nerozumí ji. Pokud není taková vada včas odhalena, zvláště u malých dětí, může se nepříznivě projevit na jejich řeči. U starších lidí může vést neléčená nedoslýchavost k pocitům izolace a osamělosti.

Léčení - nedoslýchavosti

Převodní nedoslýchavost lze v některých případech vyléčit chirurgicky nebo pomocí léků. V případě percepčních sluchových poruch je jediným prostředkem pro účinnou pomoc sluchadlo. Sluchadlo vám lékař nechá vyrobit přímo na míru vašim potřebám. Sluchadlo výrazně zlepšuje slyšení nedoslýchavého a umožňuje mu tak opět žít kvalitním životem.

Pokud není sluch

Naslouchadlo zesiluje okolní zvuky a napomáhá tak lepšímu slyšení. Vyrábí se sluchadla dvojího druhu. Buď se zavěšují za ušní boltec nebo se vkládají přímo do zvukovodu. Existují i sluchadla zcela ukrytá ve zvukovodu, která nejdou vůbec vidět. Většina sluchadel je vybavena přepínačem, který postiženému umožní lépe rozumět ve specifických situacích (telefonní hovor, televize apod.). Hlasitost si můžete dokonce i upravovat podle potřeby (zvyšovat nebo snižovat). Slouží k tomu malé otočné kolečko, tzv. regulátor hlasitosti. Sluchadla lze namontovat i na obruby brýlí.

Ochrana sluchu

V dnešní době moderní techniky, kdy jsou samozřejmostí věci jako např. sluchátka do uší, sluchátka s mikrofonem, reprodukční bedny, to vše hlasitě vyhrávající, je náš sluch stále více ohrožován nedoslýchavostí. Mladí lidé, kteří často navštěvují hlučné diskotéky, se riziku nedoslýchavosti vystavují nejvíce. Často na sobě první změny zpozorují, až když je na léčbu poškozeného sluchu pozdě. Proto dbejte na prevenci a hlučnému prostředí se raději vyhýbejte.

Usnadnění komunikace nedoslýchavým

Máte-li ve svém okolí sluchově postiženého, můžete sobě i jemu vzájemnou komunikaci usnadnit, budete-li dodržovat těchto několik rad:

  • Ke sluchově postiženému se nikdy neodvracejte zády.
  • Mluvte k dotyčnému v jeho blízkosti, nevzdalujte se od něj.
  • Mluvíte-li na postiženého v hlučné místnosti, před mluvením se ho zlehka dotkněte.
  • Nekřičte na postiženého, mluvte raději pomalu a zřetelně.
  • Pokud vám dotyčný nerozumí ani po několika zopakováních, zkuste zvolit jiná slova.
  • Udržujte s postiženým oční kontakt.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10569 (magazin-zdravi.cz#7053)


Přidat komentář