Stres a jak zvládat stres

Co je to stres? Stres vyvolává únavu. Je stále těžší zvládat stres, který na nás doléhá? Chronická únava. Krátkodobý stres. Zvládání stresu. Techniky zvládání stresu. Ke stresu dochází v každé situaci, která od nás vyžaduje přizpůsobení se změně.

Co je to stres?

Ke stresu dochází v každé situaci, která od nás vyžaduje přizpůsobení se změně. Stres spojený s vítězstvím v soutěži, zvýšením platu nebo povýšením v nás vyvolává pocit silné radosti. Jiné stresy sice možná nejsou tolik vzrušující, nicméně jsou rovněž schopné vyvolat silný pocit uspokojení, ať už je to třeba romantický večer, pochvala od spolupracovníka či dobré vysvědčení u dítěte.

Stres vyvolává únavu

Další stresy vyvolávají zase spíše únavu, třebaže samy o sobě nejsou ničím záporným (například svatba či větší rodinná oslava).

  • A pak jsou samozřejmě stresy, které pro nás mohou být značně vyčerpávající – například výpověď v zaměstnání, rozvod či smrt někoho blízkého.
  • Zdraví, to je schopnost přizpůsobit se stresu, který nám přináší život. Zdraví lidé našli ten správný způsob, jak se vyrovnávat s každodenním stresem.

Je stále těžší zvládat stres, který na nás doléhá?

Moderní způsob života nás zajisté nutí ke stále většímu tempu. Ze všech stran slyšíme nabídky – navštivte nás co nejdříve, kupte si to hned teď, užívejte si to okamžitě. Reklama nás neustále vybízí – užívejte si, dokud můžete, žijete přece jen jednou.

Chronická únava

Ovšem přejde několik let a vy se už po všem tom shánění, trmácení, cestování i užívání si možná cítíte trochu unaveni nebo i podvedeni. Cenou, kterou jste za to zaplatili, je chronická únava, dluhy, podlomené zdraví, deprese a celková ztráta chuti do života. Mnozí z nás jsou vtaženi do tohoto zlomyslného soukolí moderního způsobu života.

Krátkodobý stres

člověku dodává motivaci. Pokud však na lidský organismus působí příliš dlouho, začíná mít destruktivní účinky. Poslední výzkumy ukázaly, že chronický stres narušuje funkci organismu a dělá jej náchylným ke vzniku vážných onemocnění.

Zvládání stresu

Abychom se naučili zvládat stres, je nutné pochopit rozdíl mezi stresorem a stresem. Stresory jsou vnější podněty, kterým čelíme, a stres je způsob, jak na tyto podněty reagujeme. Z toho vyplívá, že je nutné nejprve identifikovat věci, které na nás zvnějšku působí (stresory), a následně zvolit správnou strategii, jak se s nimi vypořádat. Je pozitivní, že způsob reakce si můžeme svobodně zvolit.

Techniky zvládání stresu

Existuje mnoho technik, jak se vypořádat se stresem. My zde uvádíme ty, které považujeme za nejdůležitější.

K problémům přistupujeme správným způsobem

Nejprve identifikujte stresory a pak udělejte pozitivní opatření, které vám pomůže se jich zbavit nebo zmírnit jejich vliv na váš organismus. Opakem tohoto jednání je ignorování a popírání problémů.

Pečlivě plánujte

Díky správnému plánování si uděláte jasnou představu o tom, co, jakým způsobem a kdy je nutné udělat, a tím eliminujete velký počet potenciálních stresorů.

Přistupujte k životu pozitivně

Dívejte se do budoucnosti s optimismem. Zatímco strach vás může ochromit, konstruktivní přístup k problémům dodává motivaci a zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.

Snažte se pomáhat druhým

Když se zaměříte na pomoc druhým lidem, pomůže vám to vypořádat se s vlastními problémy.

Zabývejte se pozitivními myšlenkami

Sdělovací prostředky nás denně zásobují přemírou negativních informací. Proto je nutné najít si zdroj pozitivních myšlenek, s jehož pomocí dosáhnete duševní rovnováhy. Může to být kvalitní duchovní literatura, poezie nebo beletrie.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10575 (magazin-zdravi.cz#7819)


Přidat komentář