Shiatsu - nový tok energie

Slovo shiatsu znamená v překladu tlak prsty. Pomocí prstů dlaní, ale také kolen, loktů nebo chodidel je obnovována energetická rovnováha těla. Masáž se zpravidla provádí vleže na podlaze s měkkou podložkou a trvá 1 až 1,5 hod.

Tradiční čínské učení

Shiatsu je léčebná metoda vycházející z tradičního učení starověké Číny. Léčba je založena na myšlence, že v těle cirkuluje energie, v drahách zvaných meridiány, které vedou celým tělem. Zdraví člověka je závislé na jednotě těla, mysli i duše – v tomto případě protéká energie těmito dráhami rovnoměrně. Pokud je však energie někde zablokovaná, tělo začne mít zdravotní potíže. Metoda shiatsu tyto blokády odstraňuje, přivádí tak znovu do oslabených míst energii a léčí je. Energii získáte i objímáním stromů - více v článku.

Průběh masáže

Slovo shiatsu znamená v překladu tlak prsty. Pomocí prstů dlaní, ale také kolen, loktů nebo chodidel je obnovována energetická rovnováha těla. Masáž se zpravidla provádí vleže na podlaze s měkkou podložkou a trvá 1 až 1,5 hod. Shiatsu masáž je součástí léčby při odhalení nemoci diagnostickým přístrojem, tzv. Oberonem.

K čemu je shiastu masáž vhodná?

  • bolesti zad nebo kloubů
  • bolesti hlavy
  • špatná funkce orgánů
  • pohlavní potíže
  • potíže krevního oběhu nebo srdeční potíže
  • psychické potíže (deprese, úzkost, fobie, hysterie, poruchy řeči nebo paměti, poruchy příjmu potravy: anorexie a bulimie)
  • nespavost, únava a mnoho dalších

Léčivé účinky

Shiatsu kromě výše zmíněných léčebných účinků také posiluje osobnost, zvyšuje pocit sebejistoty a vyrovnanosti, posiluje slabou vůli schopnost mít se rád. Probouzí odvahu, vitalitu a zvyšuje odolnost vůči stresu.

Psychosomatické onemocnění

Masáž shiatsu je vhodná především tam, kde jiné způsoby léčby nezabírají a kde se může jednat o psychosomatické onemocnění. Masáž může podstoupit člověk jakéhokoliv věku i těhotná žena.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10560 (magazin-zdravi.cz#5917)


Přidat komentář