Řidičský průkaz a jeho zdravotní povinnosti

Dle vyhlášky můžete být zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel nebo zdravotně způsobilý s podmínkou (zahrnuje drobné zdravotní omezení). Lze také získat potvrzení o zdravotních důvodech, pro které se za jízdy nesmíte poutat bezpečnostním pásem.

Plánujete si v nejbližší době udělat řidičský průkaz? Máte zájem o kondiční jízdy, pokud jste dlouho neseděli za volantem? Využijte k tomu služeb Autoškoly Wyrwolová v Praze. Výcvik si můžete udělat na řidičské oprávnění skupiny A,B,C. Kondiční jízdy můžete absolvovat ve Škodě Fabii a nebo v Hummeru H3.

Řidičský průkaz a nové platné zákony

Nově je zákonem zavedena povinnost podrobit se dopravně-psychologickému vyšetření a vyšetření elektroencefalografem. Tato povinnost platí pro držitele řidičského oprávnění C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E, a to před zahájením výkonu činnosti. Dalším vyšetřením se musí podrobit nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let, nejpozději však v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let. Všechny informace týkající se platných zákonů Vám sdělí autoškola Wyrwolová, která sídly v Praze 5. Můžete navštívit jednu z jejich 6 poboček na Smíchově, Radotíně, Barrandově, Jinonicích, Slivenci a na Velké Ohradě.

Řidičský průkaz a zdravotní schopnost řidiče

Podle zákona 361/2000 Sb. se provozu na pozemních komunikacích nesmí zúčastnit osoba, která by vzhledem ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost provozu. Zkrátka je-li v důsledku vašeho zdravotního stavu snížena schopnost k řízení vozidla, za volant usednout nesmíte.

Řidičský průkaz a zdravotní způsobilost

Dle vyhlášky můžete být zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel nebo zdravotně způsobilý s podmínkou (zahrnuje drobné zdravotní omezení). Lze také získat potvrzení o zdravotních důvodech, pro které se za jízdy nesmíte poutat bezpečnostním pásem. Autoškola v Praze se přizpůsobí Vašim požadavkům. K dispozici Vám bude profesionální tým autoškoly, který Vám vyjde vstříc. Jízdy si naplánujete dle Vašeho času a Vašim požadavkům.

Řidičský průkaz a výdej způsobilosti k řízení

Osvědčení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává praktický lékař proti žádosti žadatele nebo držitele řidičského oprávnění, a to na základě výsledků lékařské prohlídky, případně dalších potřebných vyšetření. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel.

Řidičský průkaz - pravidelné zdravotní prohlídky

Řidiči vozidla, kteří užívají zvláštního výstražného světla modré barvy (maják), řidiči, kteří mají uvedeno řízení vozidla v popisu práce a držitelé řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, se musí podrobit pravidelným prohlídkám každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. Musí také před řízením motorového vozidla podstoupit vstupní lékařskou prohlídku.

Ostatní držitelé řidičského oprávnění se musí podrobit lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku, nejpozději však v den dovršení stanoveného věku. Po dovršení 68 let věku musí na pravidelnou lékařskou prohlídku docházet každé dva roky. Při řízení motorového vozidla musí mít tito řidiči doklad o zdravotní způsobilosti u sebe. Pravidelné lékařské prohlídce se musí podrobit nejpozději den před dnem ukončení platnosti písemného posudku o zdravotní způsobilosti.

Důležitý je platný posudek o zdravotní způsobilosti

Pokud nemáte platný posudek o zdravotní způsobilosti, jste považováni za zdravotně nezpůsobilé k řízení motorových vozidel. Řídíte-li bez platného posudku motorové vozidlo, můžete být za tento přestupek sankciováni pokutou ve výši 5 000 až 10 000 Kč, může vám být uložen zákaz činnosti od šesti do dvanácti měsíců a přijdete o pět bodů.

Autoškola Wyrwolová dále také nabízí školení řidičů. Tato autoškola je jedna z mála, která nabízejí svým uchazečům možnost řidičského průkazu na splátky. Na základě zkušeností našich čtenářů má autoškola Wyrwolová individuální přístup ke každému uchazeči.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10555 (magazin-zdravi.cz#5311)


Diskuze a zkušenosti

Jiří | 28.03.2017 09:03
Jak rozhoduje datum vystavení lékařského vyšetření na platnosti.Není rohodující dat.narození? Děkuji,Novotný.


Přidat komentář