Psychogenní příčiny neplodnosti

Psychogenní příčina neplodnosti. Jak působí psychika na plodnost. Stres a napětí negativně ovlivňuje ovulaci. Případy z praxe . Léčba psychogenní příčiny neplodnosti. Psychogenní příčina může být samostatná, nebo součástí ostatních příčin neplodnosti.

Psychogenní příčina neplodnosti

Psychogenní příčina může být zcela samostatná, nebo součástí ostatních příčin neplodnosti. Proces rozmnožování je u všech savců velmi podobný, člověk však vyniká svojí ústřední nervovou soustavou. Šedá kůra mozková reaguje na podněty ze zevního i vnitřního prostředí, třídí, přebírá a řídí funkce prakticky celého organismu. Činnost jednotlivých orgánů je pak ovlivňována cestou nervovou, hormonální i imunitní - jejími přímými i zpětnými vazbami. ## Jak působí psychika na plodnost

Žena, která chce otěhotnět, bývá často velmi úzkostlivá. Touha po vlastním dítěti a pravidelné měsíční krvácení ji neurotizují a ona se vyhýbá vztahům s přítelkyněmi, které otěhotněly nebo právě vozí kočárky. Pečlivá pacientka každý svůj cyklus přesně zapisuje a vyžaduje na svém partnerovi pohlavní styk v plodných dnech, tedy uprostřed svého cyklu. Její sexuální chování je naprogramované a cílené. Velmi často však tyto situace vedou k nesouladu mezi partnery, někdy nepřímo i ke konfliktním situacím doma a na pracovišti. ## Stres a napětí negativně ovlivňuje ovulaci - příčina neplodnosti

Extrémní podmínky (např. náhlé úmrtí v rodině, nevyléčitelná nemoc v okolí, období před zkouškami, před závodem apod.) mohou vést k vynechání ovulace nebo ke snížené pohyblivosti vejcovodů. Následkem toho často dochází k hormonální poruše v podobě vynechání měsíčního krvácení. ## Případy z praxe - příčina neplodnosti

Regulace psychosomatického stavu neplodné ženy bývá někdy velmi obtížná. U „čisté” psychogenní příčiny neplodnosti stačí někdy změnit ošetřujícího lékaře. Ve své poradně mám několik pacientek, které otěhotněly krátce po adopci dítěte. Kuriózní byl případ jedné pedagožky. Při pečlivém vyšetření celého páru se příčina neplodnosti nenašla. Pacientce v té době bylo 34 let, a tak se rozhodla pro adopci. Adoptovala dvouměsíčního chlapce. V 6 měsících děcko dostalo vysoké horečky. Pacientka líčila, jaký prožila strach z toho, aby adoptovaný syn nezemřel. Zanedlouho po této příhodě otěhotněla a porodila svého vlastního syna. ## Léčba psychogenní příčiny neplodnosti

Psychologická poradna, změna gynekologa, adopce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10554 (magazin-zdravi.cz#5268)


Přidat komentář