Pečovatelské služby - Praha 1

Pečovatelské služby jsou významnou službou pro ty, kteří potřebují odbornou pomocnou ruku, ať už v otázce jich samotných, nebo ve spojitosti s domácností. Díky pečovatelské službě se nemusí hned senioři stěhovat ze svého známého prostředí.

Pečovatelské služby v domácnostech & v DPS

Pečovatelky nabízí své služby jednak v domácnostech, ale také v DPS, neboli v domech s pečovatelskou službou. Senioři, u nichž jejich zdravotní stav nevyžaduje častější návštěvu pečovatelky, se bezpochyby budou cítit mnohem lépe v prostředí, které je jim tolik známé a je jejich útočištěm. Vytrhnout staršího člověka doslova z rodného bytu, domu, nijak neprospěje jeho psychice, a to minimálně zpočátku.

Ovšem i domy s pečovatelskou službou mají své výhody a určitě není potřeba je považovat za nějaká „odložiště“. To však platí i u domovů důchodců. V domě s pečovatelskou službou nejsou senioři vůbec osamoceni, naopak se mohou střetávat s ostatními seniory, ať už při společných, organizovaných aktivitách, nebo individuálních setkávání. Kromě toho mají senioři v domě s pečovatelskou službou svoje soukromí, ať už v podobě jednopokojového, dvoupokojového aj. bytu. A jako bonus navíc? Do domu s pečovatelskou službou přijde pečovatelka v domluvenou dobu a pomůže seniorovi s celou řadou služeb, viz níže.

Domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců

Možná je ještě dobré osvětlit rozdíl mezi domem s pečovatelskou službou a domovem důchodců. Tato „zařízení“ se mohou snadno zaměnit, ovšem jejich rozdíl je zásadní.

V domě s pečovatelskou službou jsou senioři jednotlivci, ale i páry, které jsou soběstační, ovšem potřebují nějakou tu odbornou pomoc, ať už v oblasti zdraví, nebo domácnosti. Soběstačností se rozumí, že se zcela sami obléknou, umyjí, najedí apod. Ovšem, vše záleží na vzájemné domluvě a možnostech toho kterého domu s pečovatelskou službou.

Oproti tomu v domovech důchodců jsou senioři, kteří jsou více méně odkázáni na pomoci druhých.

Nabídka pečovatelských služeb

Nyní se dostáváme k samotné nabídce pečovatelských služeb. Které pečovatelské služby můžete poptávat? Jak v řemeslech, tak ve službách platí rozmanitost. Neznamená to, že když oslovíte například se svoji poptávkou kameníka, instalatéra, zedníka, že má ve svém repertoáru služeb zrovna tu, kterou Vy sháníte. Někteří se specializují a jsou profíci v určitých službách, další zase v jiných. Samozřejmě, že jsou pak firmy, které se zabývají kompletní plejádou prací. A to samé platí i pro společnosti, které nabízí pečovatelské služby. Z nabídky služeb, které níže uvádíme, se můžete inspirovat. Budete tak mít představu, čím se pečovatelky zabývají.

Péče při zvládání standardních úkonů

V prvé řadě se můžete na odbornou pečovatelku obrátit ve věci pomoci, a to při zvládání, pro nás naprosto běžných činností.

Péče při osobní hygieně

Další nejčastější práce pečovatelek, je pomoci seniorům při zvládání jejich osobní hygieny. Pro staršího člověka je totiž kolikráte doslova nadlidským úkonem, aby vlezl, či vylezl z hluboké vany. Pečovatelka tak může pomoci nejen do/z vany, ale také samotným umytím těla, vlasů. Co víc, je možné poptávat i úpravu vlasů, ale také manikúru, pedikúru. Samozřejmě však záleží na odbornosti a rozsahu specifikace konkrétní pečovatelky.

Péče při podávání nebo zajištění stravy

Velmi častou a poptávanou službou, je také zajištění stravy (snídaně, oběda, večeře), ať už formou donášky nebo dovezením z vybrané jídelny aj. Kromě toho je možné si vyžádat službu, která spočívá v nakupování potravin. Každý z nás je individuální, rozdílný. A tak, někdo preferuje teplou stravu každý den, jiný třeba jen o víkendu. Co je však společné pro všechny, je to, že jíst je třeba. A tak, ať už nohy zrovna neslouží, bolí, či je venku škaredě, náledí, pak není nutné se vypravovat do prodejny. Stačí pouze, když předáte pečovatelce požadovaný seznam, peníze a můžete se těšit na potřebné potraviny, ale také laskominy.

Podávání stravy

V nadpisu jsme zmínili, že je možné také poptávat službu, která má hodně společného s pokrmy. Pro seniorský věk jsou nejen charakteristické stříbřité vlasy, ale také menší pohyblivost a koordinace. A právě** správná koordinace** hraje velkou roli při samotném stravování. Jak se najíst, když si ruce dělají „co chtějí“ a třesou se. Sníst pak například takovou polévku, je opravdovým oříškem. Vzdát se však oblíbených jídel senioři, které sužuje právě koordinace, nemusí. Pečovatelka seniorům nejen snídani, oběd, večeři zajistí, ale také pomůže při podávání jídla.

A rozhodně se senior nemusí držet „pravidla“, že při jídle se nemluví. Senior si bude moci s pečovatelkou během jídla povídat a probrat vše od A do Z. Ostatně, celá řada pečovatelek, ne-li všechny mají zkušenost s tím, že samotná odborná péče, kterou klientům poskytnou, časově převýší ono popovídání. Obyčejné popovídání však pro seniory je více než důležité. Teplé lidské slovo, pochopení a porozumění, udělá spolu s odbornou péčí, mnoho pozitivního.

Péče o chod domácnosti

Ať už bude senior ve svém domácím prostředí, nebo v některém v domě s pečovatelskou službou, nemusí být na úklid sám. Je snad zcela pochopitelné, že jsme na tom jinak s šikovností, koordinací a fyzičkou v dvaceti, třiceti, čtyřiceti letech, ale také šedesáti, sedmdesáti letech. To, že jedinec ve středním věku hravě zvládl jarní, nebo předvánoční úklid, ještě upekl cukroví aj., není nic překvapivého. Něco jiného je to však pro jedince, který se může pochlubit vyšším věkem.

S úklidem, ať už v podobě standardního běžného (umytí nádobí, utření prachu, zametení, vynesení smetí aj.), nebo jednorázového, velkého (umytí oken, vyčištění koberců, vyleštění nábytku aj.), může pečovatelka seniorovi pomoci.

Po pečovatelské službě se celá řada z nás nepídí, a to po dlouhou dobu. A to konkrétně do doby, než my sami nepotřebujeme odborných pečovatelských služeb, nebo někdo z našich blízkých. Pokud byste si udělali malý průzkum s tím, že byste se kolemjdoucích zeptali, co je pečovatelská služba, kde je možné jí poptávat, a za jakých podmínek, pak byste možná byli překvapeni s rozmanitostí odpovědí. Jen těžko říci, zda by odpovědi byly správné, či nikoliv. A samozřejmě záleží, jakou věkovou kategorii byste oslovili.

V každém případě je dobré vědět, že ve stáří my a naši blízcí nebudeme „sami“, ale budeme mít tu možnost využít pomoci, a to na odborné úrovni.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10642 (magazin-zdravi.cz#10204)


Přidat komentář