Koncentrace

Tajemství soustředění známe všichni. Bez toho by člověk nebyl schopen vstát ráno z postele. Soustředit se, když jste v ohnisku něčího zájmu, je však něco zcela odlišného. Představte si, že byste se najednou dozvěděli, .....

Koncentrace

Soustředění je pro komunikaci největší dar. Myslím tím nejen prosté soustředění, ale efektivní pozornost zaměřenou na jádro projevu. Cílem komunikace je pro posluchače vytěžit co nejvíc z toho, co mu nabízí jeho protějšek. Efektivní a cílená koncentrace předávání informací velmi usnadňuje.

Tajemství soustředění

Tajemství soustředění známe všichni. Bez toho by člověk nebyl schopen vstát ráno z postele. Soustředit se, když jste v ohnisku něčího zájmu, je však něco zcela odlišného. Představte si, že byste se najednou dozvěděli, že každý váš pohyb od vašeho probuzení až po okamžik, kdy vyjdete z domu, bude někdo pozorně a bedlivě sledovat. Asi byste si dávali veliký pozor, abyste provedli správně i ten nejjednodušší úkon ranního rituálu.

 

To je jeden z jevů, ke kterým dochází, vystupuje-li člověk před publikem. Jsou si vědomi toho, že je na ně upřeno padesát, sto nebo tisíc párů očí. Řečník stojí, posluchači sedí. Řečník hovoří, posluchači mlčí. Řečník je osvětlen, posluchači se ztrácejí v relativní tmě. Řečník má mikrofon, který zesiluje každý zvuk. Vidí lidi přicházející pozdě a odcházející dřív. Vidí ty, kteří spí nebo se baví se sousedem. Slyší zvuky z přilehlých místností. Neustále vnímá dialog svých myšlenek a sebehodnocení. A samozřejmě musí sdělit informace, které obecenstvo přišlo vyslechnout.

Uvolněte zbytečné myšlenky

Herci se velice brzy učí, že vědomí vlastního já překáží soustředění. Učí se vůlí změnit ohnisko své koncentrace. Mnoho učitelů k tomu používá následujícího cvičení.

Jeden student, třeba Charles, se postaví před třídu. Spolužáci mají za úkol stojícího studenta tiše a soustavně pozorovat. Charles nemá dělat nic, jen stát. Brzy začne projevovat známky nervozity, neklidu a uvědomování si svého já. Když jsou tyhle projevy všem zřejmé, řekne učitel Charlesovi, aby zůstal stát na místě, ale požádá ho, aby prováděl nějakou aktivitu typu „počítat v duchu pozpátku od stovky do jedné” nebo „spočítat obkládačky na stropě” nebo „namalovat v duchu obrázek”. Jakmile Charles upře svoji pozornost na stanovený úkol a přestane sledovat sebe, třída si všimne, že jeho napětí a vědomí vlastního já mizí. Před obratem i po něm se soustředí. Nejprve se koncentruje na sebe a na to, jak se cítí, když stojí před lidmi a nemá co dělat. Pak se zaměří na určitou činnost, poskytne své mysli něco jiného, na co upře svoji pozornost. Tím, že se soustředí místo na sebe na nějakou činnost, přestává si Charles být vědom svého já.

Často Vaše mysl bloudí kdovíkde

Nestačí říct jen „soustředění”. Místo toho musíme říci naší mysli přesně, na co se chceme soustředit. Pak musíme použít veškeré síly svého soustředění k tomu, aby naše mysl zůstala v pohotovosti. Když oslovujete skupinu nebo sdělujete svoje myšlenky jiné osobě, je soustředění neboli mentální zaměření rozhodujícím prvkem. Všichni asi víme, jak se máme koncentrovat, ale většinou nedokážeme pečlivě posoudit, na co se máme koncentrovat. Často se mylně domníváme, že se můžeme soustředit na víc věcí současně, že zatímco naše tělo je fyzicky přítomno, naše mysl může bloudit kdovíkde, a že zatímco z našich úst plynou slova k určitému tématu, naše mysl může řešit zcela odlišný problém. Často klameme sami sebe. Ve skutečnosti nemůžeme komunikovat, aniž bychom právě vedenému rozhovoru věnovali pozornost. Právě způsob, jakým mluvíme, a způsob, jakým ovládáme svoje tělo, zjevuje posluchačům pravdu o tom, na co se naše mysl soustředí, stejně jako slova sama. Prostřednictvím svých činů a chování sdělujeme lidem, na co si přejeme, aby se soustředili oni.

Naučte se poslouchat svoje smysly

Účastníme se tehdy, když víme, co nám sdělují naše smysly. Následující cvičení vám pomůže, abyste si zvykli poslouchat svoje smysly. Dělejte si při postupu poznámky. Později se k tomuto cvičení vrátíme.

 

  1. Rozhlédněte se kolem sebe a nahlas si říkejte, co vidíte. Vidím zelené listí mnoha stromů. Vidím černou cestičku vedoucí mezi stromy. Vidím tmavé stíny pod stromy. Jak vás ovlivnilo to, co jste právě viděli?
  2. Zavřete oči a říkejte nahlas, co slyšíte. Slyším jedoucí auto, couvající nákladní auto, letadlo letící nade mnou, ptáka, dva ptáky, děti volající na sebe. Jak vás ovlivnilo, co jste slyšeli?
  3. Zavřete oči a nahlas popište svoje fyzické pocity. Cítím, že mám pevně uvázaný šátek kolem krku, měkkost hedvábných punčoch, které mám na nohou, trochu mě tlačí bota na bolavém palci, ztuhlost krčních svalů, prstýnek na prstu. Jak vás ovlivnilo to, co jste cítili?
  4. Položte před sebe několik poživatin - sklenici vody, šálek kávy, sůl, kousek cukroví. Zavřete oči a ochutnávejte jednu po druhé. Nahlas komentujte jednotlivé chuti. Cítím hořkost kávy, kterou mám na jazyku, cítím sladkost vody, cítím slanost mísící se s mými slinami. Jak vás ovlivnila tato zkušenost?
  5. Zavřete oči a říkejte nahlas, jaké cítíte vůně nebo pachy? Cítím suchý a teplý vzduch, cítím slabý zápach kouře. Jak vás ovlivnilo to, co jste cítili?
  6. Teď si celý proces rozeberte. Všimněte si společných jmenovatelů a věcí, které vám připadaly nejpříjemnější a nejméně příjemné. Prostřednictvím smyslů se k vám dostává informace, kterou byste rozumovým procesem získat nemohli. Když nic jiného, poučí vás vaše smysly o tajemné moudrosti, o které mystici kážou už léta: „Buď zde právě teď.” Každá vaše prezentace se odehrává zde a teď, nikoli tam a potom. Zaostřené smysly zvyšují přítomnost vaší prezentace.

Nalaďte lidi na stejnou vlnu

Hovoříte-li s pozorností plně zaměřenou na představy a koncepce, které popisujete, každý v hledišti bude naladěn na vnímání vašich informací. Tím, že upíráte veškerou pozornost na podávané informace, ve skutečnosti na ně automaticky zaměřujete pozornost publika. Pomáháte jim poslouchat vás. Protože vás vnímají mnohem uceleněji, rozumějí tak uceleněji i vašim informacím. A protože víc rozumějí vašim informacím, mají víc příležitostí nechat se zaujmout a vytvořit si názor.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10577 (magazin-zdravi.cz#7963)


Přidat komentář