Dysfagie - poruchy polykání

Dysfagie nebo také porucha polykání je častým problémem u neurologických pacientů. Poruchy polykání mohou být příčinou mnoha různých zdravotních komplikací a zasahují kvalitu života.

Poruchy polykání nebo také dysfagie spočívají v poruše polykání slin, tekutin, tuhé stravy různé konzistence nebo léků. Pacienti s poruchou polykání si stěžují na časté zakašlávání při jídle, dušení se, pocit váznutí sousta v krku, bolesti při polykání, vypadávání sousta z úst atd. Dysfagie výrazně ovlivňuje kvalitu života. Pacienti, kteří mají poruchu polykání, jsou ohrožení rozvojem aspirační bronchopneumonií, malnutrice a dehydratace. Dysfagie má však také vliv na psychiku člověka. Osoby s poruchou polykání se vyhýbají návštěvám restaurací a podobně. Poruchy polykání se liší svou vážností a délkou trvání podle příčin. Může se jednat o stav krátkodobý nebo také dlouhodobý.

Jaké jsou příčiny poruch polykání

Jaké jsou příčiny poruch polykání? Kteří pacienti jsou ohrožení dysfagiemi? Velkou skupinou pacientů s poruchou polykání tvoří pacienty neurologičtí. Např. pacienti po cévních mozkových příhodách jsou v prvních dnech ohroženi poruchami polykání. Poruchami polykání jsou dále ohroženi pacienti s Parkinsonovou chorobou, amyotrofickou laterální sklerózou, myastenií gravis. Potíže s polykáním se mohou objevit také s vyšším věkem, např. u obyvatel domovů s pečovatelskou službou. Také pacienti po zákrocích v ORL (otorinolaryngologie, zákroky v oblasti krku) oblasti mohou mít potíže s polykáním. Velmi důležité je poruchu polykání odhalit a následně přijmout opatření k jejímu zmírnění či odstranění.

Jaké jsou potíže pacientů s poruchou polykání

Pacienti, kteří mají poruchu polykání, si stěžují např. na bolesti při polykání (odynofagie – bolestivé polykání). U řady osob se můžeme setkat se sliněním. V nejtěžších případech není pacient schopen polknout vlastní sliny, tehdy hovoříme o afagie – ztrátě schopnosti polykat. Během příjmu tekutin či jídla může docházet k vypadnutí z úst (tzv. drooling). Tekutiny a strava mohou také unikat nosem (tzv. nosní regurgitace). Pacient může mít také pocit váznutí sousta v ústech nebo hltanu. Velmi nebezpečné jsou aspirace (vniknutí sousta či tekutiny do oblasti pod hlasivky, do dýchacích cest), příjem jídla tak doprovází kašlání a dušení se. Pacienty s poruchou polykání může trápit pocit sucha v ústech, vlhký (chraplavý) hlas, pálení žáhy a ztráta hmotnosti.

V případě, že sami na sobě pozorujete tyto příznaky, neváhejte a kontaktujte svého praktického lékaře. Ten vás může odeslat na specializované pracoviště zabývající se diagnostikou a terapií poruch polykání. Popřípadě můžete navštívit klinického logopeda. Klinická logopedie je obor, který se zabývá mimo jiné také poruchami polykání u dospělých a dětských pacientů.

Jaké jsou důsledky dysfagie

Dysfagie může vést k těžkým zdravotním komplikacím. Pacienti s poruchou polykání jsou ohroženi vznikem zápalu plic. V případě, že tekutiny či jídlo se dostávají do dýchacích cest (aspirace), může u pacienta vzniknout aspirační bronchopneumonie. Toto může vést k chronickému onemocnění plic, v nejhorších případech k úmrtí. Pacienti s dysfagií jsou ohroženi malnutricí, dehydratací a podvýživou. Další dopad dysfagie je v rovině sociální a psychologické. Dysfagie může naprosto zkazit požitek z jídla. Poruchy polykání mohou být příčinou stresu, izolace a úzkosti. Poruchy polykání ovlivňují kvalitu života.

Jak se dysfagie diagnostikuje

V případě, že trpíte některým z příznaků dysfagie, je vhodné najít odborníka, který se touto problematikou zabývá. Kontaktovat můžete klinického logopeda. Klinický logoped vás vyšetří a v případě potřeby odešle na pracoviště, kde se zabývají speciálním vyšetřením polykacího aktu. Tedy vyšetření pomocí flexibilního endoskopu nebo videofluoroskopií. Během těchto vyšetření jdou odborníci (klinický logoped, ORL lékař, radiolog …) schopni zhodnotit polykací akt. Tato vyšetření mohou prokázat přítomnost aspirace (proniknutí sousta pod hlasivky do oblasti dýchacích cest), penetrace (proniknutí sousta do oblasti nad hlasivky, ne však pod hlasivky do oblasti dýchacích cest), tiché aspirace (proniknutí sousta do oblasti dýchacích cest bez vyvolání obranného reflexu – kašle), nazální penetrace (proniknutí stravy či tekutin nosem), předčasný únik tekutin či sousta v orální fázi polykání atd. Na základě vyšetření polykacího aktu se doporučí vhodná opatření: terapie klinického logopeda, úprava stravy, polykací manévry, polohování atd. V nejtěžších případech se doporučuje zavedení nazogastrické sondy nebo perkutánní endoskopické gastrostomie.

Co může pomoci pacientům s poruchou polykání

Na základě odborného vyšetření se zjistí, jaký typ dysfagie pacient má. Poté se navrhne terapie, úprava stravy atd.

Na začátek je důležité provést úpravu tekutin. Při pití tekutin jako je čaj, voda, káva může snadno dojít k aspiracím (pacient se zakašlává, dusí se). Pro pacienty je vhodné tekutiny zahušťovat speciálními přípravky. Zahušťovadla lze koupit v lékárně nebo na lékařský předpis. Zahušťovadla jsou vyrobena na bázi kukuřičného škrobu, v prášku. Neobsahují lepek. Zahušťovadla mají nízký obsah laktózy. Zahušťovadla se používají do studených nebo teplých pokrmů či nápojů. Zahušťovadlo se jednoduše přidá do tekutiny nebo mixované stravy a poté se rozmíchá. Na rozmíchání je vhodné použít vidličku, metlu nebo šejkr. Zahušťovadla neovlivňují chuť nápoje či pokrmu. Zahušťovadla jsou bez chuti a zápachu. I po zahuštění je možné tekutiny či stravu ohřívat. Ceny zahušťovadel se pohybují okolo 250 korun, Na našem trhu nabízí zahušťovadla dvě firmy.

Kromě úpravy tekutin je důležitá také úprava stravy. Vhodná je většinou strava mixovaná. Pro pacienta je nevhodná tuhá strava, která se špatně kouše a zpracovává v ústech. Dále jsou nevhodná jídla drobivá, lepivá a tvrdá.

V případě, že vás trápí dysfagie, snažte se zvýšit přísun kalorií např. pomocí speciální výživy, která obsahuje velké množství bílkovin. Dále se snažte podávat menší porce častěji, vybírejte jen to nejvýživnější z vašich oblíbených jídel, mixujte stravu, přidávejte do jídel výživné a kalorické přísady (sušené mléko, sýr, smetana). Vyzkoušejte speciální doplňky stravy ve formě nutričních přípravků.

Poruchy polykání (dysfagie) na závěr

Poruchy polykání mohou mít pacienti s onemocněním nervového systému. Tyto poruchy mohou mít např. pacienti s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerem, demencí, roztroušenou sklerózou, mrtvicí atd. Poruchy polykání mohou trápit pacienty po operacích v oblasti úst a krku. Také pacienti s poraněním hlavy a míchy mohou mít polykací obtíže. Poruchy polykání mohou postihnout pacienty s nádory v oblasti hlavy, krku nebo jícnu. Dysfagie může způsobovat zdravotní komplikace jako je zápal plic, malnutrice, dehydratace a podvýživa. Porucha polykání může mít na pacienta také psychický dopad. Pacienti se často vyhýbají společnému stolování s rodinou nebo návštěvě restaurací. Tyto problémy se však mohou zmírnit nebo u některých pacientů odstranit. Nutné je vyhledat odbornou pomoc. V současné době se zabývají diagnostikou a terapií dysfagie kliničtí logopedi ve spolupráci s týmem dalších odborníků (neurolog, ORL lékař, rentgenolog, sestry, výživový poradce, fyzioterapeut, psycholog). Pro každého pacienta je navržen individuální terapeutický postup, který vychází z podrobné diagnostiky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10656 (magazin-zdravi.cz#10287)


Přidat komentář