Darkfield, vyšetření z kapky krve - Praha

Víte, jaká je nejdůležitější složka našeho těla? Je to krev. Ta červená a životodárná tekutina není ovšem jen transportní kapalinou. Lze z ní vyčíst mnohé o vašem zdraví.

Krev je nejen nejdůležitější kapalinou v lidském těle, ale také jedinečným ukazatelem toho, v jaké jste kondici nebo upozorní na to, jestli vás neohrožuje nebezpečná nemoc. Krev totiž po těle rozvádí velice důležité látky a podporuje funkci orgánů. V této souvislosti ovšem také při tomto procesu s sebou tzv. nabírá informace, které právě poukazují na váš aktuální zdravotní stav. Složení krve vypovídá totiž o mnohém. Proto se provádí krevní obraz, dnes ovšem existují metody, které jsou spolehlivější a pro pacienta jednodušší. Výsledky se tak dozvíte rychle a nemusíte u toho ani podstupovat bolestivý zákrok. Slyšeli jste již o metodě darkfield? Pokud ne, seznámíme vás s tím, jak probíhá, v čem jsou její výhody, pro koho je vhodná a na co se máte připravit.

Darkfield, vyšetření z kapky krve - Praha

Celý název procedury zní Darkfield Live Blood Analysis, což znamená „vyšetření krve v temném poli“. Metodika je dnes hojně oblíbená zejména proto, že je dostupná, rychlá a bezbolestná. Je založena na mikroskopickém pozorování, na němž se analyzuje vaše krev. Proč se využívá temné pole? Krev se doposud pozorovala ve světlém poli. Na něm ovšem nejsou vidět všechny faktory, které jsou nezbytné pro určení správné diagnózy a vypozorování toho, co lékař potřebuje zjistit. Proto je vyšetření provázeno i dalšími procedurami. S novými moderními technologiemi něco takového ale podstupovat již nemusíte. Vraťme se ovšem k porovnání starší a nové metody. Starší metoda, která využívá světlého pozadí, probíhá tak, že světlo prochází kondenzorem (v optické ose), při zkoumání v temném prostředí světelný paprsek ale prochází v optické ose pod určitým úhlem a pouze po okrajích. Díky tomu pak červené krvinky nejsou tolik znatelné a neruší celkový vjem složení samotného. Na tmavém pozadí je podoba krvinek tmavá, stále ovšem světlejší než pozadí samotné. Okraje krvinek samotných barevně svítí jako fosforeskující barvy na černém pozadí. Stejně tak jsou vidět i další složky v krvi, a to jak ty přínosné, tak i ty negativní (např. bílé krvinky, těžké kovy apod.). Dokonale a přesněji se analyzuje dostatek či nedostatek látek v krvi, přičemž odborník může určit mnohem lepší léčbu než tomu bylo u jiných vyšetření. Laicky řečeno, jedná se o zobrazení krve v její živé podobě. Lépe se vizualizuje její složení v podstatě skoro v tom samém stavu, v jakém koluje ve vašem těle.

Darkfield - Jak probíhá vyšetření?

Při této metodě vám bude pronajat mikroskop. Je to speciální mikroskop, který je určený právě pro tuto metodu a nenahradí ho jiné obdobné přístroje. Tato procedura je jednoduchá a vy si sami v pohodlí domova můžete odebrat vzorek. Postačí vám k tomu glykemické pero pro domácí použití. S ním si odeberete kapičku krve z prstu. Je to velice jednoduché a pohodlné a zvládne to každý. Po odběru se kapka následně přenese na podložní sklíčko. To se nesuší, nepřibarvuje ani jinak neupravuje, jako to dělají odborníci. Poté se sklíčko překryje krycím sklíčkem a vloží pod mikroskop a pozorování může začít.

Darkfield – Na co upozorňuje?

Samotný obraz krevní skvrny pak zobrazuje kamera, která vše se projektuje na počítač. Odborník může ve zvětšené podobě pozorovat, jak krev doslova „žije“ a jak koluje vaším tělem. Právě to, že vzorek je prakticky identický se současným stavem vaší krve, je to nesporná výhoda této moderní metody. Pro porovnání vaší krve se použije krev zdravá. Zde se odhalí, co vám chybí, co vám přebývá nebo čím jste ohroženi. Metoda umí ukázat množství toxických látek vyplavených do krevního oběhu a upozorní vás na riziko, kterému jste dlouhodobě vystaveni (např. stres, špatné životní prostředí). Zde se nemusíte obávat jakékoli nákazy. Vždy se používají jednorázová sklíčka, která jsou pečlivě vydezinfikovaná a ošetřená. V průběhu zkoumání se pořizují i snímky a záznamy určené pro další návštěvu, kdy se může vyhodnotit zlepšení nebo zhoršení vašeho zdravotního stavu.

Darkfield – Co prozradí krevní obraz?

Procedura upozorní na různé výkyvy ve složení krve. Mezi ukazatele, které varují před rizikem, patří například absence některých látek. Upozorní se i na závažné nemoci, dokonce i rakovinu dokáže metodika skvěle odhalit. Stejně tak vyšetření může poukázat na dnešní civilizační choroby (např. zvýšený cholesterol, nedostatek vitamínů). Ze složení krve lze poznat, které faktory vás také zatěžují. Větší množství toxických látek obsažených ve vaší krvi může odhalit, že pracujete v nepříznivém prostředí plném škodlivin. Nemusí se jednat o hornické profese nebo namáhané činnosti. Mějte na paměti, že prostředí je důležité i pro ty, kteří pracují v kanceláři. Pokud je kancelář poblíž silnice, je ohroženo i vaše zdraví. Metoda sama o o sobě neslouží jen k odhalení vážné nebo civilizační nemoci. Prozrazuje obraz o stavu vaší krve. I když nemusíte být akutně ohroženi, můžete si upravit životosprávu nebo změnit jídelníček. Je to dokonalá prevence před chorobami, které by vás mohly v budoucnu potkat.

Pro koho je darkfield vhodný?

Tato praktika je určena především těm, kteří chtějí rychle a jednoduše znát, jak jsou na tom se zdravím. Protože se jedná o bezbolestnou metodu, která vás nijak neomezí, ocení ji i ti, kteří jsou velmi zaměstnaní. Můžete si ji nechat aplikovat kdykoli. I když je procedura neuvěřitelně snadná, nabízí komplexní souhrn všech možných rizik, kterým jste vystaveni a odhalí i závažné nemoci, jak už jsme zmínili. Doporučujeme na vyšetření zajít i s pokrevními příbuznými. Když se totiž porovnávají vaše výsledky, může se ukázat, čím jsou ohroženi další členové rodiny a včas se nasadí příslušná léčba. Metodika porovnávání také nejlépe poukáže na to, jaké nemoci jsou ve vaší rodině časté a můžete se předem připravit na případná rizika, která mohou ohrožovat vaše děti.

Darkfield – Jak se připravit?

Ostýcháte se před vyšetřením? Nemusíte. Před odběrem krve se doporučuje asi čtyři hodiny nejíst, aby krev byla tzv. pročištěná a nebude nezatížená látkami, které si tělo později zpracuje. Pár dní před vyšetřením je nejlepší jíst ovoce a zeleninu a pít neperlivou vodu. Nedoporučuje se naopak pít upravované tekutiny (slazené limonády, káva, alkohol a podobně). V průběhu konce předešlého dne a ráno v den návštěvy na vyšetření se doporučuje konzumovat jen něco lehkého. Opět se doporučuje ovoce a zelenina a lehčí strava, aby se dokázaly zpracovat jednotlivé faktory. Co je zapovězeno? Živočišné tuky a bílkoviny. Když se budete držet těchto pravidel, budete mít optimální výsledky a dokonalý obraz vašeho zdravotního stavu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32285 (ck#592)


Přidat komentář