Darkfield - vyšetření z kapky krve Liberec

Mnohým lidem již pomohl některý z oborů alternativní medicíny. K nejznámějším patří akupunktura, jóga, chiropraxe, masážní terapie nebo meditace. V poslední době si svou oblibu u pacientů získává rovněž darkfield.

Alternativní medicína

Alternativní medicína je protiváhou klasické léčby. Někteří ji považují za plnohodnotnou metodu, jiní však nikoliv. Mnoho typů alternativní medicíny vychází z asijských léčebných metod, které jsou používány v mnoha případech stovky let. K nejznámějším metodám patří jóga, reiki nebo masáže. Rozšířené jsou rovněž různé typy léčebných bylinných kúr. S rozvojem techniky se objevují stále nové metody, které využívají nejnovějších poznatků vědy. Nejedná se dnes tedy o využití zkušeností našich babiček a prababiček. Alternativní medicína se od té klasické liší v tom, že její poznatky nebyly dostatečně testovány, aby mohly být schváleny za léčebné postupy. To však v žádném případě neznamená, že nemohou mít žádoucí účinek. Alternativní medicíně se věnují léčitele, kteří mají v mnoha případech v dané oblasti bohaté zkušenosti.

Vyšetření z kapky krve

Jednou z moderních metod alternativní medicíny je darkfield. Ten spočívá v rozboru kapky krve a stanovení zdravotního stavu na základě výsledků. Jeho historie sahá ale již do doby před 70 lety. Tehdy profesor Guenther Ederlein začal pozorovat živé kapky krve v temném zástinu, během něhož viděl jednotlivé částice. Byl přesvědčen, že představují nezbytnou součást životního cyklu. Podle profesora Ederleina každá změna či narušení vnitřního prostředí těla umožňuje mikroorganismu vývin do formy, která může zapříčinit onemocnění. Pozorované protity viděl jako malé svítící body a seřadil je do životního cyklu tzv. endobiózního komplexu. Ten pak rozdělil na čtrnáct vývojových stupňů. Věřil, že tyto proměny jsou základem mnoha onemocnění. Na základě svého zjištění popsal koloběh vývoje a metamorfóz mikrobů, který dokazuje, že se žádná živá substance nešíří, aby způsobila vytlačení dalších životních forem. Mezi buňkami a mikroby dochází k dosažení rovnováhy. Těmito poznatky se Guenther Ederlein zařadil k průkopníkům darkfieldu, když pomocí DFM živé krve dospěl k diagnóze identifikující původ problémů a na základě zjištěných poznatků posoudil poruchy v těle. Tato metoda se v současnosti uplatňuje především v USA, Kanadě a řadě evropských zemí - Německo, Rakousko, Švýcarsko a jiné. Darkfield se využívá také ve veterinární medicíně například při výzkumu stresové zatíženosti dostihových koní.

Darkfield v České republice

Metoda rozboru kapky krve se v dnešní době stala vyhledávanou také u nás. Mnoho specialistů v tomto oboru pracuje s nejmodernější mikroskopickou technikou, která umožňuje screening naší živé krve a vizualizaci všech jejich komponentů, čímž poskytuje komplexní obraz o našem současném zdravotním stavu. Darkfield je proto vhodným doplňkem lékařských testů a vyšetření. Tento způsob medicíny je založen na využití speciálního mikroskopu. Z něj je obraz krve snímán webkamerou a přenášen do počítače. V samotném mikroskopu dochází k jeho zvětšení 100 - 300 - krát, ale na obrazovce lze docílit až 1000 -1500 krát zvětšený snímek. Tak si jej zákazník může dokonale prohlédnout. Darkfield nutriční specialista pak své poznatky konzultuje s lékařským týmem, na základě kterých je doporučena léčba. Videozáznamy a fotografie se se souhlasem klienta uchovávají pro pozdější srovnání při následné kontrole. Kapka krve se získává z prstu. Děje se tak pouze po důkladné dezinfekci pomocí tenké jednorázové glykemické lancety, kterou používají lidé nemocní cukrovkou. Odebraná krev se následně uloží na podložní sklíčko a překryje se dalším sklem, aby se zabránilo oxidaci a vyschnutí. Pečlivá dezinfekce je prováděna u všech používaných pomůcek. Mikroskopy v temném zástinu se liší od klasických tím, že do roviny objektu se dostávají pouze okrajové velmi šikmé světelné paprsky. Naopak středové se nezobrazují. Díky tomu je objekt osvětlen pouze ze stran. Paprsky jsou odráženy a lámány, které jej pak rozzařují v temném poli.

Co lze zjistit z kapky krve

Z krve zjišťujeme stav hydratace organismu. Přísun tekutin je velmi důležitý pro jeho správnou funkčnost. Zvláště v letních měsících, kdy je zvýšená spotřeba tekutin v organismu, toto často opomíjíme. Dehydratace může způsobit řadu vážných onemocnění a ve výjimečných případech vést až k úmrtí. Důležitá je hlavně u dětí a starších lidí. Tělesná voda by měla dosahovat 60 - 70 % tělesné hmotnosti. Mezi její časté projevy patří suché dásně, jazyk, a kůže, celková nevolnost, slabost či pocit žízně. Pomocí darkfieldu lze odhalit také stav viskozity krve, která výrazně ovlivňuje její proudění cévami a srdcem. Rozhodující při tom je především složení plazmy (obsah vody a bílkovin) a množství a velikost krvinek. Zvýšení viskozity krve často vede k zhoršení jejího oběhu a projevuje se nervovými poruchami a rizikem trombózy. Z vyšetření krve rovněž poznáme, zda máme vyhovující stravu, to je takovou, která splňuje po všech stránkách potřeby našeho organismu. Pro správnou životosprávu jsou stanoveny denní dávky živin, které můžeme rozdělit na základní a doplňkové. Do první skupiny patří živočišné bílkoviny, tuky, kyselina likolová, glycidy, vápník, železo a vitamíny A, B 1, B 2, C a E. Doplňkové živiny pak představují hlavně rostlinné bílkoviny, minerální látky a vitamíny P, Zn, Mg, B 6, PP a další. Na správnou výživu má vliv její energetická hodnota a složení. Neméně důležité je také její správné načasování a pravidelnost. Pomocí darkfieldu zjistíme obsah toxických látek v krvi. Ty se do lidského organismu dostávají různými cestami. Doba jejich odbourání je rozdílná a liší se podle správné funkce metabolismu. Toxickými látkami jsou ohroženi hlavně lidé pracující v nebezpečných provozech například lakýrníci, hutníci, lékaři, deratizéři nebo pracovníci v elektronickém průmyslu. Často jsou také jejím zdrojem ryby. Acidobazická rovnováha je další poznatek, ke kterému lze dospět rozborem kapky krve pod speciálním mikroskopem. Pro správné fungování lidského organismu je důležité udržovat dynamickou rovnováhu mezi kyselými a zásaditými látkami. pH krve by se mělo pohybovat okolo 7,4. Pokud se od této hodnoty výrazněji odlišuje v prospěch kyselin, dochází k acidóze, pokud je zvýšený výskyt zásaditých látek mluvíme o alkalóze. Vyšetření krve nám určí stav zpracování tuků a jednoduchých sacharidů. Především tuky představují pro lidské tělo zvýšenou zátěž, neboť jsou bohatší na obsah energie než bílkoviny a cukry. Metoda darkfield nás také může upozornit na nerovnováhu mezi tvorbou reaktivního kyslíku a schopnosti odbourávat a detoxikovat reaktivní meziprodukty. Ta zapříčiňuje mnoho vážných onemocnění, jako jsou například ateroskleróza, Parkinsonova nemoc, srdeční selhání, infarkt myokardu nebo Alzheimerova choroba. Také hodnota mikroflóry je zjistitelná z kapky krve. Ta je na povrchu těla neškodná, avšak dostane - li se například oděrkami do lidského organismu, může vést k narušení činnosti některých orgánů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32282 (ck#589)


Přidat komentář