Poradenství v reflexologii, aromaterapii a prodej bylinek a tinktur

Dáváte přednost přírodní léčbě? Pak můžete vyzkoušet přípravky z rostlinné medicíny, které slouží k vnitřnímu i vnějšímu užití. Využít můžete i poradenství v reflexologii a aromaterapii.

Trápí vás nějaká nemoc a už jste v boji proti ní vyzkoušeli skoro všechno? Vsaďte na rostlinnou medicínu. V okamžiku, kdy běžné metody selžou je vždycky dobré poohlédnout se po něčem jiném a vybrat si z toho, co nám nabízí matka příroda. Právě rostlinná medicína může být tou správnou alternativou, určenou k léčbě** některých nemocí pomocí rostlin.
**

Léčba za pomoci rostlin

Člověk může v průběhu svého života onemocnět mnoha různými chorobami, jejichž vyléčení lze dosáhnout jen spoluprací lékařského týmu a nejnovějších farmaceutických preparátů. Pro mnohé z nemocí jsou však k dispozici i bylinné recepty, které lze případně použít jako podpůrné, pokud s tím ovšem ošetřující lékař souhlasí. S léčivými rostlinami nelze léčit všechno, avšak lze léčit mnohé a mnohé zlepšit. Mnoha nemocem se dá předejít užitím bylin v počátečním stádiu choroby, u mnoha chorob jsou byliny vhodnou doplňkovou léčbou a v jiných případech mohou byliny neutralizovat vedlejší vlivy chemických léků.

Proč bylinná léčba?

Bylinná léčba působí harmoničtěji, protože obsahuje jako složky specificky účinné, tak i látky nespecificky podporující obranné síly těla. Rostlinné léky nepůsobí proti účinku chemických léků, ale dají se s nimi vhodně kombinovat, což umožňuje snížit dávku syntetického léku a předejít případným vedlejším účinkům při dlouhodobém podávání. Některé rostlinné léky mají dokonce v lidském těle ochranný účinek a ochraňují jej před poškozením chemickými léčivy. Zkušení bylinkáři vědí, že obsah účinné látky v rostlinném léku lze ještě zvýšit tím, že se použije rostlinných výtažků, tedy různých extraktů, tinktur apod. Bylinné léky se také velmi dobře hodí v léčbě a prevenci vleklých nemocí.

Při nákupu a použití bylinek si nechte poradit

Podobně jako běžné léky, tak i rostlinné léky mohou při nevhodném použití vyvolávat nežádoucí vedlejší reakce. Proto je zapotřebí přesně dodržovat způsob jejich přípravy, aby se neovlivnila jejich účinnost. Dávat pozor už se musí samozřejmě při jejich sběru. Při koupi bylin zase musíme dbát na to, aby nedošlo k záměně bylin a nebo jsme nezískali rostliny z ekologicky pochybných lokalit. Toho se lze prakticky vyvarovat nákupem rostlinného léku u odborníka. Ten vám nabídne v oboru bylinářství odborné poradenství, přípravu a prodej bylin nebo bylinných směsí, poradí vám v oblasti vašich zdravotních potíží apod.

Fyzioterapie a reflexní terapie

Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Ve své podstatě fyzioterapie využívá standardních postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie. Terapeut volí postup léčby ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví. Fyzioterapie by měla být zakotvena v podvědomí každého člověka, jelikož v mnohých případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob s celospolečensky depresivním vlivem. Fyzioterapie  je v praxi využívána v oblasti reflexní terapie plosky nohy, která je nejen diagnostickou metodou, ale především možností jak preventivně pečovat o své zdraví. Tuto terapii lze aplikovat v každém věku. Jedná se o aktivaci nervových zakončení. Metoda reflexní terapie se provádí individuálně podle zdravotních potíží a jednou z důležitých podmínek dobrého výsledku je důvěra a spolupráce.

Co je reflexní terapie?

Vznik reflexní terapie a její souvislost s péčí o zdraví se datuje už do starověkého Egypta. Reflexní terapie se užívala jako prevence nebo ke zmírnění příznaků onemocnění. Podstata reflexní terapie spočívá v tom, že orgány, nervy, žlázy a ostatní části těla jsou spojené s reflexními ploškami nebo body na chodidlech. Když se tyto plošky stlačují a masírují, vyvolá to v odpovídající části těla přímou reakci. Tato terapie sama o sobě neléčí, ale spouští léčebné procesy v těle. Správnou stimulací bodů můžeme napomoci dostat tělo do původní přirozené harmonie.

Jak reflexní terapie pomáhá?

Přínos reflexní terapie je poměrně velmi široký, ale obecně lze říci, že ulevuje od bolesti, zmírňuje negativní vliv stresu a povzbuzuje tělo k odstranění zdravotních potíží. Důležité je, že současně odstraňuje z těla odpadní látky, zbavuje tělo toxinů, posiluje imunitní systém a zlepšuje krevní oběh. V posledních  letech  se nejvíce objevují potíže s otoky, zablokováním páteře, bolesti hlavy, zhoršováním  funkce smyslových orgánů, psychickým vyčerpáním, potížemi trávicích orgánů apod. Individuální sezení v poradně lze objednat na danou hodinu a den, ale je nutné počítat s objednací dobou 1 měsíce. Každé sezení je doplněno radami a zkušenostmi z oblasti fytoterapie.

Fytoterapie

Výraz fytoterapie vznikl z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat nebo léčit. Je to je činnost známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny a byliny. Fytoterapie bývá označována jako druh alternativní medicíny a osoba praktikující fytoterapii se označuje jako fytoterapeut, případně jako bylinkář. V posledních letech dochází k nárůstu zájmu o fytoterapii a podle Světové zdravotnické organizace je fytoterapie praktikována třikrát až čtyřikrát častěji než klasická medicína.

Aromaterapie

Aromatické látky rostlin, tedy silice, vyvolávají u živých organismů vedle vjemu vůně a chuti také důležitou biologickou aktivitu. Tato bioaktivita působí na různých orgánových úrovních a vyvolává určité žádoucí účinky, ale neprojevuje se pouze příznivými vlivy, může vyvolávat i účinky nežádoucí. Takovéto látky se pak nepoužívají vůbec nebo jen omezeně. Rostlinné silice patří mezi látky aromatické a využívají se ve velké míře v kosmetickém, farmaceutickém, potravinářském průmyslu a dalších oborech. Aromatické látky působí na čichové nebo chuťové receptory. Komplexní vjem vyvolaný vonnými a chuťovými látkami se označuje jako aroma. Rostlinné silice jsou obsaženy v různých částech rostlin ve zvláštních pletivech. Jsou především v květech, plodech, ale také v listech, kůře nebo kořenech.

Jak se silice získávají a k čemu slouží?

Silice se získávají z rostlinných surovin zhruba třemi technologickými postupy. Může se jednat o destilaci suroviny vodní parou nebo extrakcí organickými rozpouštědly. Silice obsahuje vedle vonných látek ještě látky balastní, zejména vosky. Po odstranění balastních látek je silice označována jako absolutní. Další způsob je lisování. Uplatňuje se zejména při výrobě silic z kůry citrusových plodů. Použití silic je velmi různorodé. Silice se mohou užívat vnitřně, tedy k pití bylinných nálevů a odvarů. Jejich aktivní látky poměrně rychle pronikají do krevního oběhu a tím se účinek dostaví téměř okamžitě. Mohou být použity také** k přípravě masážích olejů,** do aromalamp apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10706 (magazin-zdravi.cz#10246)


Přidat komentář