Chování a vystupování člověka - typologie

Každý z nás je jedinečný, jiného temperamentu, charakteru, jiných schopností, duševních vlastností, potřeb, zájmů, emocí aj. Pro vyjádření našich potřeb, pocitů, přání, rozpoložení, používáme jak verbální, tak neverbální a paralingvistickou komunikaci.

Na osobnost můžeme nahlížet jako na statickou a dynamickou strukturu, jež utvářena duševními ději, duševními stavy, duševními vlastnostmi apod. Jak děje, tak stavy a vlastnosti jsou utvářeny a projevují se v každodenním životě, chování.

Každý z nás je vybaven dědičnou, genovou a vrozenou výbavou. Ovšem kromě této výbavy, jsou zde ještě vlivy fyzické a psychické. Vše zmíněné se podílí na utváření každého jedince. Určité faktory ovlivnit nemůžeme, ale jiné ano. Temperament například těžko změníte, protože je převážně vrozený. Zato Váš charakter, postoje, způsob a formu vyjadřování, ano.

Verbální a neverbální komunikace člověka

Kolikrát nemusíme říci ani slovo a druhý pozná z našeho** výrazu, gesta**, co si myslíme, jak se cítíme apod. V tomto případě hovoříme o neverbálním způsobu komunikace. Oproti tomu verbálním způsobem komunikace se vyjadřujeme za pomoci řeči.

Možná jste se setkali s tím, že Vám druhá osoba něco sdělovala, ovšem její neverbální projev byl zcela opačný od významu vyřčených slov.

A aby byl výčet kompletní, máme tu ještě paralingvistickou komunikaci, pro kterou je charakteristický hlasový projev (výška hlasu, smích, pláč), zajíkání, zakoktání, skákání do řeči, pečlivost výslovnosti, zvláštnosti dialektu aj.

Verbální a neverbální komunikace

Průběh komunikačního procesu

Jak** verbální**, tak neverbální způsob** komunikace** se uskutečňuje tzv.** komunikačním procesem**. Jak může vypadat takový komunikační proces? Můžeme si to ukázat na příkladu.

Osoba A, jako vysílatel, chce vyjádřit svoji náklonnost k osobě B, a to formou pohlazení. Osoba A zvolí způsob i formu pohlazení. Jedná se o tzv. zakódování informace. Při dekódování osoba B, tedy příjemce, bude vnímat pohlazení od osoby A, a může cítit libé, nebo nelibé pocity. Nyní může nastat zpětná vazba, kdy osoba B může také osobu A pohladit, či osobě A sdělí nelibost, a to formou odtažením, zamračením, slovním vyjádřením aj. ovšem i při tomto „jednoduchém“ sdělení, může dojít k tzv. komunikačnímu šumu, kdy osoba B si může špatně vyložit konání osoby A. Konání osoby A mohlo být bráno například jako náhodný dotek, či přátelské pohlazení, nebo dokonce mít sexuální podtext. Vidíte, co může způsobit, a jak může být bráno jedno jediné pohlazení.

Naše sebeprezentace

Komunikujeme bezpochyby každý den. Způsobem stylu naší komunikace, vyjadřujeme nejen naši venkovní, ale i vnitřní schránku. Je-li to možné, tak si to, co chceme říci, promyslíme. Jednou vyřčená slova totiž nevezmeme zpátky, ať chceme, nebo ne.

Verbální i neverbální komunikací říkáme o sobě druhým, jací vlastně jsme. Říká se „tam, kde nedostačují slova, přichází na řad činy“, tedy neverbální komunikace.

Čeká Vás důležitá schůzka? Pak je více než důležité, zaujmout, „vytáhnout veškeré možné zbraně“ aj.

Je třeba však mít na paměti i to, že pokud se budete chovat při schůzce jinak, než je Vám vlastní, dříve, nebo později se na to přijde. Takže, buďte to skutečně Vy, jen zapracujte na jistých detailech, a neudělejte zbytečnou chybu.

Chování člověka

Šaty dělají člověka

S rčením šaty dělají člověka, je možné polemizovat. Šaty jako takové, stejně jako boty, hodinky, šperky aj., vypovídají o společenském statusu jedince, o jeho postojích aj. Rozhodně ne vždy platí úměra, že když má člověk neznačkové, všední oblečení, tak je na tom, co se týká množství peněz, špatně. U některých jedinců jde ruku v ruce styl, cenová hodnota oblečení s jeho postavením, chováním. Ovšem, opět to neplatí u všech.

Upravený vzhled člověka

Vedle šatů pak zde máme ještě další třešničku na dortu, a to náš zevnějšek, co do čistoty, účesu, make-upu aj. Opět najdete mezi jedinci ty, kteří svým zevnějškem, co se týká vlasů (barva, střih), make-upu (výrazné, decentní nalíčení), vyjadřují svůj postoj, chování apod. Ale tak jako u šatů jsou i tací, pro které zevnějšek nehraje tak důležitou roli. Nezanedbají osobní hygienu, ale vše ostatní pro ně může být zbytečný nadstandard.

Chování a vystupování člověka – typologie

Rozhodně není klišé, když uslyšíte, či si přečtete, že krása každého je ukryta uvnitř nás. Můžete mít sebemodernější účes, značkové oblečení, obuv a doplňky. Vše zmíněné Vás však „neudělá“ lepší, hezčí, slušnější a milejší. Naopak to, jak se chováte, projevujete verbálně i neverbálně, Vás symbolizuje a z Vás vyzařuje a přenáší se na druhé.

Sami řekněte, kdo Vás více zaujme v dobrém slova smyslu. Potkáte dva jedince, kdy jeden bude oblečený ve značkovém outfitu, ovšem jeho chování bude neslušné, neurvalé, povýšené. Druhý z jedinců bude v běžném oblečení, kdežto jeho chování bude vlídné, slušné, milé.

Nad druhým jedincem bude zákonitě příjemná aura, která „přejde“ i na Vás. Jistě jste sami zažili, že ve společnosti milých, přívětivých a přátelských lidí se cítíte lépe než ve společnosti lidí nerudných, protivných.

K jaké skupině jedinců patříte Vy? Druzí jsou rádi ve Vaší společnosti? Pak jistě není nutné něco měnit. Chtěli byste však odbornou radu, jak pečovat o svoji pleť, líčit se na den, na noc, pro rozličné příležitosti aj.? Pak Vám můžeme dát tip na nezávislou Sales Director Mary Kay Adrianu Bulovou, DiS., za kterou se můžete vypravit na adresu Jaromíra Matuška 31, Ostrava – Dubina. Více informací o nabídce Adriana studia, viz webové stránky www.adrianastudio.cz.

Budete-li mít zájem se s paní Bulovou setkat, pak si stačí domluvit termín konzultační schůzky na telefonním čísle +420 605 384 599, nebo e-mailu adrianabulova@seznam.cz.

Vizážistické studio Adriany Bulové

Naše chování při důležité schůzce s druhými jedinci

Řekněme, že jdete na výběrové řízení. Pomineme to, a nebudeme se ani věnovat tomu, že byste si měli například zjistit veškeré dostupné informace o dané firmě, firemní kultuře atd.

My se spíše zaměříme na ony detaily, které rozhodně nejsou zanedbatelné a jsou tzv. třešničkou na dortu.

Stisk ruky

Chcete na druhé zapůsobit? Pak se oblečte konzervativně. Chcete-li působit přátelským dojmem, pak se oblečte neformálně. Při přivítání, pozdravení, podejte ruku druhé osobě. První stisk ruky je pro další průběh rozhovoru rozhodující. Je více než dobré partnerovi stisknout ruku středně, ani ne příliš slabě, jako leklá ryba, ani ne příliš silně. Zapamatujte si také jméno druhé osoby a v průběhu rozhovoru je vhodné dotyčného několikrát oslovit jménem. To navodí dojem, že druhou stranu vnímáte, zajímáte se o ni. Bude-li Vám nabídnuta káva, čaj, minerálka apod., je to povětšinou z důvodu navození přátelské uvolněné atmosféry.

Sebeprezentace

Zájem při komunikaci

Co se týká vybrání místa u stolu, pak kupříkladu diskuse přes roh navozuje uvolněnou atmosféru bez jakýchkoli nátlaků. Chcete-li zvýraznit Váš zájem o to, co druhá osoba říká, mírně se k dané osobě nakloňte. Pokud si budete hrát s vlasy, mnout nos, bradu, ucho apod., ztrácíte tím sami na přesvědčivosti. Také těmito gesty vyjadřujete Váš neklid, nejistotu.

Oční kontakt

V neposlední řadě tu máme také délku vzájemného očního kontaktu. Průměrná délka zrakového kontaktu, tj. pohledu z očí do očí, by se měla pohybovat kolem dvou vteřin. Pokud by kontakt byl příliš krátký, pak může mít druhá osoba pocit, že nemáte zájem o konverzaci, či jste duchem nepřítomni apod. A pokud naopak budete na druhou osobu tzv. civět, pak můžete docílit až nepřátelského dojmu v druhé osobě.

Výše uvedené je jen malá ochutnávka toho, jak je naše chování (verbální, neverbální) důležité při komunikaci a jednání s druhými.

Opět však podotýkáme, že nejde o to, mít „naučený, prostudovaný“ stoh brožur, manuálů jak jednat, chovat se apod. Veškeré tyto knihy by Vás měly jen směrovat a pomoci Vám. Rozhodně Vás nepřetvoří a neudělají z Vás jiného člověka, než jací ve skutečnosti jste. Veškeré dobře míněné rady a poučky můžete použít k tomu, aby ve Vás podpořily Vaše vlastní Já.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10696 (magazin-zdravi.cz#10110)


Přidat komentář