Plavání kojenců a batolat Praha - západ

Maličké, které přijde na svět, je bezbranné a odkázané na naši péči. A kdo by nechtěl pro své dítě to nejlepší? Nechcete-li se jen spoléhat na to, co mu bylo „dáno do vínku“, můžete přispět nemalou trochou do mlýna, například plaváním kojenců.

Plavání kojenců a batolat, do kterého se můžete se svým drobečkem přihlásit, není jen takové "cachtání". Profesionálně vedené plavání přinese Vašemu dítku, ale i Vám mnoho dobrého. To se pozitivně odrazí v následujících dnech, týdnech, měsících, ale i letech.

Význam plavání ze zdravotního hlediska

To, že plavání přispívá ke zvýšení obranyschopnosti těla, otužování, respektive odolávání vůči řadě nemocí, nachlazení, je poměrně známá věc, i když stále podceňovaná. Ovšem plavání přinese Vám, Vašemu dítku mnohem více, než jen „zdravého ducha ve zdravém těle“.

Přínosy plavání ze zdravotního hlediska

Již v úvodu jsme zmínili, že systematicky, profesionálně vedené plavání kojenců a batolat není jen ledajaké "cachtání". Ostatně, vodních radovánek si můžete s Vaším maličkým pokladem užívat jen tak sami ve vaně, v nafukovacím bazénku na zahradě, či v bazénku v některém z komplexů. Uděláte-li ten důležitý krok a dopřejete Vašemu dítěti profesionálně vedené kurzy plavání, pak můžete zaznamenat významnou změnu spočívající ve zlepšení jeho psychomotorického vývoje, jako takového. Ovšem to není jediný přínos, který přináší plavání. Nebudete muset například řešit případné vadné držení těla. Plavání je totiž účinná prevence proti tolik rozšířenému „ohýbání se“. A stále jsme ještě neskončili s přínosy, kterých je vskutku hodně.

Plavání – konec strachu z vody

Pohled do hluboké vody, která tzv. nemá konce, může být pro nás dospělé hrůzostrašným zážitkem, natož pak pro malé tvorečky. Jak zbavit Vaše dítě případného strachu z vody a ukázat mu, že vodní sprška na obličeji není žádnou pohromou? Pokud nemáte zkušenosti, pak se do experimentování raději nepouštějte. Místo užitku byste také mohli u dítěte jeho strach ještě znásobit. Investujete-li však trochu Vašeho volného času a peněz a přihlásíte se s kojencem, batoletem na profesionálně vedené plavání, pak můžete očekávat snížení, až vymizení strachu z vody za poměrně krátkou dobu.

Konec paniky při náhlém pádu do vody

To však neznamená, že dítě přestane mít patřičný respekt z vody, který je důležitý pro uchování si správného pohledu a rozpoznání nenadále situace. Říká se, že voda je živel. Ovšem to samé je možné říci i o dětech. A když se spojí dva živly, v tomto případě voda a děti, je poměrně nasnadě čekat, že okolí bazénu nebude suché. Můžete děti napomínat, okřikovat, hlídat …, stačí mžik a je pád. A ten může skončit nejen na pevné zemi, ale také ve vodě. Skončit náhle, nečekaně ve vodě je šokem samo o sobě. Zmatkování je pak očekávané. Jenže, to může celou situaci ještě zhoršit. Pokud však dítko takovouto situaci již zažilo, bylo k ní vedeno, respektive poučeno, co dělat, pak má velkou šanci se z vody dostat, aniž by došlo k případné události, která může vyústit až v tragédii.

Plavání není jen o dřině, přináší relaxaci

Každý kurz, plavání nevyjímaje, není jen o tom, „něco se naučit“. Aby kurz bavil, měl by přinést i něco víc, přidanou hodnotu po všech stránkách. Ideální je, když splní svoji podstatu, účel a ještě si odnesete mnohem více. I plavání Vám a Vašemu dítku přinese více, než možná čekáte. A u spojení rodič a dítě ještě zůstaneme. Plavání pozitivně posílí Váš vzájemný vtah, prohloubí Vaši lásku. Budete to Vy, kdo uvidí radost v dětských očkách a budete to právě Vy, kdo umožní dítěti rozšířit nové obzory. Smích a dobrá nálada je nakažlivá. A že Vaše maličké ještě nemluví? To ještě neznamená, že nevycítí, že jste, či nejste v pohodě, že se mu věnujete, hrajete si s ním apod.

Plavání kojenců a batolat – vhodná sportovní aktivita

Sportovních aktivit, jako takových, je celá řada. Jako dospělí jedinci se můžeme de facto věnovat jakémukoli sportu. To se ovšem nedá říci u malých, sotva ročních dětí. Malé děti jsou na nás plně závislé, na naší podpoře, stimulaci. Jeho první „opravdová“ sportovní aktivita může být právě plavání. Nemusí však skončit s poslední lekcí kurzu. To by ostatně byla velká škoda. Plavání se může pro Vaše dítko stát doslova celoživotní sportovní aktivitou. Svoji nemalou úlohu však hrajete i Vy. Je důležité, abyste dítko v činnosti podporovali. Plavání je krom toho sportem, který nijak tělo nenamáhá a „neničí“, na rozdíl například od běhu po tvrdé silnici aj.

Plavání vhodné pro děti každého věku

Jaké přísloví použít pro plavání? Bude se spíše hodit „ráno moudřejší večera“, nebo „čím dříve, tím lépe“? I když je možné začít se systematickým plaváním prakticky v každém věku, a to i dospělém, přeci jenom čím dříve, tím skutečně lépe.

Plavání znamená i konec ostychu

Proč se totiž bránit výhodám, plusům, které plavání nabízí? Proč jen chodit s mrnětem ven na procházky, na dětské hřiště, které jsou svým způsobem stereotypem? Na plavání se Vy i děťátko seznámíte s dalšími rodiči, dětmi. A tak poznání, že dítě nežije jen „v rodinné bublině“, je také velmi významné pro jeho další život. Takové dítě bude mnohem otrkanější. Jeho role, jeho postavení v pozdějších letech ve školce, škole, nebude na pozici „zakřiknutého jen v rohu“, do kterého si může každý tzv. bouchnout. A na druhou stranu také nebude ranařem, který ostatním dětem ubližuje, ponižuje. Sami tedy vidíte, že plavání není jen o vodě. Plavání je mnohem více.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10544 (magazin-zdravi.cz#10263)


Přidat komentář