Plavání kojenců a batolat

O Vaše maličké se s největší pečlivostí staráte již v době, kdy je v bříšku. Jakmile se malé narodí, potřebuje veškerou Vaši lásku i čas. Vzájemnou lásku, ale nejen ji, můžete podpořit díky plavání kojenců a batolat.

Plavání kojenců i batolat patří právem k velmi oblíbeným programům, do kterých se mohou rodiče se svými dětmi přihlásit. Aby plavání splnilo svůj účel, je vhodné si vybrat klub, zařízení se zkušenými, profesionálními instruktory. V prvé řadě nejde ani tak o to, aby se kojenec naučil plavat. To může přijít až později, pozvolna a systematicky.

Plavání kojenců – vhodná doba na start

Kdy je ta nejvhodnější doba začít? V případě plavání kojenců platí čím dříve, tím lépe. Rodiče, kteří se přihlásili na plavání kojenců zhruba od 3 měsíců věku dítěte, si později mohou libovat, že jejich caparti se nebojí vody, ani nějaké té kapky v obličeji. Ono, mytí hlavičky dítěte, když se Vám brání, křičí o sto šest, nijak nepřidá na psychické pohodě, a to Vaší ani samotného dítěte. Ovšem nebojácnost z vody není jediným přínosem, který nabízí plavání.

Výhody, které přináší plavání kojenců

Další stěžejní výhodou je otužilost, vyšší obranyschopnost organismu, již zmíněná posílená vzájemná vazba mezi rodiči a dítětem a samozřejmě správný nácvik k pozdějšímu „opravdovému“ plavání. Plavání těch nejmenších, tj. kojenců, je zaměřeno na seznámení s „vodním živlem“ hravou, zábavnou formou. Důležité je, nelámat nic přes koleno, aby bylo děťátko v pohodě a užilo si pobyt ve vodě.

Plavání kojenců od 3 do 6 měsíců

Kde probíhá plavání kojenců? Můžete se setkat s tím, že plavání těch nejmenší probíhá v malém bazénku, ale také ve speciální vaničce. Je známo, že malé děti se cítí bezpečně v menším prostoru. A tak vanička je pro ně přímo ideální, co do rozměru. Kromě velikosti je také důležité zvolit správnou teplotu vody a samozřejmě dbát na kvalitu vody. Není výjimkou, že se u některých zařízení setkáte s tím, že pro plavání kojenců používají pitnou vodu. A s vodou, jako takovou, souvisí i hygiena. Po každém kurzu se voda z vaničky vypouští a na řadu přichází i dezinfekce.

Délka jedné lekce plavání

Jednotlivá lekce plavání pak trvá zhruba 20 minut. Již výše jsme však zmínili, že je důležité, aby plavání přinášelo dítěti uspokojení, radost. A tak plavecká instruktorka sleduje rozpoložení malého plaváčka. Lekce tak může být kratší, ale i o něco delší.

Plavečky nutné pro plavání

Možná Vás napadne, co vše byste měli pořídit dítěti, abyste mohli vyrazit na plavání pod vedením plavecké instruktorky. Běžně jsou k dostání jednorázové plavečky, podobné jednorázové plence. Tyto plavečky si můžete pořídit v sítí drogérií, či také přímo v zařízení, které provozuje, organizuje plavání kojenců a batolat. Plavečky „pro nehodu“ budete ostatně potřebovat i do dalších kurzů, lekcí, než bude děťátko schopné si samo říci, že potřebuje na záchod. Kromě plaveček pak v podstatě již nic jiného nebudete muset kupovat.

Plavání dětí od 6 měsíců

Ani se nenadějete a z malého cipíska vyroste batolátko. Půlroční a starší děti již mohou směle do bazénku. Nejedná se však o klasický bazén, na který jste možná zvyklí, chodíte-li plavat, ať už pravidelně, či občasně. Bazén určený pro plavání batolat je výukový a určený výhradně jen pro tuto aktivitu. U větších dětí již není nutné, aby byla voda přímo pitná. Přesto však je třeba ve zvýšené míře dbát na požadovanou kvalitu vody. K tomu slouží speciální UV lampy s filtrací. Nemusíte mít tak obavy, že by se Vaše děťátko koupalo ve vodě s velkým množstvím chemických látek, právě naopak.

Zaměření plavání dětí od 6 měsíců

Plavání kojenců je zaměřené na prvotní seznámení se s vodou. Plavání batolat, tj. od šesti měsíců do 2 let se plavecká instruktorka za pomoci různých zábavných her, písniček, říkánek snaží dítě motivovat ke spolupráci a odhodlání se zanořovat, splývat, točit dokola, a to současně s pomocí Vás, rodičů. Již z daného vyplývá, že dítě „nevpustíte“ do bazénku a nenecháte ho tam napospas, ale budete po celou dobu lekce s dítětem v bazénku. Plavecká instruktorka Vám bude korigovat, navádět, jak a co dělat, kontrolovat aj.

Délka jedné lekce plavání

Délka lekce u plavání dětí od 6 měsíců již může být delší a trvá cca 30 minut. Možná se Vám zdá doba příliš krátká, nebo naopak dlouhá. Za dobu praxe je však vypozorováno, jak jsou děti této věkového kategorie schopné dlouho vnímat, intenzivně spolupracovat. Kromě toho je třeba také brát v úvahu fakt, že jsou děti ve vodě, která je již o něco chladnější, a tak by nemělo dojít k případnému podchlazení. A když jsme již u teploty vody, pak chladnější voda, než v případě plavání těch nejmenších, přispívá k postupnému otužování.

Plavání dětí od 2 do 6 let

Absolvovali jste první krůčky „na sucho“, na narozeninovém dortu oslavence bylo možné spatřit již dvě svíčky, tak můžete využít i další nabídky plavání, a to konkrétně výukového plavání dětí od 2 do 6 let. Ideální je, pokud dítě absolvuje postupně všechny kurzy, které na sebe navazují. Nic však ničemu nebrání, pokud Vám doposud plavání „uteklo“, ať už z důvodu nemocí, nebo jiných. Rozhodně by byla ale škoda plavání vypustit a říci, že nemá smysl „do něj jít“, když jste na žádném předchozím kurzu nebyli. Plavecká instruktorka bude brát v potaz obě možnosti.

Zaměření plavání dětí od 2 let

S každým dalším měsícem dítě získává větší pohybové dovednosti. U každého dítěte však jde jeho vývoj určitým tempem. Nelze tedy po všech stránkách porovnávat, respektive očekávat, že vše půjde „podle tabulek“, a to platí i v případě plavání. Přihlásíte-li se na plavání dětí od 2 let, pak bude Vaše dítko plaveckou instruktorkou zařazené do odpovídající skupinky. Rozdělení je velmi důležité. Díky němu se pak může instruktorka soustředit na konkrétní úkoly a dovednosti.

Plavecká příprava dětí od 6 let

Dalším kurzem, který může Váš, již školáček, absolvovat, je plavecká příprava od 6 let. I v tomto případě jsou děti rozdělené do skupinek a vedené zkušeným plaveckým instruktorem. Zde je již cílená výuka jednotlivých stylů plavání, mezi které patří prsa, znak i kraul. A kdo ví, třeba plavání Vašeho potomka natolik chytne a bude v něm dobrý, že se mu bude věnovat i dál, závodně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10543 (magazin-zdravi.cz#10262)


Přidat komentář