Trampolína, double mini, tumbling

Historie trampolíny. Fédération Internationale De Trampoline (FIT). Tumbling a double mini. Závod na trampolíně. Synchronizované soutěže - trampolíny. Reflexy a referenční body - trampolíny. Double mini z minitrampolíny.Profil skokana na trampolíně.

Historie trampolíny

Během druhé světové války byla trampolína využívána při tréninku amerických vojáků, sportem se pak stala v roce 1948, kdy se konalo první americké mistrovství.

Fédération Internationale De Trampoline (FIT)

byla založena roku 1964, v témž roce se konalo v Londýně i první mistrovství světa (pro muže i ženy, skoky jednotlivců i synchronní dvojice).

Tumbling a double mini

(dvojitá minitrampolína) se připojily v roce 1976. Díky svému akrobatickému charakteru přitahují skoky na trampolíně množství diváků.

Pod patronací International Gymnastic Federation (FIG) jsou skoky na trampolíně od roku 1999, olympijský debut si tento sport prožil v roce 2000 v Sydney.

Závod na trampolíně

Sportovci předvádějí sestavy ve vzduchu, nesmějí ztratit kontrolu nad svým tělem ani při doskoku. V individuálních i synchronizovaných disciplínách předvádějí závodníci vždy 3 sestavy s 10 prvky (povinnou a volnou v rozřazovacím závodě, pak finálovou).

Synchronizované soutěže - trampolíny

V synchronizovaných soutěžích provádějí dva skokani stejné prvky se stejným načasováním. V povinné sestavě je zakázáno použít jeden prvek dvakrát.

Kdo postupuje do finále

Nejlepších 10 závodníků postupuje do finále. Ve všech disciplínách (trampolína, trumbling, dvojitá minitrampolína) uděluje 7 rozhodčích a 1 sudí maximálně 10 bodů v závislosti na kvalitě provedení a obtížnosti. 

  • Sportovci se často specializují na jednu disciplínu.

Proměny výkonů a techniky na trampolíně

V nedávné době se objevily nové techniky, které přispěly k podstatnému zlepšení výkonů. Video a biomechanické výzkumy vedly k lepšímu pochopení způsobu, jakým se tělo pohybuje ve vzduchu.

Reflexy a referenční body - trampolíny

Neurologie zjistila, že při odrazu hrají roli reflexy a vizuální referenční body. Díky těmto objevům jsou nyní gymnasté schopni provádět na trampolíně mnohem obtížnější prvky.

Double mini z minitrampolíny

Vyvinula se z minitrampolíny používané při gymnastickém tréninku. Dvojitá minitrampolína je vedle trampolíny a tumblingu mezinárodní soutěžní disciplínou.

  • Po rozběhu skokan předvede 2 prvky ve vzduchu, při nichž se odráží z odrazových zón minitrampolíny, přistává na zemi vestoje.
  • Ve finále předvádí 2 nové sestavy 10 finalistů, vybraných po 2 sériích o 2 prvcích.

Tumbling

Tumbling spojuje prvky trampolíny a gymnastických prostných. Disciplína sestává ze série akrobatických prvků prováděných velmi rychle na pružné dráze.

Soutěže -tumbling- se pořádaly již ve 30. letech 20. století

první mezinárodní závody se však konaly až v roce 1976. V roce 1999 se i tumbling zařadil pod patronát FIG.

Skoky na trampolíně a figury

Figury jsou kombinací salt a vrtů. Hybný moment pro salto získá skokan změnou těžiště. Vrut je možno začít ve vzduchu nebo v kontaktu s podlahou nebo trampolínou. Ve vzduchu pouhé pokrčení nebo natažení paže způsobí dostatečnou změnu rovnováhy, která vyvolává rotaci.

Jeden z nejobtížnějších prvků - trampolína

současnosti se nazývá full full full – jedná se o trojné salto s vrutem v každém saltu.

  • Každý prvek je možno provádět ve třech pozicích: prohnutě, schylmo a skrčmo. Paže je nutno držet podél těla. Prvky prováděné toporně a schylmo jsou náročnější a znamenají více bodů.

Profil skokana na trampolíně

  • Zásadní je rychlost provedení, znalost prvků zpaměti a výjimečný smysl pro prostorovou orientaci.
  • Při tréninku se nejvíce využívá tzv. částečná metoda, při níž se komplexní prvky nacvičují po menších úsecích. Sportovci postupně hledají referenční body, které jim dovolí provést několikanásobnou kombinaci salt a vrutů.
  • Specialisté na trumling jsou většinou bývalí gymnasté, jejich trénink je zaměřen na svalovou sílu. Musí mít velmi silný odraz, aby získali dostatečnou horizontální rychlost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10511 (magazin-zdravi.cz#5397)


Přidat komentář