Sportovní zranění

Menší zranění při sportu. Podvrtnutí, vymknutí a natažení svalů a vazů. Naštípnutí holeně při sportu. Sport a tlakové zlomeniny. Osteoarthrosa - problém spojený s pravidelným cvičením. Po sportovním poranění.

Menší zranění při sportu

** Odřeninám a otlakům**, které jsou výsledkem tření mezi šaty, vybavením a kůží, se dá předejít tím, že se na náchylná místa vetře vazelína, nebo tím, že nosíte ochranné bandáže. Puchýře jsou výsledkem špatně padnoucí obuvi. Přiložte leukoplast (bez polštářku), abyste se uchránili dalšího odření.

Podvrtnutí, vymknutí a natažení svalů a vazů

Tato poranění se vyskytnou, když se svaly a klouby napínají nad normální hranici pohybu, důsledkem je poškození svalu a vazivových vláken. Taková poranění jsou nejčastější u těch, kdo začínají cvičit po delším období nečinnosti, a u těch, kdo nedělali** přiměřená zahřívací cvičení**. Vážná poranění tohoto typu mohou být velmi bolestivá a vyžadují první pomoc a odborné lékařské ošetření.

Nikdy se nepokoušejte pokračovat ve cvičení po takovém zranění, poněvadž byste si mohli přivodit** další poškození**. Bolesti ve svalech druhý den po nezvyklém cvičení jsou obvyklé. V některých případech se jich rychleji zbavíte tak, že svalům dopřejete několikadenní odpočinek a pak je začnete znovu postupně zatěžovat. Někdy je možno předejít těmto bolestem teplými koupelemi po zátěži.

Naštípnutí holeně při sportu

Naštípnutí holeně znamenají bolesti podél holenní kosti a mohou být výsledkem tlakové zlomeniny, otoku svalů, zánětu kostní výstelky. Máte-li bolesti, přiložte vak s ledem, umístěte nohu výše a co nejvíce odpočívejte. Také může pomoci ovázat nohu pružným obinadlem.

Sport a tlakové zlomeniny

Na kostech, které jsou neustále pod tlakem, se mohou vyvinout vláskovité praskliny, známé jako tlakové zlomeniny. Bolest může být jenom mírná, takže je nebezpečí, že poranění zůstane bez povšimnutí a že další cvičení toto poškození zvětší. Jestliže máte podezření na tlakovou zlomeninu, poraďte se s lékařem, který zařídí RTG vyšetření. Obvyklým ošetřením je klid a bandážování postižené části končetiny.

Osteoarthrosa - problém spojený s pravidelným cvičením

Hlavní dlouhodobý zdravotní problém,** spojený s pravidelným cvičením**, je někdy osteoarthrosa. Často se vyvine v pozdějším období života jako důsledek opotřebování a natržení kloubů, dokonce i u lidí, kteří necvičí nadměrně, ale pravděpodobněji se vyvine v mladším věku u profesionálních atletů. Pro většinu lidí vyváží pravidelné cvičení pro tělesnou kondici riziko předčasné osteoarthrosy, a toto riziko může být zmenšeno tím, že si vyberete sport, který nenamáhá jeden druh kloubů nad vhodnou míru, například plavání. Máte-li neustálé bolesti kloubů po cvičení, poraďte se s lékařem.

Po sportovním poranění

** Svaly a jejich šlachy** mohou být nad míru přepjaty nebo natrženy kterýmkoliv náhlým prudkým stažením nebo nešikovným pohybem. Také se tomu říká „natažený sval” a je to běžné sportovní poranění. Jestliže jste utrpěli jakékoliv poranění po cvičení, je rozumné poradit se s lékařem, který se může rozhodnout pro rentgen, bude-li třeba.

Po ošetření byste měli dát pozor, abyste nepřepínali poraněnou část těla příliš rychlým návratem k dřívější cvičební rutině. Možná by bylo prospěšné dělat speciální cvičební program, který by pomohl obnovit sílu poraněné části těla postupně. Jestliže se bolest a otok vrací a přetrvává, poraďte se s lékařem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10512 (magazin-zdravi.cz#5400)


Přidat komentář