Parašutismus, to je celá řada technik

Historie parašutismu. Mezinárodní parašutistický svaz (IPC). Soutěž v parašutismu - přistání na přesnost. Kombinace šesti seskoků. Soutěže v parašutismu. Volný pád (freefall). Canopy formation. Freestyle a freeflying. Skysurfing.

Historie parašutismu

První seskok z letadla byl proveden v USA v roce 1912. Parašutismus byl zpočátku provozován pouze z vojenských důvodů: jako záchranný systém v první světové válce a jako nástroj pro invaze ve druhé světové válce. Na konci čtyřicátých let 20. století se technika a vybavení vylepšily natolik, že v Evropě a USA začali provozovat parašutismus i civilisté.

** Mezinárodní parašutistický svaz** (IPC)

byl založen v okamžiku, kdy Mezinárodní aeronautická federace (FAI) uznala parašutismus jako sport.

První mistrovství světa

se uskutečnilo v roce 1951, ve vytváření vzdušných formací v roce 1975, následováno v roce 1986 soutěží v canopy formation. První Vzdušné hry se uskutečnily v roce 1997, jejich součástí byl už i freestyle a skysurfing. Paragliding, nejprve jako disciplína Vzdušných her, byl oddělen a má své mistrovství a Světový pohár pořádaný ve stejném roce.

  • ### Kitesurfing - na vodě i ve vzduchu
  • ### Windsurfing
  • ### Wakeboarding - plážový sport

Soutěž v parašutismu - přistání na přesnost

Tato disciplína je otevřená** v kategoriích pro muže i pro ženy, jednotlivce a týmy**. Skoky se provádějí z výšky 1000 metrů. Úkolem soutěžících je dotknout se** špičkou nebo patou nohy žlutého terče** o průměru 3 cm nebo co nejblíže k němu. Terč je umístěn ve středu čtverce. V soutěži týmů, které jsou tvořeny čtyřmi soutěžícími, vyskakují z letadla všichni společně, ale padáky otevírají v různých výškách tak, aby přistáli v regulérních intervalech 20-30 sekund.

 

Skokový rozhodčí

určí pomocí elektronického měřicího systému skutečný bod přistání. Vzdálenosti mezi bodem přistání a terčem se měří** s přesností na 1 cm**, nejvýše však do 16 cm. Po sérii skoků v soutěži vítězí parašutista nebo tým, který dosáhl nejmenší vzdálenosti přistání od terče.

Kombinace šesti seskoků

Variantou závodů v přesnosti přistání je kombinace šesti seskoků na přesnost a dvou kol v obřím slalomu na sjezdových lyžích. Vítězem se stává závodník s nejvyšším součtem bodů v soutěži. ## Soutěže v parašutismu

Ačkoliv nejstarší disciplínou jsou skoky na přesnost, na mezinárodní úrovni se dnes soutěží i v mnoha dalších technikách. Všechny jsou** přístupné mužům i ženám.**

Volný pád (freefall)

Skáče se z výšky 2200 m, parašutista musí předvést sérii 6 povinných figur v co nejkratším čase. Figury jsou velmi přesně orientovány podle tří os (vertikální, horizontální a laterální) - jsou to otočky vpravo a vlevo a salta. Chyby v provedení jsou penalizovány přičítáním sekund nebo jejich zlomků k celkovému času.

Seskoky ve formacích (formation skydiving)

Družstva čtyř, osmi či šestnácti parašutistů předvádějí ve volném pádu povinné figury, vylosované před začátkem soutěže. Figury co nejvícekrát opakují v určeném čase (35 sekund pro čtyřčlenné týmy, 50 sekund pro osmičlenné). Skoky začínají ve 3000 m nebo ve 3800 m.

Canopy formation

Byla vytvořena** po vynálezu čtvercových padáků** v 70. letech. Družstva čtyř nebo osmi parašutistů skáčou z výšky 2000 m a předvádějí** skupinové figury** spojováním rukou nebo tak, že se nohama dotýkají týmových kolegů nebo jejich padáků. Rozlišují se tři disciplíny:

  • Sekvence ve čtyřech: v časovém limitu 2:30 min družstvo předvádí sérii čtyř nebo pěti povinných figur určených losem.
  • Rotace čtyř: časový limit je 1:30 min, během této doby parašutisté vytvoří komínovou formaci, ve které co nejrychleji rotují. Během rotace se člen na vrcholu vždy podsouvá pod nejnižšího kolegu. Za každý nový komín dostane družstvo bod.
  • Formace v osmi: všech osm členů týmu se snaží co nejrychleji vytvořit formaci určenou losem. Čas začíná běžet v okamžiku, kdy první parašutista vyskočí z letadla, zastaví se, když se k formaci připojí poslední člen.

Freestyle a freeflying

Freestyle soutěže představují choreografii ve volném pádu, sestávající z povinných a volných prvků, podobných jako v gymnastice nebo na trampolíně. Tyto figury natáčí partner na video, skok se posuzuje z filmových záběrů. Kromě obtížnosti a provedení se hodnotí také estetické kvality provedení a kvalita natočených záběrů. Freeflying je choreografie pro dva, obvykle obsahující netradiční figury jako rotace hlavou dolů nebo pády ve vertikální pozici nebo vsedě.

Skysurfing

Tato efektní disciplína je založena na podobném principu jako freestyle - skáče se volným pádem na skysurfovém prkně. Vztlak vytvářený prknem vyžaduje odlišnou techniku a umožňuje rychlé a rozmáchlé pohyby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10524 (magazin-zdravi.cz#8063)


Přidat komentář