Netball - sport pro ženy

Hra netball. Hra netball a přesně vymezené role. Pohyb po ploše při hře. Vzájemný kontakt při netballu. Faul v brankovišti. Techniky netballu. Profil hráčky netballu. Střelba na bránu- netball.

Hra netball

Hra začíná rozehrávkou ze středu: po písknutí rozhodčího středová hráčka přihrává spoluhráčce. Žádná jiná hráčka nesmí vstoupit do středového kruhu před písknutím rozhodčího. Hrací doba je 4 x 15 min. s přestávkami po třech minutách (10 minut trvá druhá přestávka).

Hra netball a přesně vymezené role

Hráčky mají přesně vymezené role a při hře mají trikoty s iniciálami hráčské role, kterou vykonávají. Pouze dvě hráčky, branková útočnice (GA) a branková střelkyně (GS), smějí proměnit koš, pokud jsou uvnitř brankového území. Žádná z hráček nesmí držet míč déle než tři vteřiny. 

Pohyb po ploše při hře

Driblování není dovoleno, ale hráčka má po přijetí přihrávky povolen jeden krok:

  • Pokud je hráčka při přihrávce jednou nohou na zemi, může provádět obrátku na kteroukoli stranu a pohybovat druhou nohou. Pokud však pohne nohou, na které při přihrávce stála, musí míč přihrát dál, dříve než se touto nohou dotkne opět země.
  • Hráčka může udělat krok kteroukoli nohou, pokud stála na obou nohou při přihrávce. Jestliže vyskočí, musí přihrát nebo vystřelit, dříve než dopadne.

Vzájemný kontakt při netballu

Osobní chyba hráčky (faul - kontakt, strkání) v brankovišti je trestána pokutovým vhazováním: hráčka, která se chyby dopustila, se nesmí z místa pohnout, dokud není hra znovu zahájena vhazováním.

Faul v brankovišti

může být trestán pokutovým hodem (hod přímo na bránu bez zásahu soupeře) nebo pokutovým vhazováním. Záleží na volbě hráčky. Porušení pravidel o pohybu nebo zónách je trestáno volným vhazováním: hraje přerušena a míč je vhazován z místa přestupku.

Techniky netballu

Přihrávky- netball

Přihrávka může být provedena hozením, odrazem o zem, ale nikoli kutálením. Do míče je možné strčit i uhodit (ne zavřenou pěstí). Neúmyslný kontakt jiné části těla s míčem není porušením pravidel.

Obrana netball

Obranné hráčky nesmějí být blíže k útočnicím než 92 cm. Není povoleno žádné zastrašování. Jakýkoli kontakt s hráčkou držící míč je porušením pravidel.

Střelba na bránu- netball

Hráčky střílejí na bránu na straně soupeře. Míč je při střelbě držen nad hlavou a hozen narovnáním v kolenou. Ideální dráha vystřeleného míče je vysoká, aby míč padal do brány svisle.

Profil hráčky netballu

  • Průměrná výška je 170 cm. Vyšší hráčky jsou obyčejně brankové střelkyně. Středové a obranné hráčky jsou velice specializované. Netball je rychlá hra, která vyžaduje uvolnění, hbitost, dobrou orientaci a odolnost vůči stresu.
  • V tréninku se klade důraz zejména na rychlé reakce a poziční hru. Míření a střelba se praktikují nejvíce v modifikovaných hrách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10513 (magazin-zdravi.cz#5425)


Přidat komentář