Nafukovací čluny

Převážná většina výrobců se kloní k samovylévacím kánoím. Řešení je podobné jako u raftů - buď otvory podél dna, nebo samostatný otvor v zadní části plavidla. Umístění dna bývá vzhledem k válcům takové, aby v lodi nezůstávala voda.

Nafukovací čluny - pozitiva a negativa

Výhodou nafukovacích člunů je snadná přeprava, lépe se také skladují a do určité míry zaručují větší bezpečnost, protože za běžných okolností jsou nepotopitelné. Další výhodou nafukovacích člunů je velká nosnost.

Naproti tomu je třeba počítat i s nevýhodami, například pomalejší a o trochu pasivnější jízda, nutnost brát ohledy na možnost proražení při jízdě a prasknutí na slunci, nezbytnost občasného dofukování.      

Rafty

Nejrozšířenější je souměrný raftový člun o délce od 3 m do 6 m, komerční rafty pro vícedenní plavby mohou měřit i více než 10 m. Průměr bočních nosných válců, na kterých se při pádlování sedí, bývá od 40 cm výše. Příčné válce zpevňují člun v příčném profilu (méně zkušení je často považují za sedačky), obvodové lano slouží k nošení, je bezpečnostním prvkem pro zachycení při převrácení a může být použito pro otočení převráceného raftu (s pomocí lanové smyčky, pádla či vesla).

Raft pro jízdu na divoké vodě by měl odpovídat mezinárodním normám. Jednou z podmínek je, že musí mít vždy minimálně 4 na sobě nezávislé nafukovací komory. Ne všechny vyráběné nafukovací čluny jsou vhodné pro divokou vodu a jízda na nich může být v obtížnějších peřejích velmi nebezpečná. Speciální kategorií jsou katarafty - dva nafukovací válce spojené pevnou konstrukcí.

Kánoe

Převážná většina výrobců se kloní k samovylévacím kánoím. Řešení je podobné jako u raftů - buď otvory podél dna, nebo samostatný otvor v zadní části plavidla. Umístění dna bývá vzhledem k válcům takové, aby v lodi nezůstávala voda. Nafukovací bývá ve většině případů i dno, protože jednoduché dno z nánosované tkaniny je pro použití na divoké vodě nevhodné (vystavuje jezdce nebezpečí poranění o kameny a nemůže mít samovylévací funkci).

Kajaky

  Nafukovací kajak je možné pořídit od dětských (délky do 3 m) přes rekreační (délka cca do 4 m) až po kajaky určené na divokou vodu. Posledně jmenované jsou podstatně tužší než jiné nafukovací čluny a vyrobené z odolných materiálů. Mají uzavřenější tvary, jsou vybaveny samovylévacími otvory, jezdec je v člunu uchycen pomocí popruhů, případně jsou čluny uzpůsobeny k nasazení špricky. Mohou mít i pevné dno, například vyztužené tuhou pěnovou deskou, potom jde o nafukovací obdobu člunů sit on top, které jsou nazývány hairboats.

Vhodné parametry na koupi nafukovacího člunu

 PoužitíVhodný typ
 Budu si loďku vozit k moři na dovolenou, hlavně se s ní budu koupat. - postačí lehký jednoduchý člun z PVC, musím si dávat pozor na propíchnutí.
 Budu jezdit u nás na rybníku nebo u chaty na řece. - pak stačí jednomístný nebo dvoumístný nafukovací kajak či kánoe z levnějších materiálů.
 Chci jezdit turisticky po řece na týden u nás i v zahraničí. - dvoumístný kajak nebo kánoe jednoduchá, nemusí být samovylévací.
 Vyjedu s partou na divokou vodu. - volím samovylévací lodě, v případě teplejších vod či v létě kajak sit on top.
 Je nás víc a chceme v létě na Vltavu. - postačí jednoduchý nesouměrný raft, v lepším případě souměrný raft menších rozměrů i levnějšího materiálu, zřejmě bude dost rozhodovat cena.
 Chci raftovat na divoké vodě, někdy i expedice. - souměrný samovylévací raft, pokud bude používán často, je lepší Hypalon, sice těžší, ale vydrží skoro vše.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10522 (magazin-zdravi.cz#8031)


Přidat komentář