Kulturistika - sport a umění

Kulturistika – od historie k současnosti. Kulturistika – sport a umění. Kulturistické soutěže. Profil kulturisty. Nejvýraznější osobnosti kulturistiky. Posilovna druhým domovem. Cílem kulturistiky je harmonický rozvoj svalstva.

Kulturistika – od historie k současnosti

Ačkoliv tvarování svalů a zdvihání závaží byly provozovány již v Antice, teprve koncem 19. století se posilování a kulturistika staly populárními sporty. Ve 30. letech 20. století se kulturistické soutěže rozvíjely hlavně ve Spojených státech, v roce 1939 vyhlásila American Atletic Union soutěž o titul Mr. America. Po druhé světové válce se ve Spojených státech i v Evropě vyrojila celá řada národních federací, celkem více než 170 jich dnes zastřešuje International Federation of Body Building (IFBB), založená roku 1946 Benem a Joem Weiderovými. Uznání Mezinárodního olympijského výboru se však této disciplíně dostalo až roku 1998. ## Kulturistika – sport a umění

Cílem kulturistiky je harmonický rozvoj svalstva pomocí souboru cviků za použití činek a posilovačích strojů, které jsou zaměřeny na tvarování jednotlivých svalových skupin. Každý sval je zpracováván zvlášť, aby se rozvinul jeho objem. Rozvoj svalstva pomocí posilování je součástí tréninku sportovců v celé řadě disciplín, které vyžadují sílu a vyvinutou svalovou hmotu. ## Kulturistické soutěže

Soutěžní komisi zpravidla tvoří devět akreditovaných rozhodčích určených výborem rozhodčích IFBB. Hodnotí se čtyři základní aspekty: svalová hmota, vyrovnaný svalový rozvoj, mohutnost svalstva a prokreslenost jednotlivých svalů. Pokud se účastní více než 15 soutěžících, vzniknou vyřazovací kola se čtyřmi povinnými pozicemi: oba bicepsy zpředu, hrudník z boku (strana podle výběru závodníka), oba bicepsy zezadu a břišní a stehenní svaly. 15 finalistů se musí objevit ve skupině s rukama na kyčlích zepředu i zezadu. Soutěž se koná na vyvýšeném pódiu, aby rozhodčí měli dobrý výhled na všechny soutěžící. ### Soutěžní úrovně

Kulturistiku sice uznává více než 120 národních olympijských výborů, ale není dosud olympijským sportem. Amatéři i profesionálové se připravují na soutěže, které jsou spíše přehlídkami, intenzivním tréninkem v posilovnách. Existuje mnoho typů amatérských i profesionálních soutěží na místní, národní i mezinárodní úrovni. Amatérské soutěže mužů mají zpravidla čtyři kategorie podle váhy a věku sportovců: junioři, senioři, master l a master 2. Ženy soutěží vé dvou kategoriích: master a ženy (všech věkových skupin) a v kategorii dvojic. ### Doping zakázán!

Od 60. let se velice zvýšila jak disciplína, tak i fyzická kondice závodníků. Používání drog donutilo federace začít závodníky testovat a přijmout přísná antidopingová opatření, aby z kulturistiky učinily „čistý” sport. Náhodné antidopingové testy se provádějí přímo před začátkem závodu, vítězové jsou testováni systematicky. U žen již není cílem přehnané rozvinutí svalstva; nové odvětví tohoto sportu, zvané fitness, kombinuje přiměřené posilování, gymnastiku a aerobní cvičení. ### Oděv kulturistů

Oděv mužů i žen je předepsaný: trenýrky pro muže a bikiny pro ženy. Muži si musí holit tělo, vlasy nesmějí zakrývat ramena. Sportovci mohou používat samoopalovací prostředky a oleje, aby zvýraznili svaly. Ale i jejich použitíje omezené, stejně jako šperky, neboť rozhodčí musí hodnotit závodníky objektivně. ### Povinné pozice

Na mezinárodních soutěžích rozhodčí známkují soutěžící za předvedení v 7 povinných pozicích (5 pro ženy a páry).

  • Oba bicepsy zepředu
  • Front lat spread (pouze muži) – postoj zepředu, ruce v bok
  • Hrudník z boku (volitelná strana)
  • Triceps z boku (volitelná strana)
  • Back lat spread (pouze muži) – postoj zezadu, ruce v bok
  • Oba bicepsy zezadu
  • Zádové a břišní svaly

Profil kulturisty

Posilovna druhým domovem

Hodnotí se stavba kulturistova těla, proto musí být vyvinuté všechny svaly. Soutěžící musí trénovat s rozmyslem, aby se jednotlivé svalové skupiny rozvíjely harmonicky a symetricky. Denní trénink trvá 2 až 4 hodiny. Pro vytvoření svalové síly a objemu se používá tzv. pyramidová technika, která sestává ze zvyšování váhy zátěže a snižování počtu opakování v každé sérii, dokud atlet nezdvihne nejvyšší možnou váhu. Sportovci také dolaďují svaly pomocí delších sérií s menší zátěží, což rozvijí vytrvalost. ### Fitness výživa

V rozvoji kulturisty hraje velkou roli výživa. Strava musí být vyvážená, málo tučná, bohatá na uhlohydráty. Před soutěží závodníci nejedí sůl ani cukr a jen minimum tuků. Berou vitamíny a proteiny, aby zvětšili svalovou hmotu a povzbudili imunitní systém, který může být intenzivním tréninkem oslabený. Z celkové tělesné hmotnosti sportovce může být tuk pouhých 5 %. ### Psychika jako stavební kámen

Psychologický aspekt je neméně důležitý, neboť kulturistika vyžaduje motivaci, odhodlání a houževnatost. ## Nejvýraznější osobnosti kulturistiky

Arnold Schwarzenegger

Když začal soutěžit, přinesl kuIturistice velkou popularitu. V letech 1969-1980 vyhrál většinu mezinárodních titulů včetně nejprestižnějšího z nich - Mr. Olympia (sedmkrát). ### Lenda Murrayová

Šestkrát po sobě (1990-1995) vyhrála prestižní soutěž Joe Weidera - Miss Olympia.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10525 (magazin-zdravi.cz#8115)


Přidat komentář