Aikidó

Zakladatelem aikidó je mistr bojových umění, Morihei Ueshiba zvaný Ó-Sensei - Velký učitel. Jeho záměrem bylo vytvořit sebeobranný systém,který by podporoval harmonický rozvoj osobnosti. Do Evropy se aikidó dostalo přibližně v 70.letech minulého století.

Japonské bojové umění

Aikidó je japonské bojové umění, jehož název je složen ze tří slabik (japonských znaků). Slůvko AI znamená harmonie, KI je životní energie a DÓ cesta. Aikidó se dá tedy přeložit jako CESTA HARMONIE. Aikidó poskytuje cvičencům možnost studovat účinné sebeobranné techniky ohleduplným způsobem, ve vzájemné spolupráci s ostatními a s vzájemným respektem. Aikidó nemá vzájemné zápasy ani soutěže, nepraktikujeme se soupeřem, nýbrž s partnerem.

Americký herec Steven Seagal je držitelem sedmého danu v aikido a patří celosvětově k nejvýznamnějším mistrům. Je žákem Velmistra stylu Wing Chun Kung Fu.

Původ a historie aikidó

Zakladatel aikidó zařadil do systému aikidó sebeobranné techniky, jejichž účinek je ověřen mnoha staletími samurajských bojových zkušeností. Jejich použití je ale podřízeno moderní filozofii kontrolovat útočníka a pokud možno mu nezpůsobit vážná zranění. Aikidó dostalo současnou podobu a název počátkem 40. let minulého století, až v 70.letech se dostalo přes Francii do Evropy. Národní organizace aikidó jsou většinou zastřešeny japonskou Aikikai Foundation (Aikikai Honbu Dójó), která zajišťuje pro tyto organizace japonské učitele (Shihany).

Cvičení pro každého

Aikidó je disciplína, která harmonicky rozvíjí osobnost cvičence prostřednictvím náročného fyzického cvičení a prostřednictvím harmonického kontaktu partnerů při cvičení.  Svým nenásilným pojetím je vhodné pro všechny věkové kategorie, pro mládež i seniory, muže i ženy. Cvičení přináší kromě umění sebeobrany, které zvyšuje sebedůvěru, také zlepšení fyzické kondice (pružnost, koordinace, vytrvalost) a trvalé psychické osvěžení. Je vhodné pro duševní pracovníky k odreagování duševní únavy. Je mimořádně vhodné pro lidi, kteří praktikovali bojové sporty a již ukončili závodní činnost - v aikidó mají možnost nalézt pro svoje bojové umění nový smysl.

Pokud Vás zajímá, jak vlastně cvičení aikidó probíhá, a máte zájem si je vyzkoušet „na vlastní kůži", můžeme Vám doporučit soukromou školu

Aikidó Centrum

Cvičení aikidó si mohou (od zari do cervna) nezávazně vyzkoušet jak začátečníci, které toto bojové umění zaujalo, tak i studenti, kteří už aikidó praktikovali. V aikidu klubu nalezne i ten nejnáročnější zájemce to, co hledá - seriózní informace, individuální péči a zajímavé a přesvědčivé aikidó. Instruktoři tohoto klubu Vám poradí ve všech situacích a jsme naprosto přesvědčeni, že cvičení pod jejich vedením Vám může přinést něco pozitivního do Vašeho života ... Vaše případné dotazy zodpoví vedoucí aikida klubu prostřednictvím telefonického kontaktu nebo elektronické pošty, ale nejraději osobně.

Aikidó kimono

Studium aikidó probíhá v místnostech zvaných dójó. Cvičí se naboso na žíněnce zvané tatami. Cvičební úbor méně pokročilých studentů tvoří bílé kimono aikido a pás, začátečníci ale mohou cvičit i v teplákách a tričku s krátkým rukávem.

Průběh tréninku

Nácvik obranných technik začíná vždy až po uvolňovací a zahřívací rozcvičce a  po nácviku pádů (kotoulů). Probíhá nejčastěji ve dvojicích poté, co instruktor předvede techniku. Partneři se pravidelně střídají v roli útočníka a obránce. Pokročilí žáci nacvičují i střetnutí s více útočníky. Techniky aikidó jsou použitelné i proti ozbrojenému útočníkovi.

Studium aikidó zahrnuje

  • cvičení beze zbraně (obrana proti neozbrojenému útočníkovi)
  • cvičení s holí (jó)
  • cvičení s dřevěným mečem (bokken)
  • nácvik obrany proti útočníkovi s nožem (tantó)

Cvičení s jó a s bokkenem mimo jiné přispívá ke kultivaci pohybu cvičenců.

Pravidla Aikidó

Aikidó není sportem a nemá pravidla. Je zvláštním způsobem komunikace mezi lidmi a cestou mírumilovného řešení konfliktů. Nicméně chování v dójó má svoje pravidla, která tvoří tzv. etiketu dójó. Jsou zde hlavně proto, aby se minimalizovalo nebezpečí úrazů - patří k nim mimo jiné nutnost uposlechnout všech pokynů vedoucího cvičení. Ostatní pravidla jsou jen vyjádřením slušného vzájemného chování cvičenců, takže není problém je pochopit a dodržovat.

Charakter aikidó

Účinnost technik aikidó je založena na zvláštních, převážně rotačních pohybech, kterými se obránce vyhýbá energii útoku, přičemž si ponechává možnost převzít nad útočníkem fyzickou i mentální kontrolu (pomocí tzv. síly KI). Energie útoku je pak použita proti útočníkovi, což je spravedlivé. Prakticky vždy je útočník doveden do pádu a může být na zemi znehybněn, např. bolestivou pákou.

Páskování a technické stupně

Cvičenci aikidó získávají technické stupně, nejprve žákovské, 6.kyu až 1.kyu, později mistrovské, 1.dan až 9.dan . Nejvyšší stupeň, udělený v České republice, je 5.dan. Na technické stupně se skládají zkoušky podle požadavků příslušného dójó a národní organizace. Cvičenci se stupněm kyu cvičí aikido kimonu s bílým páskem. Cvičenci se stupněm dan cvičí s černým páskem a přes aikido kimono nosí černou nebo modrou kalhotovou sukni (hakama), což je  tradice s původem v Japonsku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10514 (magazin-zdravi.cz#6416)


Diskuze a zkušenosti

petr | 24.02.2013 23:48
Re: Aikidó jake ma akido zdravotni požadavky ??? prosim

petr | 24.02.2013 23:51
Re: Aikidó mohl by i asmatik dělat akido ?????


Přidat komentář