Přírodní ochrana proti rakovině

Mají fytochemikálie a vitaminy něco společného? Jezte ovoce a zeleninu a budete méně ohroženi rakovinou. Jakým způsobem nás tyto látky chrání proti rakovině? Kolik kusů ovoce a zeleniny bychom měli sníst? Liší se antioxidanty od fytochemikálií?

Ukázalo se totiž, že ovoce a zelenina obsahují složky, označované jako fytochemikálie a antioxidanty, které snižují riziko vzniku rakoviny.

Mají fytochemikálie a vitaminy něco společného?

Ne, nejsou to ani vitaminy, ani minerály. Dokonce se v pravém slova smyslu nejedná ani o živiny. Phyto znamená latinsky rostlina; jsou to tedy rostlinné chemikálie. Tyto chemikálie se nedají získat z potravin živočišného původu. Jejich význam tkví zejména v tom, že mají protirakovinné účinky.

Kolik těchto chemikálií bylo zatím objeveno?

Vědci upozorňují na to, že každá mrkev či každé rajče obsahuje stovky takovýchto látek. Tento fakt otevírá zcela novou dimenzi našeho porozumění problematice výživy.

Jezte ovoce a zeleninu a budete méně ohroženi rakovinou

Více jak 200 rozsáhlých studií, které se prováděly v uplynulých 25 letech, potvrdilo, že lidé, kteří jedí velké množství ovoce a zeleniny, jsou přibližně o polovinu méně ohroženi rakovinou, než ti, kdo ovoce a zeleninu konzumují jen příležitostně. Tento fakt platí také v případě srdečních nemocí, diabetu II. typu, jakož i dalších civilizačních chorob.

Jakým způsobem nás tyto látky chrání proti rakovině?

Složky, které nemoc blokují, působí na karcinogeny (látky vyvolávající rakovinu). Brání jim v působení na tělesné buňky.

Indol

který je obsažen v brukvovité zelenině (zelí, květák, brokolice), blokuje karcinogeny tak, že dokáže zvýšit počet střevních enzymů, které jsou schopny některé karcinogeny deaktivovat.

 • Jiné zase zabraňují bakteriím přichytit se k povrchu buněk.

  Složky, které nemoc potlačují, působí přímo na tělesné buňky. Pomáhají potlačit maligní změny, ke kterým došlo vlivem působení volných radikálů či karcinogenů.

 • Dokážou zpomalit růst nádorů tím, že sníží reprodukční schopnost buněk.

 • Likvidují některé enzymy, které buňky potřebují ke svému rozmnožování.

Ovoce a zelenina, které obsahují větší množství těchto látek

Zdá se, že opravdu některé druhy ovoce a zeleniny svým obsahem fytochemikálií ostatní druhy převyšují, ale to je možná dáno tím, že byly více a rozsáhleji zkoumány.

 • Na rakovinu tlustého střeva je nejlepší brukvovitá zelenina.
 • Zvýšený příjem ovoce a zeleniny výrazně snižuje riziko rakoviny plic.
 • Lidé, kteří denně sní jednu nebo více cibulí, jsou o polovinu méně ohrožení rakovinou žaludku.
 • Sója, jednička v oblasti výživy, je jedním z nejlepších zdrojů fytochemikálií. Studie dokládají, že jídla ze sóji snižují riziko mnoha druhů rakoviny, např. rakoviny prsu, tlustého střeva, konečníku, plic a žaludku.

  Mnozí odborníci se nicméně domnívají, že snížení rizika rakoviny je výsledkem konzumace rozmanitých druhů ovoce a zeleniny spíše než jen několika vybraných druhů.

Kolik kusů ovoce a zeleniny bychom měli sníst?

Národní institut boje proti rakovině (The National Cancer Institut) doporučuje sníst denně minimálně pět kusů ovoce a zeleniny. Mnozí odborníci dokonce tvrdí, že je dobré sníst až osm kusů denně.

 • Když uvážíme, kolik ovoce a zeleniny dnes lidé běžně sní, musí se nám tato doporučení zdát velmi radikální. Někteří z nás totiž ovoce a zeleninu nejí skoro vůbec.

Je možno ovoce a zeleninu tepelně zpracovávat?

Ovoce a zeleninu je možné tepelně upravovat, protože existuje jen několik málo druhů fytochemikálií, které při vaření ztrácejí svoji účinnost. Zbytek je teplu odolný. V některých případech se dokonce tyto látky tepelným zpracováním uvolňují a stávají se ještě účinnějšími.

Rovněž příliš nezáleží na tom, jestli jsou ovoce či zelenina konzervované, mražené, loupané nebo se konzumují ve formě šťáv. Většina z nich je odolná vůči ohřevu v mikrovlnné troubě, pečení, zavařování a sušení.

Liší se antioxidanty od fytochemikálií?

Antioxidanty, stejně jako fytochemikálie, jsou přirozené chemikálie, které se vyskytují v potravě, ale na rozdíl od fytochemikálií jsou obsaženy nejen v potravinách rostlinného původu. Název antioxidant vypovídá o jejich zvláštní funkci, kterou v těle plní: pomáhají tělu zbavit se volných radikálů, jež mohou genericky narušit zdravé buňky a vytvořit podmínky pro vznik rakoviny.

Veškerá hmota, včetně buněk lidského těla, se skládá z molekul. Každá molekula má v obalu, který je kolem nukleového jádra, elektrony. Tyto elektrony se většinou vyskytují v párech. Díky tomu je molekula stabilní.

Jsou však i takové molekuly, v jejichž jádru jsou nespárované elektrony, a ty bývají velmi nestabilní. Těmto molekulám se říká volné radikály. Ty mají silnou tendenci vytvářet páry s elektrony z jiných sloučenin. Navážou se k nim a tím je okysličí. Z těchto okysličených sloučenin se pak stávají volné radikály, které samy začínají hledat elektrony, na něž by se navázaly.

Tím dochází k řetězové reakci, kdy oxidace a poškození se šíří z jedné molekuly na druhou, dokud jej něco nezastaví. Látkám, které dokážou tento proces zastavit, se říká antioxidanty.

Jak ochránit své tělo před volnými radikály?

Volné radikály nejsou vždy tak škodlivé. Například organismus využívá oxidaci při ničení jedovatých látek. Volné radikály se také uplatňují při likvidaci bakterií bílými krvinkami.

Když však volné radikály výše uvedené funkce neplní, jsou pro lidský organismus velmi nebezpečné. Podílejí se na vzniku více jak 50 nemocí. Zjistilo se, že ničí DNA a vytvářejí podmínky pro vznik rakoviny.

Protože ale každý živý organismus vytváří volné radikály, není možné se jim vyhnout, můžeme jen naše tělo zásobit dostatečnými dávkami antioxidantů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10469 (magazin-zdravi.cz#5010)


Přidat komentář