Kouření a vliv na zdraví

Každý rok zemře v České republice asi 120 tisíc osob. Z toho téměř pětina na nemoci způsobené kouřením – srdečně-cévní choroby, různé nádory a chronická onemocnění průdušek.

Je riziko spojené s kouřením příliš zveličováno?

Je to spíš naopak! Statistiky naznačují, že kouření je bez přehánění zlozvyk přitahující nejrůznější onemocnění. Od začátku padesátých let do současnosti bylo celosvětově publikováno již nejméně 60 000 odborných prací, které prokázaly celou řadu negativních zdravotních důsledků kouření.

Lidé, kteří kouří, jsou také častěji nemocní

Výzkum prováděný Státním zdravotním ústavem dokázal, že lidé, kteří vykouří 20 a více cigaret denně, jsou nemocní průměrně 37 dnů v roce.

Škodlivost kouření

se dá jen stěží k něčemu přirovnat. Kouření zabíjí čtyřikrát více lidí než všechny ostatní preventabilní příčiny úmrtí dohromady (preventabilní jsou ty, kterým lze předejít; patří k nim úrazy, dopravní nehody, sebevraždy, vraždy, drogy a AIDS). Kouření navíc každoročně zabíjí i mnoho pasivních, nedobrovolných kuřáků, kteří jsou nuceni dýchat znečištěný vzduch.

Proč kouření způsobuje rakovinu plic?

Dýchací cesty jsou vystlány miliony drobných jemných vlásků, kterým se říká cilia. Tato cilia fungují jako malinká košťata – neustále očišťují dýchací cesty od prachu, dehtu a různých dalších cizorodých částic tím, že vše posouvají směrem nahoru, abychom to mohli vyplivnou nebo vykašlat. Jakmile jsou však cilia zasažena cigaretovým kouřem, jejich pohyb se zpomalí, nebo dokonce zastaví. Výsledkem je, že dehet z cigaretového kouře začne dráždit jemnou sliznici dýchacích cest a postupem času může toto chronické dráždění vyvolat rakovinné bujení.

Rakovina a kouření

Tato proměna trvá mnoho let. Když ale jednou začne, nádorové bujení prorůstá stále hlouběji do plicní tkáně a ve chvíli, kdy je rakovina objevena, je již většinou pozdě.

Je rakovina plic u kuřáku hlavní příčinou úmrtí?

Ne. Na rakovinu plic a průdušek u nás ročně umírá asi 5 600 osob. Kouření má na svědomí především 30 procent úmrtí na ischemickou chorobu srdeční (ročně jde o více než 10 tisíc případů úmrtí a dále ještě o dalších 5 500 úmrtí na mrtvici).

Nikotin a kysličník uhelnatý

jsou dva hlavní viníci v tabákovém kouři, zodpovědní za rozvoj srdečně-cévních onemocnění. Nikotin vyvolává pocit uvolnění a pohody, ale také zužuje tepny zásobující srdce, mozek, plíce a další důležité orgány. Nikotin je látka vyvolávající závislost.

Kysličník uhelnatý

se váže na červené krvinky a omezuje jejich schopnost přenášet kyslík. To způsobuje dušnost, malou výdrž a podporuje zužování a tvrdnutí tepen i tepének.

Kouření - co způsobuje

  • Kouření není pouze příčinou rakoviny plic, ale může způsobit také rakovinu rtu, ústní dutiny, hltanu, hrtanu, jícnu, žaludku, jater, slinivky břišní, močového měchýře, ledvin, tlustého střeva, kůže, pohlavního údu a leukémii.
  • Kouření způsobuje rozedmu plic – onemocnění, při kterém je plícní tkáň postupně zničena a dochází ke smrti udušením.
  • Kuřáci mají o 60 procent více případů žaludečních a dvanácterníkových vředů než nekuřáci.
  • Kouření podporuje vylučování vápníku z kostí, a proto urychluje rozvoj osteoporózy.
  • Kouření v průběhu těhotenství má silně negativní účinky na rozvoj plodu a zvyšuje riziko úmrtí po narození o 35 procent.

Když někdo kouří mnoho let, má ještě cenu přestat?

Více než 80 procentům všech případů rakoviny plic a 50 procentům případů rakoviny močového měchýře by bylo možné předejít, kdyby lidé přestali kouřit.

Léčba kouření

Léčba kouření je proces hojení začíná u kuřáka ve chvíli, kdy přestane kouřit. S tím, jak se tělo očisťuje od nikotinu a kysličníku uhelnatého, významně klesá riziko srdečního postižení. I když riziko rakoviny klesá pomaleji, nebezpečí se zmenšuje s přibývajícími týdny a měsíci.

Výhody nekouření

K tomu všemu se přidají další výhody: pocit vítězství nad cigaretami, zvýšené sebevědomí, příjemný dech, větší výkonnost, lepší zdraví, více energie, celkový pocit pohody a svobody od nepříjemného, nepopulárního a drahého zlozvyku.

Nekuřáci

Protože stále přibývá pracovišť, na něž kuřáky nepřijímají, je možné, že když přestanete kouřit, naskytnou se vám také lepší pracovní příležitosti. Lidé jsou mnohdy velice úzkostliví, jsou-li vystaveni daleko menšímu riziku, například když cestují letadlem, přitom však přehlížejí vážnější ohrožení svého zdraví a života. Více než 30 procent kuřáků umírá předčasně na některé z nemocí spojených s tímto zlozvykem.

Kouření zkracuje život

V průměru si zkrátí život o 8, 3 let, což odpovídá 12 minutám za každou cigaretu, kterou vykouřil. Přesto se však mnozí dokážou trápit představou, že by mohli dostat rakovinu například z určité chemické látky přítomné v pitné vodě.

Přestaňte kouřit

Zkusme se na svůj život podívat realisticky. Tou největší službou, kterou můžete prokázat svému tělu, svému okolí a rodině, je, když přestanete kouřit a začnete opět dýchat čistý vzduch.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10495 (magazin-zdravi.cz#7821)


Přidat komentář