Endorfiny - hormony štěstí

Endorfiny a imunita organismu. Jaké léky vyrábí náš organismus? Látky podobné narkotikům. Adrenalin v krvi. Negativní emoce a smutek. Blokace bolesti. Šance nad nemocí - endorfiny. Jak podpořit vylučování endorfinů? Produkce endorfinů.

Současně se ale množí důkazy o škodlivosti těchto drog. Je proto dobrou zprávou, že vědci objevili látku, kterou produkuje sám organismus a která má schopnost zlepšovat náladu a tím podporovat zdraví.

Endorfiny a imunita organismu

Ano. Jestliže léky definujeme jako chemické látky, pak jich organismus vyrábí denně desítky tisíc. A rovněž v případě, že bychom tuto definici zpřísnili a označili léky jako látky určené k léčbě nejrůznějších onemocnění, by odpověď stále zůstala kladná. V organismu neustále probíhá samoozdravný program.

Detoxikace mladý ječmen

Jaké léky vyrábí náš organismus?

Nejsilnější léky, které vyrábí farmaceutický průmysl a po kterých se budete cítit lépe, se nazývají narkotika. Narkotika blokují bolest a vyvolávají pocit extrémního blaha. Tyto léky jsou velice užitečné při tišení silných bolestí, ale při delším užívání vyvolávají silnou závislost.

Látky podobné narkotikům

Vědci zjistili, že náš organismus si vytváří látky podobné narkotikům, které byly nazvány endorfiny. Chcete vědět, jak tyto látky fungují? Až se příště udeříte do palce, všimněte si, jak rychle intenzivní bolest ustoupí a jak brzy ji nahradí příjemné znecitlivění. Lidé, kteří utrpěli úraz při nějaké nehodě, nebo vojáci zranění ve válce si málokdy uvědomí závažnost svého poranění. Byly popsány případy sportovců, kteří si v zápalu boje zlomili kost, a přitom do konce zápasu necítili bolest. To je pouze několik příkladů, jak působí endorfiny.

Adrenalin v krvi

Ještě jiný příklad „léku”. Dr. Hans Selye zjistil, že strach nebo hněv způsobuje vyplavení adrenalinu do krve. Větší dávka adrenalinu způsobí mobilizaci všech sil a poskytne člověku možnost bojovat nebo utéct před nebezpečím.

Negativní emoce a smutek

Výzkum ale prokázal, že dlouhodobá přítomnost strachu nebo zlosti organismus poškozuje. Pokud negativní emoce jako smutek, nenávist, hořkost či zášť trvají delší dobu, mohou vést k vyčerpání energetických zásob a oslabení odolnosti vůči nemocím.

Pokud nám negativní emoce škodí, prospívají nám ty pozitivní?

Když se Američan Norman Cousins v šedesátých letech sám vyléčil ze závažného onemocnění, a to především díky pocitům radosti, lásky a vděčnosti a na základě víry, vytvořil tak vlastně úplně nový vědecký obor.

Blokace bolesti

Dnešní psychoneuroimunologové izolovali mnoho chemických látek, které produkuje mozek pod vlivem emocí. Endorfiny ale dokážou podstatně víc než jen blokovat bolest. Posilují imunitní systém, navozují pocit dobré nálady a podporují rychlejší léčbu.

Emoce organismu a souvislost s endorfiny

Pocity jsou pevnou součástí našeho života. Zatímco však orientace na ty negativní může podporovat rozvoj různých onemocnění, zaměření se na pozitivní pocity naopak prospívá celému organismu. Například lékaři se musí naučit taktnímu jednání, aby smrtelně nemocným pacientům nevzali neuváženými slovy všechnu naději a nepodporovali tím jejich negativní emoce.

Šance nad nemocí - endorfiny

Lékař, který s důvěrou a optimismem řekne svému pacientovi: „Věřím, že právě vy budete ten jeden z deseti, který zvítězí nad touto nemocí!” bude možná sám překvapen, když se vyplní jeho vlastní „proroctví”. Hlavně je to úplně něco jiného než poznámka typu: „Máte pouze desetiprocentní šanci na přežití.”

Endorfiny - pokus na krysách

Na dvou krysách byl proveden následující pokus: Jedna kryse byla dána do nádoby s vodou. Po dvaceti minutách usilovného zápasu o život se unavila a utopila se. S druhou krysou udělali to stejné jen s tím rozdílem, že ve chvíli, kdy jí docházely síly a chtě se vzdát, vytáhli ji z vody. O několik dní později stejnou krysu dali opět do nádoby s vodou. Tentokrát krysa vydržela plavat hodinu a půl.

Jak je to možné? Vysvětlení je prosté: Vydržela plavat déle, protože měla naději. Už jednou přežila, tak proč by se to nemohlo stát i podruhé.

Jak podpořit vylučování endorfinů?

Již dlouho známe prospěšnost cvičení pro zdraví. Vědci ale zjistili, že příjemné prožitky spojené s cvičením se nedají vysvětlit pouze zvýšeným pohybem. Je ještě něco dalšího, co vyvolává pocit pohody – endorfiny, vyplavované do krve v průběhu tělesné aktivity.

Účinek narkotik nebo endorfinů

může být zrušenou určitou chemickou látkou. U osoby, která užila proti bolesti narkotikum morfin, po podání této chemické látky morfin přestal účinkovat. Podobně také příjemná účinek endorfinů lze podáním této chemické látky zrušit.

Produkce endorfinů

Produkci endorfinů lze naopak podpořit pozitivním myšlením. Snažit se vyřešit nedorozumění, nepodporovat nenávist a zášť, pěstovat laskavý, štědrý, vděčný postoj k životu, mít pevnou víru a smysl života – to všechno podpoří tvorbu endorfinů v mozku a zvýší vaši odolnost vůči nemocem. Pokud vám to nestačí a chcete endorfinů ještě více, dejte si svižnou procházku nebo půlhodinku aerobiku.

Zvyšte hladinu endorfinů

  • Cvičte každý den.
  • Každý den buďte chvíli o samotě.
  • K druhým lidem přistupujte s láskou a úctou.
  • Naučte se říkat „ne”.
  • Nemrhejte časem, plánujte.
  • Vybírejte si, čemu se budete věnovat.
  • Smějte se.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10477 (magazin-zdravi.cz#5108)


Přidat komentář