BOZP ve zdravotnictví

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve zdravotnictví patří k nejnáročnějším zajištěním vůbec. To proto, že jde o práci s lidmi a navíc o práci s lidmi, kteří mají zdravotní problémy a tudíž potřebují specifický přístup.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve zdravotnictví zasahuje do širokého spektra zdravotnických i nezdravotnických zařízení. Samozřejmě sem patří všechny typy nemocnic, zdravotních středisek, polikliniky, lékařské ordinace, rehabilitace, laboratoře, lékárny, ale i domovy pro seniory, hospice, nebo třeba rehabilitační ústavy. Zde všude je nezbytné citlivé a přesné dodržování BOZP.

Rizika BOZP ve zdravotnictví

Působení zaměstnanců a pracovníků ve zdravotnických zařízeních sebou nese celou škálu rizik. Ta se odvíjejí od daného prostředí, i od povinností, které zde pracovníci vykonávají. Z rizik můžeme jmenovat** biologická a chemická rizika**, různé infekce, viry a bakterie, možnost poranění injekční jehlou či skalpelem, práce s nebezpečnými látkami, problematickou manipulaci s nepohyblivými nebo méně pohyblivými pacienty, ergonomická rizika, psychosociální rizika, rizika spojená s agresivním chováním pacientů, ale i rizika psychická, kdy je třeba velké odolnosti vůči trápení a bolesti druhých. K dalším rizikům patří množství přesčasových hodin, směnná pracovní doba i pracovní doba méně obvyklá. K rizikům specifickým pak patří ionizující záření rentgenu, neionizující záření laseru, popálení, a práce s elektrickým proudem. A v neposlední řadě jsou to u celé řady pracovníků rizika spojená s nadměrnou námahou a zátěží při ruční manipulaci s pacienty, a pak nutnost velmi rychlého jednání a manipulace s pacienty, které může vést i k úrazu například uklouznutím, nebo pádem a podobně.

BOZP ve zdravotnictví

Všechna jmenovaná rizika ve zdravotnictví a i ta nejmenovaná způsobují to, že zdravotnictví patří mezi vysoce riziková odvětví pracovních zařazení. Přestože se objevují stále nové možnosti, jak odstranit některá rizika ve zdravotnictví, tak s novými možnostmi zase přibývají rizika nová. Proto je nutné všechna známá rizika zdravotnictví preventivně ošetřit předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To je velmi těžký úkol. Proto je nejvhodnější cestou zajistit BOZP ve zdravotnictví profesionálními odborníky, kteří se na BOZP specializují a nabízejí komplexní služby. Jednou z takových firem je ENERGOM Projekty a.s. Jeho kompletní nabídku služeb najdete na internetových stránkách www.energom.cz.

BOZP ve zdravotnictví profesionálně

BOZP ve zdravotnictví je důležitou a povinou součástí praktických výkonů zdravotníků, lékařů, nezdravotníků, sociálních pracovníků a všech, kteří nějakým způsobem do zdravotnictví zasahují. Již z toho důvodu je nejlépe zajistit splnění BOZP profesionální firmou. Ta zajistí vstupní a pravidelně opakující se školení pro všechny profese ve zdravotnictví, zpracuje audit, zajistí revize a kontroly, povede dokumentaci, vypracuje směrnice i havarijní plány, bude jednat s kontrolními inspekčními úřady. Zajistí i kvalitní osobní ochranné pracovní pomůcky - OOPP, které jsou nezbytnou součástí BOZP. Zásluhou odbornosti a profesionality dodavatelské firmy bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve zdravotnictví na maximální úrovni a rizika budou na úrovni minimální.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10499 (magazin-zdravi.cz#10288)


Diskuze a zkušenosti

Olmanová | 14.09.2016 00:31
V naší ordinaci nám bezpečnost práce zajišťuje právě společnost Energom Projekty, Která nám po celou dobu spolupráce pomáhá hlavně s odborným poradenstvím. Nemůžeme si vynachválit příjemné jednání technika a zaměstnanců této společnosti, kteří se o nás starají. Velmi dobrá komunikace a rychlé jednaní, díki které se vše snadno domluví. Se službami Energom Projekty jsme nadmíru spokojeni. Děkujeme a rádi Vás doporučíme dále. A. Olmanová

L. Fasková | 01.06.2017 06:25
Společnost Energom Projekty mě oslovila ohledně bezplatného poradenství v oblasti BOZP. Myslela jsem, že máme vše v pořádku, že nám to vše zajištuje státní komora. Ale i přesto, když to bylo zdarma jsem toho chtěla využít. Při zjištění, že prověrku komora nedělej ta je zákonem daná, jsem už neváhala. Se společností Energom Projekty je velmi výborná komunikace, vyhověli mému omezeným časovým možnostem a provedli kompletní prověrky. Já jsem nadmíru spokojena jak s milým a vřelým přístupem techničky, tak s profesionálním zpracováním záznamu. Děkuji a doporučuji. S pozdravem L. Fasková


Přidat komentář