BOZP ve zdravotnictví

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve zdravotnictví patří k nejnáročnějším zajištěním vůbec. To proto, že jde o práci s lidmi a navíc o práci s lidmi, kteří mají zdravotní problémy a tudíž potřebují specifický přístup.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve zdravotnictví zasahuje do širokého spektra zdravotnických i nezdravotnických zařízení. Samozřejmě sem patří všechny typy nemocnic, zdravotních středisek, polikliniky, lékařské ordinace, rehabilitace, laboratoře, lékárny, ale i domovy pro seniory, hospice, nebo třeba rehabilitační ústavy. Zde všude je nezbytné citlivé a přesné dodržování BOZP.

Rizika BOZP ve zdravotnictví

Působení zaměstnanců a pracovníků ve zdravotnických zařízeních sebou nese celou škálu rizik. Ta se odvíjejí od daného prostředí, i od povinností, které zde pracovníci vykonávají. Z rizik můžeme jmenovat** biologická a chemická rizika**, různé infekce, viry a bakterie, možnost poranění injekční jehlou či skalpelem, práce s nebezpečnými látkami, problematickou manipulaci s nepohyblivými nebo méně pohyblivými pacienty, ergonomická rizika, psychosociální rizika, rizika spojená s agresivním chováním pacientů, ale i rizika psychická, kdy je třeba velké odolnosti vůči trápení a bolesti druhých. K dalším rizikům patří množství přesčasových hodin, směnná pracovní doba i pracovní doba méně obvyklá. K rizikům specifickým pak patří ionizující záření rentgenu, neionizující záření laseru, popálení, a práce s elektrickým proudem. A v neposlední řadě jsou to u celé řady pracovníků rizika spojená s nadměrnou námahou a zátěží při ruční manipulaci s pacienty, a pak nutnost velmi rychlého jednání a manipulace s pacienty, které může vést i k úrazu například uklouznutím, nebo pádem a podobně.

BOZP ve zdravotnictví

Všechna jmenovaná rizika ve zdravotnictví a i ta nejmenovaná způsobují to, že zdravotnictví patří mezi vysoce riziková odvětví pracovních zařazení. Přestože se objevují stále nové možnosti, jak odstranit některá rizika ve zdravotnictví, tak s novými možnostmi zase přibývají rizika nová. Proto je nutné všechna známá rizika zdravotnictví preventivně ošetřit předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To je velmi těžký úkol.

BOZP ve zdravotnictví profesionálně

BOZP ve zdravotnictví je důležitou a povinou součástí praktických výkonů zdravotníků, lékařů, nezdravotníků, sociálních pracovníků a všech, kteří nějakým způsobem do zdravotnictví zasahují. Již z toho důvodu je nejlépe zajistit splnění BOZP profesionální firmou. Ta zajistí vstupní a pravidelně opakující se školení pro všechny profese ve zdravotnictví, zpracuje audit, zajistí revize a kontroly, povede dokumentaci, vypracuje směrnice i havarijní plány, bude jednat s kontrolními inspekčními úřady. Zajistí i kvalitní osobní ochranné pracovní pomůcky - OOPP, které jsou nezbytnou součástí BOZP. Zásluhou odbornosti a profesionality dodavatelské firmy bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve zdravotnictví na maximální úrovni a rizika budou na úrovni minimální.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10499 (magazin-zdravi.cz#10288)


Přidat komentář