Koučink - Praha 1 a okolí

Každému se může stát, že ve svém zaměstnání zažije pocit stagnace, nechuti atd. Tyto zcela běžné projevy vyhoření je možné eliminovat koučinkem. S pracovním vypětím souvisí i stres a deprese, které lze odbourat pomocí Neurolingvistického programování NLP

Co je to koučink?

Podle Sira Johna Whitmora koučink generuje a zároveň vyžaduje mnohem pozitivnější přístup k sobě i k druhým. Koučink je uvolňování lidského potenciálu. Potenciálem zde můžou být síla, moc, možnost, mocnost, průbojnost, pádnost, účinnost a schopnost. Je možné si představit, že kouč představuje průvodce, který pomáhá lidem a firmám najít ty nejlepší možné odpovědi, pravdy a řešení a také sílu dotáhnout své vysněné cíle až do konce a uvědomit si tak nové možnosti svého rozvoje. Koučink pomáhá také uvěřit ve svou schopnost moci změnit situace, které se vám až doteď zdáli neřešitelné. Kouč vede lidi a firmy k tomu, aby si splnili svoje sny, využili beze zbytku svůj talent a uskutečnili kompletně své vize. Kouč lidem neradí, jak mají různé věci dělat, ale vede je k tomu, aby si sami našli to nejlepší řešení.

Jaké můžou být oblasti koučování?

K tomu, aby jakákoliv Vámi zvolená oblast byla účinná, je potřeba, abyste převzali odpovědnost sami za sebe a sami se rozhodli pro osobní změnu. Tato změna může představovat zcela jinou cestu, než po které jdete nyní. A právě odhodlání a odvaha přejít na jinou cestu a dosáhnout cíle je stěžejní. Výsledný efekt je pro každého dobrým motivem k dalším výsledkům.

Často vyhledávanou oblastí, která trápí mnoho lidí je vztahový a partnerský koučink. Ten vyhledávají zpravidla lidé, kteří řeší vztahy, jsou v partnerském vztahu nespokojení, procházejí zrovna rozchodem nebo se již po dlouhou dobu nemůžou vyrovnat s rozchodem. Ale také lidé, kteří trpí žárlivostí a ta je přímo ničí. Pro takové lidi je vztahový a partnerský koučink to pravé. Díky němu zjistíte, co všechno je potřeba změnit, abyste se konečně cítili vyrovnaní. Je potřeba zapracovat především na sobě. Díky tomuto druhu koučinku si osvojíte i asertivní a komunikační dovednosti.

Pracovní a finanční koučink představuje program, který je zaměřený na odkrytí talentových vloh klienta. Pomocí pracovního a finančního koučinku se jedinci zvýší sebevědomí a také jeho motivace k práci. Součástí tohoto koučinku může být i trénink finanční inteligence.

Life koučink Praha 1 a okolí

Možná právě vy ztrácíte balanc mezi osobním a profesním životem, nebo máte málo energie na dosažení určitých cílů, po nichž toužíte. Nebo jste v časovém presu a nevíte, co s tím? Právě vám může pomoci life koučink. Pod pojmem life kouč se rozumí člověk, který lidem pomáhá zlepšit vnímání reality v oblasti životního stylu. Life koučem musí být silná a pozitivně orientovaná osobnost, která vás dokáže dovést k vytyčenému cíli, neboť podporuje a maximalizuje vaše silné stránky. Life kouč spolu s vámi vytváří nové možnosti, které před tím neexistovaly a také vytváří akční životní plán. Life kouč Vám pomůže ke snazšímu a rychlejšímu osobnímu růstu.

V čem spočívá lifestyle koučink?

Life koučink zaujímá ve světě zdraví stále důležitější místo. Jde o novou cestu, jak se snáz vypořádat s nemocemi, s krizemi, učí rozvíjet váš aktivní plán a pozitivně a vytrvale vás podporuje, abyste vytrvali a dosáhli svých stanovených cílů. Nabízí efektivní zvládání stresu a napětí. Life koučink spočívá především na takovém principu, že mezi koučovaným a koučem vzniká vztah vzájemné podpory. Tím se dokážete svému kouči otevřít a sdělit mu, co právě cítíte, co prožíváte, co vás štve, co je vašim cílem, naproti od příbuzných a přátel, ke kterým máte často ostych, nebo je nechcete zatěžovat svými problémy. Hlavním cílem life koučinku je pomoci člověku zlepšit jeho výkonnost a to po všech různých stránkách, ať už v práci, ve vztahu, zdraví nebo při fyzické kondici.

Firemní koučink Praha 1 a okolí

Cílem tohoto typu koučinku je podporovat i firemní prostředí, ve kterém je koučink velmi nepostradatelný. Mnoho lidí se cítí být vyhořelých, práce je nebaví, nudí, nebo je stresuje, apod. Možná právě vy potřebujete motivovat k lepším výkonům, aby se vaše výkony zlepšily a práce opět pro vás měla nějaký smysl. Právě firemní koučink je tím nejlepším možným řešením. V současné moderní době se firemní koučink využívá hojně v zahraničí. Nicméně i u nás se jeho využívání hojně rozšiřuje a zpravidla jeho služeb žádají společnosti s menší organizační strukturou za účelem zvýšení výkonu a potenciálu svých pracovníků. Firemní koučink je velmi dobrá investice a každému podnikateli se mnohonásobně zúročí.

Výhody firemního koučinku Praha 1 a okolí

Firemní koučink velmi účinně uvolňuje vnitřní bariéry zaměstnanců, zbavuje je svazujících prvků, načež zaměstnanci lépe pracují, firma plně využívá know-how svých lidí, v důsledku čehož zhodnocuje své investice a zaměstnanci, ale také zaměstnavatelé jsou následně více motivovaní a tvořiví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10468 (magazin-zdravi.cz#10158)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat