Zvětšení a modelace rtů

Patříte mezi ty ženy, které se nemohou pochlubit krásnými plnými rty? Toužíte mít plnější a svůdnější rty? Tak právě pro vás je vhodné zvětšení či modelace rtů. Jedná se o módní trend, který i na muže působí velice sexy. Tak dámy, proč ne?

Zdraví a krása jsou nedělitelné pojmy v našem vědomí. Stejně jako krásné oblečení je i** kosmetika** nezanedbatelný znak, o který se každý z nás stará. Snažíte se upravit nesouměrné rty tím, že používáte rtěnku a konturovací tužku, kterou záměrně přetahujete rty, aby byly plnější? Kromě toho, že taková úprava nevydrží dlouho a jen co se najíte, napijete nebo oblíznete, nezbude po ní ani památky, tak působí také nepřirozeně a mnohdy i komicky.

Využijte možností plastické a estetické chirurgie. Váš problém hravě vyřeší, dopomůže k plným a souměrně vymodelovaným rtům, zvedne vám sebevědomí a budete navíc působit mladším dojmem. Budete překvapeny, jak vám zvětšené, vymodelované rty celkově změní váš výraz tváře, který bude ženštější smyslnější.

Konzultace s odborníkem ohledně zvetšení rtů

Zvětšení rtů nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu, ale i přesto je nutné danou věc prodiskutovat s odborníkem, který zhodnotí váš celkový stav, zeptá se na dědičné zátěže a také s Vámi probere, co Vás ke zvětšení rtů motivuje. Vše je individuální, takže Vám navrhne konkrétní postup, jak při zvětšování rtů postupovat a také navrhne implantát vhodný právě pro vás.

Možnosti plastické a estetické chirurgie u rtů

Kromě již zmiňovaného zvětšení rtů, spravení proporcí rtů, ať už horního nebo dolního, změny tvaru rtů, se můžete těšit z odstranění drobných vrásek na rtech nebo odstranění vertikálních či horizontálních vrásek v okolí rtů, tj. pod rty, pod nosem, kolem koutků úst. Při zvětšování rtů se tedy nabízí celá řada kosmetických úprav. Záleží tedy jen na vás pro jakou modelaci či zvětšení rtů se rozhodnete. Nejčastějším požadavkem je zvetšení (augmentace) horního rtu. Tento zákrok se provádí ambulantně v místním znecitlivění. Zákrok vyžaduje asi týdenní rekonvalescenci.

Jaké typy zvětšení rtů existují?

Vybrat si můžete ze dvou možností, a to chirurgické zvětšení rtů a injekční zvětšení rtů. Odborný lékař, ke kterému půjdete na vstupní konzultaci, vám poradí pro jakou metodu se rozhodnout, vysvětlí vám rozdíly obou metod, také to, co vám přinesou, jejich výhody i případné nevýhody.

Injekční zvětšení rtů

Jedná se o neinvazivní metodu, tj. bez zásahu do kůže. Jde o bezbolestnou metodu, která vám zvětší rty za pomoci látky, která se vám vpraví do rtů. Musíte ale počítat s tím, že po určité době se látky úplně vstřebají a je nutné daný proces zopakovat. Látky, které se pro zvětšení rtů používají jsou především tyto: Kolagen, který má podobné vlastnosti jako lidská kůže. Doba trvání výsledného efektu je zhruba 5 měsíců. Hylaform, jedná se o viskózní elastický gel a výsledný efekt je podobný jako u kolagenu. Restylane, nebo-li kyselina hyaluronová, kdy doba trvání efektu je v porovnání s dvěma předchozími delší. Další látkou je Artecoll. Jde o roztok obsahující polymetakrylátové mikročástečky a doba trvání efektu je až 12 měsíců. Bio-alcamid je vodním roztokem aramidu a doba trvání efektu by měla být trvalá. Používá se i váš vlastní tuk, jde o metodu zvanou Lipofilling. Tukem se myslí vaše vlastní tělní látka, čímž nehrozí komplikace a nepřijmutí cizí látky. Problém, který může vzniknout je postupné snižování efektu plnosti rtů. Působení délky efektu plnosti rtů se u výše zmiňovaných látek liší ve frekvenci čtyř, šesti až 12 měsíců.

Výhody injekčního zvětšení rtů

Injekční zvětšení rtů se provádí ambulantně, za pomoci místního znecitlivění a bez nutnosti hospitalizace, což jistě oceníte. Jde o rychlou a jednoduchou metodu, co se provedení zákroku týče. Tato metoda umožňuje regulování výsledného efektu plnosti rtů i v průběhu samotného zákroku. Velkou výhodou je krátká doba rekonvalescence.

Nevýhody injekčního zvětšení rtů

Při injekčním zvětšení rtů může dojít ke komplikacím jako infekce nebo nedosažení očekávaného výsledku od zákroku, kdy jsou rty málo zvětšeny, než jste požadovaly, nebo se ze zvětšení můžete těšit jen krátkou dobu. Vzhledem k nutnosti opakování zákroku je další nevýhodou cena, případné nerovnoměrné vstřebávání, což může mít za následek nerovnost tvaru rtů, v případě zvětšení rtů za pomoci vlastní tukové tkáně. Další nevýhodou je dočasná trvanlivost (4 - 12 měsíců), neboť látka, která je vpravována do rtu se po čase plně vstřebává.

Chirurgické zvětšení rtů

Toto zvětšení rtů je trvalé. Odborně se nazývá augmentace rtů. Pro zvětšení objemu rtů se využívají materiály tělu vlastní, jenž se vám budou aplikovat do okolí kruhového svalu ústního. Například svalové provázky, tuková zrna, tukové štěpy aj. Jiné metody zase využívají jiné - umělé materiály, jako je např. polyuretan, Goretex nebo Hydrogel. Výhodou je téměř okamžitý výsledek, naopak nevýhodou je, že může dojít vypuzení materiálu v případě, že se s ním vaše tělo neztotožní. Jelikož se jedná o invazivní ošetření, uchylují se lékaři spíše k celkové anestezii než jen k lokální. Je zapotřebí také počítat s určitou rekonvalescenční dobou, a to zhruba den od uskutečněného zákroku.

Výhody chirurgického zvětšení rtů

Nespornou výhodou je trvanlivost zákroku, bez nutnosti opakování. Další výhodou je cena, která je v porovnání s injekční metodou zvětšení rtů nižší.

Nevýhody chirurgického zvětšení rtů

Jedinou nevýhodou, kterou byste při chirurgickém zvětšení rtů mohly spatřovat je případná krátkodobá hospitalizace po uskutečněném zákroku.

Komplikace spojené s chirurgickým zvětšením rtů

Jako u každého zákroku plastické chirurgie, tak i zvětšení či modelace rtů nese určitá rizika a komplikace, se kterými byste se jako pacientka měla seznámit. Patří mezi ně například infekce, krvácení, zpomalené hojení, špatná snášenlivost materiálu, nedosažení ideálního efektu, asymetrie rtů aj. Komplikacím ovšem můžete předejít, a to tím že jsou z vaší strany dodrženy rekonvalescenční pravidla, zákrok je proveden zkušeným lékařem, je zvolen vhodný operační postup využita kvalitní operační technika.

Kdo nemůže podstoupit zvětšení, modelaci rtů?

To, zda můžete nebo nemůžete podstoupit takový zákrok, určí na základě vstupní konzultace lékař.

Platí ale, že jste-li těhotné, není pro vás tento zákrok vhodný z důvodu vyplňujících látek. Také jste-li alergičtí na místní anestetika nebo na hovězí produkty, sužuje-li vás momentálně nějaká infekce, jako např. akné, infekční opar, tak je nezbytné zákrok odložit do doby, než se uzdravíte.

Kdo může podstoupit zvětšení, modelaci rtů?

Je na odborném lékaři posoudit, zda je pro vás takový zákrok vhodný. Co vás čeká na konzultaci s odborníkem?

  • probere motivaci k danému zákroku
  • zjišťuje dědičné zátěže k danému estetickému problému
  • zhodnotí váš zdravotní stav a případné kontraindikace k danému výkonu
  • bude se informovat, zda vás například trápí opakovaný výskyt oparů

Pokud se vzájemně domluvíte na doporučeném řešení, bude vám podrobně objasněn princip zákroku, rizika, vysvětleny pokyny i zásady nutné pro domácí ošetřování.

Faktory ovlivňující trvanlivost implantátu

Pro dosažení požadované efektu zvětšení nebo korekce rtu vám odborný lékař doporučí vhodný typ implantátu na základě vašeho věku, typu kůže, svalové aktivity ošetřované lokality, ale také dosavadního životního stylu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10454 (magazin-zdravi.cz#9839)


Přidat komentář