Plastická operace stehen a paží

Současný trend v plastické chirurgii je inspirován fyzickým ideálem krásy - upřednostňuje štíhlou, nikoliv vyhublou postavu, výraznější, ani malá, ani příliš velká prsa. Vítězí tak přirozenost.

Při prvním kontaktu rozhoduje o způsobu další komunikace fyzický vzhled dotyčného člověka. Teprve pak zjišťujeme, jak se vyjadřuje a co má v hlavě a svůj první dojem korigujeme. Razantní změny nejsou smyslem** plastické chirurgie**. Okolí by nemělo zaregistrovat, co se přesně změnilo.

Plastická chirurgie - nabízené operační výkony

Poptávka po estetických a plastických operacích (včetně výkonu rekonstrukce prsů po ablaci) je pestrá. Mezi zákroky které se provádějí na pracovištích plastické chirurgie patří například plastická operace očních víček, korekce ušních boltců, plastická operace nosu (jedná se o estetické úpravy vrozených i získaných deformací nosu) a brady, zvětšení rtů, faceliftng - chirurgické úpravy obličeje, krku, čela a obočí,** liposukce** (odsávání přebytečného tuku v různých lokalizacích - břicho, kyčle, stehna, kolena, lýtka, hýždě, boky a další místa - tumescentní metodou v celkové nebo místní anestesii), zvětšení(augmentace) prsou, opravy prsou po předchozí augmentaci, odstranění kapsuly-zatvrdnutí kolem implantátů, dále pak zmenšení prsou, modelace (tvarování) prsou, korekce vrozených a získaných deformit prsou, plastické operace břicha včetně poklesu kůže a rozestupu břišních svalů, labioplastika - úprava zevních genitálií u žen, korekce jizev, odstraňování znamének a různých kožních výrůstků a vypnutí pokleslé kůže vnitřních stehen a paží.** **

Konzultace před provedenou plastickou operací

Každému kosmetickému výkonu a plastické operaci předchází nezbytná konzultace pacienta s příslušným operatérem, kdy je klient podrobně seznámen s průběhem konkrétní plastické a kosmetické operace i následné rekonvalescence, včetně případných možných komplikací. Součástí konzultace je i posouzení zdravotního stavu, zjištění rodinné anamnézy aj. Současně bude i lékaře zajímat, co Vás vede k podstoupení plastické operace, co od samotné operace očekáváte.

Způsob prováděných plastických operací

Operační výkony se provádějí na moderních plně klimatizovaných operačních sálech v místní nebo celkové anestezii ve spolupráci s vysoce erudovanými odborníky a s kvalitně vyškoleným personálem.

Případná hospitalizace je zajištěna na oddělení plastické chirurgie, v příjemném a diskrétním prostředí s možností využití nadstandardně vybavených pokojů, s kvalitním a zkušeným personálem s dlouhodobou praxí v oboru plastické a estetické chirurgie.

Plastická operace stehen a paží

S přibývajícím věkem dochází ke snížení elasticity kůže a jejímu uvolňování.Také při větší redukci váhy vznikají nadbytky kůže a podkoží, které obtěžují nejen esteticky, ale působí potíže s hygienou a podporují vznik ekzému. K nejvíce postiženým místům patří oblasti vnitřní strany stehen a vnitřní plochy paží. Nadbytky kůže lze chirurgicky odstranit. Před vlastním zákrokem provede chirurg přesné vyměření a nákres rozsahu přebytečné kůže, která bude odstraněna. Armlift - operace vnitřních valů paží probíhá v celkové narkóze a trvá asi 90 minut. Výsledná jizva má tvar připomínající písmeno Y nebo T a probíhá po vnitřní straně paže těsně pod podpažní jamkou a na rozhraní vnitřní a zadní strany paže.  ** **

Také odstranění přebytku uvolněné kůže na vnitřní straně stehen probíhá v celkové narkóze a trvá asi 120 minut. Jizvy připomínající tvar písmene Y nebo T na dolních končetinách vedou z třísel těsně pod rozkrok do rýhy pod hýždí.** Operace paží a stehen se často kombinuje s liposukcí příslušných partií.**

V době, kdy je kůže ještě dostatečně pružná, má v pooperačním období schopnost se stáhnout a přizpůsobit se novým objemovým poměrům a pokud je výkon dostatečně šetrný, přihojí se rovnoměrně ke svému podkladu bez nápadných nerovností a lze tedy velmi často provést odsátí přebytečného tuku liposukcí. Pokud však je již kůže výrazně povolená a postrádá svou původní schopnost pružně reagovat na zmenšený objem tukové tkáně pod ní uložené, není možné tyto partie redukovat pomocí liposukce, protože hojení pak může být spojeno s tvorbou výrazných nerovností, dolíčků a záhybů.** Operace končí přiložením komprese ve formě elastických obvazů nebo speciálních pružných návleků.**

Co Vás čeká před operací stehen a paží

Po** konzultaci*** *** se zkušeným plastickým chirurgem, který zhodnotí pružnost a elasticitu kůže, množství tuku a vhodnost zákroku v problémových partiích těla a stanovení termínu operace, následuje předoperační interní vyšetření.

Nejméně čtyři týdny před plánovanou operací by se neměly užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou ani jiné léky ovlivňující srážlivost krve (např. Acylpyrin, Aspirin, Alnagon, Mironal, Acylcoffin a jiné), protože mohou vyvolat v průběhu a po operaci zvýšené krvácení. V průběhu dvou týdnů před plánovanou operací by neměl pacient/ka prodělat žádné akutní onemocnění - nachlazení, viróza, atd.** Šest hodin** před operací by pacient/ka neměli jíst, pít ani kouřit.** **

Pooperační péče po plastické operaci hýždí a paží

Pobyt v nemocnici trvá obvykle 1-2 dny, po operaci pacient/ka dodržuje klidový režim 14 dní, doba chirurgického léčení trvá asi 3 týdny, plná zátěž se všemi riziky je možná po 4-5 týdnech.

Po operaci stehen odchází pacient/ka domů s kompresivním prádlem. Paže jsou po operaci obvázány elastickým obinadlem. Týden až dva týdny po operaci je kompresivní prádlo snímáno jen na dobu nezbytně nutnou k osobní hygieně. Asi 2 týdny po operaci se několikrát denně provádějí tlakové masáže podle instrukcí operatéra po dobu zhruba 6 - 8 týdnů. Návlek je třeba nosit 6 - 8 týdnů po operaci zejména přes den při pohybu a zátěži. Po 3 měsících od zákroku se pacient dostaví na poslední kontrolu. Rekonvalescence je individuální proces a je závislá na schopnostech hojení organismu, ale i svědomitosti daného pacienta. Mohou se vyskytnout běžné pooperační komplikace, jako např. krvácení, infekce, zbytnělé jizvy. Více či méně rozsáhlé podkožní krevní podlitiny provázené bolestivostí a přechodnou ztrátou citlivosti v operovaných místech patří k běžnému pooperačnímu průběhu. Návrat citlivosti kůže je otázkou několika týdnů.

Nejvhodnější doba k provedení plastické operace

Nejvhodnější dobou pro některé zákroky plastické a estetické chirurgie jsou chladnější dny podzimu a zimy. Zvláště operace prsou, břicha či třeba liposukce vyžadují po zákroku určitou dobu nošení těsného speciální pooperačního prádla. V horku se v něm budete potit a rány po operaci se budou  hůře hojit. Léto však není pro** plastické operace** nejvhodnější dobou také proto, že čerstvé jizvy na slunci pigmentují.


Cena zákroku

Operace není hrazena ze zdravotního pojištění. Celková cena zákroku je dána součtem ceny za vlastní výkon, ceny za elastické prádlo, ceny za celkovou/místní anestezii a ceny za hospitalizaci dle její délky.** **

** Operace paží a stehen** vám pomůže zformovat postavu, výsledný efekt je trvalý a pokud byla vaše očekávání realistická a dodržíte veškerá doporučení lékaře, budete s výsledkem spokojeni. Ale vždy je to za cenu jizev a nelze také zabránit dalšímu ukládání tukových zásob. Ze strany chirurga je však vždy snaha, pokud to místní podmínky dovolují, umístit řezy a tedy i výsledné jizvy tak, aby byly co nejméně nápadné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10456 (magazin-zdravi.cz#9847)


Přidat komentář