Plastická chirurgie - Morava

Plastické estetické operace jsou operacemi jako každá jiná, ovšem s tím rozdílem, že na tyto operace se klientky a klienti vysloveně těší, neboť očekávají výraznou změnu svého zevnějšku. Pojďme si o plastických estetických operacích říci něco víc.

Kdo z nás by nechtěl být krásný. Péče o dokonalý a mladistvý vzhled je nedílnou součástí moderního životního stylu. Nutnost je zejména pro ty, kteří chtějí dosáhnout profesionálního úspěchu. Proto ženy, které se zrovna dokonalé nenarodily, ale doposud se s tím nesmířily a chtěly by se sebou něco udělat, mají možnost vyhledat kliniku plastické chirurgie, kde jim šikovné ručičky předních českých chirurgů napraví neduhy matičky přírody.

Současná plastická chirurgie, zejména estetická chirurgie, zažívá obrovský rozvoj a to jak z hlediska přístupu lidí, jejich názorů a postojů k celkové plastické chirurgii, tak i co se týká moderních metod, postupů a vybavením. Estetická chirurgie není již výsadou známých osobností, ale může si ji dovolit téměř každý.

Jakou kliniku plastické chirurgie vybrat?

Pokud žena začne uvažovat o plasticko-chirurgickém zákroku, je samozřejmé, že mám mnoho dotazů ohledně zákroku a proto se snaží nejdříve vybranou kliniku kontaktovat zpravidla prostřednictví emailové adresy. Často obešle několik emailů na různé plasticko-chirurgické kliniky a nakonec vybere tu, která jí odpověděla buďto nejrychleji, nebo co možná nejkonkrétněji na její dotazy. Ženy dále vybírají kliniky podle webových stránek, kde můžou vidět fotografie jednotlivých zákroku před a po, reference, životopisy lékařů, ceny zákroků, fotografie interiéru kliniky, apod. Klientka by nakonec měla navštívit jedině takové pracoviště, které se kvalifikovaně po všech stránkách dokáže postarat o své pacienty a to od začátku až do konce. Není totiž důležitá jen kvalitně a profesionálně vykonaná operace, ale i náležitá odborná pooperační péče, převazy, kontroly, atd.

Transplantace vlasů

Jak je všeobecně známo, vlasy jsou odjakživa symbolem krásy a hlavní součástí vzhledu každého člověka. Jejich vypadávání až většinová ztráta se tak mohou stát frustrujícím faktorem daného jedince. Estetická chirurgie však dokáže dělat zázraky a to v podobě transplantace vlasů. Vypadávání vlasů může být způsobeno např. i popálením nebo traumaty. Zpravidla se při transplantaci používá přenos vlastních vlasových štěpů nebo mikroštěpů. Ten se nejlépe uplatní u mužů s klasickým vypadáváním tehdy, až dojde ke snížení vypadávání vlasů nebo stabilizaci. Tato transplantace se provádí v místním umrtvení.

Operace horních víček – Blepharoplastika

Jde o chirurgický zákrok, který se provádí při poklesu horních víček. Podstupují ho zejména lidé, kteří mají kvůli poklesu víček unavený, starší vzhled očí. Zákrok se provádí ve většině případů ambulantně v lokální anestezii. Vždy mu musí předcházet důkladné oční vyšetření. Samotné postupy operace se liší podle rozsahu daného problému. Výsledek operace je možno zaznamenat do šesti měsíců a je zcela individuální. V případě nutnosti je možné časem zákrok znovu zopakovat.

Operace dolních víček

S přibývajícím věkem často dochází k poklesu kůže očních víček a ke vzniku tukových váčků, které jsou tvořeny tukovou tkání. Dolní oční víčka lze operovat jak samostatně, tak i zároveň s horními víčky. Tato operace se provádí v místní anestesii. Samotná operace spočívá v odstranění tukových váčků a následně odstranění kožního nadbytku. Operace trvá asi hodinu. Po operaci se na postižené místo aplikují chladivé těžké obklady, gelové brýle a oči se ledují.

Operace uší (Otoplastika)

Jednou z nejběžnějších kosmetických vad vůbec jsou odstávající boltce. Díky plastické operaci můžete vyřešit vrozené odchylky tvaru, ale i tvarových deformací boltců. Ušní boltce jsou z hlediska tvaru a stavby velmi složitým orgánem. Nejčastěji se operace uší provádí přitažením odstátých boltců s případnou modelací jejich reliéfu nebo zmenšení jejich velikosti.

Plastická operace nosu (Rhinoplastika)

Nos je velmi citlivě vnímán každým jedincem hlavně proto, že jeho tvar dává obličeji jeho výraz a tím ovlivňuje i výraz osobnosti. Jakákoliv změna tvaru nosu je proto i změnou výrazu obličeje. Na první pohled často dost zřetelná. Proto je třeba přistupovat k operaci nosu velmi zodpovědně. Před samotnou operací nosu je prvním a to velmi důležitým krokem předoperační vyšetření. Je velmi důležité pacienta upozornit na změnu výrazu obličeje, která podle rozsahu výkonu může být nepříliš nápadná, ale také zásadní.  Dolní věková hranice operace nosu je dána ukončením vývinu tváře, a to u děvčat od 18 let, u chlapců kolem 19 - 20 let. Plastická operace nosu sice nepatří k nejčastějším estetickým operacím, ale je považována dodnes za jeden z nejnáročnějších zákroků.** Plastika nosu navíc** ** zlepšuje nebo upravuje i funkci nosu a to dýchání.**

Augmentace, neboli zvětšení prsou

Jedná se o kosmetický zákrok, který se provádí pouze v celkové anestezii za krátkodobé hospitalizace. Zvětšení prsou se docílí za použití speciálních prsních implantátů, které se vybírají podle daných anatomických podmínek a představ klientky. V nabídce jsou různě tvary, např. tvar kapka, různé velikosti a profily. Při zvětšování prsou je taky možné zároveň provést vytvarování prsou, nebo provést modelaci výrazně povislých prsou.

Modelace prsů

Modelace prsů je plastická operace pro zlepšení tvaru prsů. Modelace žádají ženy zejména po těhotenství a kojení, neboť díky tomu dochází k výraznému prověšení prsou a jedině plastická operace v podobě modelace jim může navrátit původní vzhled. Tato modelace se také doporučuje v případě vyndání prsních implantátů.

Lifting obličeje (Rhytidektomie)

Jedná se o operaci obličeje, díky které dochází k odstranění přebytečné kůže, podkožního tuku a zpevnění vazivového aparátu a tím dojde k vypnutí kůže obličeje. Nejčastěji se provádí v celkové anestezii a trvá cca 1,5 – 3 hodiny. Facelifting se provádí většinou samostatně, ale může být kombinován s dalšími úpravami v této oblasti, jaké je například operace očních víček. Celková hospitalizace po operaci trvá asi 1 den. Někdy však i déle.

Liposukce

Pod pojmem liposukce se rozumí odsátí tuků. Jde o chirurgický výkon, při kterém se sníží podkožní tuková vrstva. Před začátkem liposukce se do tkáně napustí roztok, který danou část těla umrtví a zároveň stáhne cévy, čímž zamezí velkému krvácení při operaci. Poté se přistoupí k samotnému zákroku a to za pomoci liposukcí kanyly a liposukčního přístroje, díky kterým se vytvoří podtlak a začne se odsávat tuk. Zákrok může trvat 2-4h. A jaké jsou místa, kde se tuk nejčastěji odsává? Jde o stehna, břicho, boky, paže, kolena a podbradek.

Estetických operací je samozřejmě velká řada, záleží na každém z Vás, která část Vašeho těla Vás trápí a se kterou byste chtěli něco udělat, abyste byli na světě spokojenější.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10467 (magazin-zdravi.cz#10115)


Přidat komentář