Laserové operace očí - Horní Počernice

Brýle a kontaktní čočky jsou už minulostí. Dnes existují způsoby jak se zbavit špatného zraku napořád. Laserová operace očí slouží k odstranění refrakčních vad. Zákrok trvá pouze 10 až 20 minut a poté odcházíte domů.

Zrak je jedním z** ** pěti lidských smyslů. Je dálkovým analyzátorem, který umožňuje přijímání informací z okolí. Zrak nám zajistí maximum informací v minimálním čase. Vnímáme jím až 80% informací z okolního světa. Mnozí z nás považují ztrátu zraku za horší než ztrátu sluchu.

Velkou část populace postihují refrakční vady, jako jsou krátkozrakost a dalekozrakost. Myopie (krátkozrakost), hypermetropie (dalekozrakost) a astigmatismus jsou hlavní důvody proč se rozhodnout pro laserovou operaci očí. Laserová operace očí vás zbaví starostí s rozmazaným viděním, brýlemi a kontaktními čočkami.

Brýle

Refrakční vady

Refrakční vady jsou oční vady, pro které je charakteristické snížené, nepřesné nebo zamlžené vidění. Mezi refrakční vady patří: krátkozrakost (myopie), dalekozrakost (hypermetropie) a astigmatismus. Refrakční vady se dají korigovat konzervativně – brýlemi, kontaktními čočkami nebo operativně – laserová operace očí. V současnosti dochází k nárůstu refrakčních vad v populaci.

Krátkozrakost (myopie)

Krátkozrakost se řadí mezi nejrozšířenější refrakční vady, postihuje přibližně 30% obyvatelstva. Nejčastější doba vzniku je školní věk a dospělost.  Pro krátkozrakost je charakteristické špatné vidění do dálky. Krátkozrakost můžeme rozdělit na lehkou (do 3 dioptrií), střední (do 7 dioptrií) a těžkou (nad 7 dioptrií). Krátkozrakost je upravena rozptylkou, ta přenáší obraz na sítnici. Příznakem krátkozrakosti je neustálé mhouření očí.  Především rodiče a učitelé by měli věnovat pozornost zraku dětí. Dítě se může ve škole jevit jako nepozorné a neposlušné a příčina tohoto chování může být krátkozrakost.

Krátkozrakost

Dalekozrakost (hypermetropie)

Dalekozrakost se vyskytuje přibližně u 10 % obyvatelstva. Vidění je mlhavé a nejasné. Dalekozrakost se dá korigovat spojkou, která přenese obraz na sítnici. Nekorigovaná dalekozrakost může způsobovat bolesti hlavy a únavu očí. Dělení dalekozrakosti je na lehký stupeň (do 3 dioptrií), střední (do 7 dioptrií) a vysoký (od 7 dioptrií).

Astigmatismus

Astigmatismu je oční vada, která je způsobena chybným nebo deformovaným zakřivením rohovky. V naší populaci se vyskytuje přibližně 10% osob s tímto onemocněním. Kvůli narušené rohovce se paprsky světla nezobrazí na sítnici. Lidé s astigmatismem vidí neostře jak na blízku, tak na dálku. Rizikovým faktorem pro vznik astigmatismu jsou záněty a úrazy očí. Astigmatismus může také vzniknout u osob trpících alergiemi, tito lidé si často třou oči a mechanickým působením může dojít k postižení rohovky a vzniku astigmatismu.

Laserová operace očí – pro koho je vhodná

Operace očí laserem je omezena věkem a druhem zrakové vady. Ideální věk pro pacienta, který chce podstoupit laserovou operaci očí je 18 – 40 let. Operace před 18 rokem se nedoporučuje vzhledem k tomu, že oko není plně vyvinuto. Od 40 let je vhodnější jiná forma operace, a to operace multifokální čočky. Laserová operace očí se provádí u pacientů s refrakčními vadami (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus), a to minimálně 1 rok po ustálení zrakové vady.

Laserová operace očí

Laserová operace očí – vstupní konzultace

Před samotnou operací musíte podstoupit vstupní konzultaci. Během konzultace se provádí předoperační vyšetření očí. Pacient se dozví, zda je vhodným kandidátem pro laserovou operaci očí. Jsou zodpovězeny všechny dotazy a vysvětlen průběh operace. Před konzultací je zakázáno používat 2 dny kontaktní čočky. Ženy by se neměly líčit. Pacient by si měl připravit otázky týkající se operace.

Laserová operace očí - průběh

Operací očí laserem je ambulantní zákrok, který trvá přibližně 15 až 20 minut. Pacient nesmí 2 dny před operací nosit kontaktní čočky. Měl by si také zajistit doprovod na zpáteční cestu a přinést si tmavé brýle, které zmírní citlivost očí po operaci. Před operací jsou pacientovi aplikovány kapky na znecitlivění očí. Když jsou oči pacienta znecitlivěné, je pacient převlečen z hygienických důvodů do pláště a dostane pokrývku hlavy. Poté následuje samotná laserová operace.

Po laserové operaci očí

Po operaci se pacient zkontroluje, v případě bolesti dostane tlumící prášky. Vidění pacienta je ihned po operaci zamlžené. Během následujících dnů může pacient cítit pálení očí. Druhý den po operaci se může pacient vrátit do běžného života, musí se ale vyhýbat fyzické zátěži a prašnému a zakouřenému prostředí.

Laser

Ceny laserové operace očí

Ceny laserové operace za jedno oko se pohybují okolo 15 000 Kč. ** **

Jak vybrat správné pracoviště pro laserovou operaci očí

Doporučují se pracoviště, která nabízí široké spektrum různých metod a mají ve svém týmu mnoho odborníků. Klinika by měla fungovat alespoň 5 let.

Laserová operace - shrnutí informací

Laserová operace očí je zákrok, který napraví zrak u očních vad, jako je krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Mnoho pacientů může mít strach z bolesti během operace. Vlastní operace je bezbolestná, je pouze nepříjemná. Zákrok trvá od 10 do 20 minut a poté pacient odchází za doprovodu domů. Omezení po operaci jsou minimální, nedoporučuje se pobývat v zakouřené místnosti, nepotápět hlavu v bazénu po dobu 4 dnů, několik dní po operaci si pacient nesmí mnout oči. Cena operace jednoho oka se pohybuje okolo 15 000. V případě, že si propočítáte investici do brýlí a kontaktních čoček, zjistíte, že se vám operace laserem vyplatí. Po laserových operacích se dioptrie už nevrací. U některých pacientů s krátkozrakostí může dojít k nárůstu dioptrií, ale je to vždy méně než před zákrokem. Pokud uvažujete o laserové operaci očí, promluvte si se svým očním lékařem, zjistěte si co nejvíce informací, zvažte možné následky a komplikace.

Operace očí

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10463 (magazin-zdravi.cz#10068)


Diskuze a zkušenosti

Jana | 12.04.2017 18:01
Přidám svojí zkušenost s laserovou operací na oční klinice v Horních Počernicích. Operaci jsem dostala jako dárek od rodiny, protože pří mojí práci mít brýle nemůžu a čočky taky nejsou nejlepší řešení, jsem instruktorka plavání dětí. Celý zákrok i rekonvalescence byli v pořádku, jen ještě nějakou dobu musím používat plavecké brýle.

Petr | 16.04.2017 13:24
Já mám úplně jinou zkušenost


Přidat komentář