Onemocnění jater, příznaky a léčba

Onemocnění jater patří mezi závažné a nepříjemné onemocnění, o kterém nemusíte dlouhá léta vůbec vědět a zjistit jej až v pokročilém stádiu nemoci. Jaké jsou příznaky nemoci jater a jak se onemocnění jater léčí?

Játra jsou životně důležitým orgánem. Je umístěný v pravém podžebří. Jedná se o orgán, který váží 1 až 1,5 kg a plní celou řadu funkcí. Co konkrétně? Játra slouží k přeměně živin z potravy na nezbytné složky krve, ukládají vitamíny a minerály, regulují krevní srážlivosti, plní metabolizaci a detoxikaci látek, které by jinak byly pro tělo člověka škodlivé. Játra jsou tu také proto, aby vytvářely faktory, které** pomáhají imunitnímu systému** bojovat s infekcemi, dál odstraňují bakterie z těla a navíc tvoří žluč, která je důležitá a přímo nezbytná pro trávení.

Onemocnění jater

Onemocnění jater se dělí podle příčiny a účinku na játra. Příčiny jaterních nemocí zahrnují infekce, polékové a toxické poškození, poranění, autoimunní procesy nebo např. genetické defekty, mezi které může patřit hemochromatóza. Příčiny jaterních nemocí můžou vést až k hepatitidě, k cirhóze jater, nebo ke vzniku žlučových kamenů, které můžou blokovat žlučové cesty. Dalšími nemocemi jsou jaterní steatóza a z těch vážných je to rakovina jater.

Hepatitida

Hepatitida se dělí na dvě základní formy. Ta první se objevuje v případech, kdy dochází k rychlému rozvoji zánětu. V tomto případě se hovoří o akutní hepatitidě. Druhá forma hepatitidy se vyznačuje pomalým rozvojem zánětu a je označována za chronickou hepatitidu. Hepatitida může mít jakoukoliv příčinu. Nejčastěji však bývá způsobena infekcí buď jedním, nebo i více viry infekční hepatitidy.

Steatóza jater

Steatózou jater se rozumí zkutovatění jater. Tato nemoc vede ke zvětšení jater. Játra jsou bolestivá a vyznačují se abnormálními funkcemi, které pro ně nejsou typické. K nejčastější příčině této nemoci patří nadměrné požívání alkoholu. Většinou se jedná o onemocnění, které brzy ustupuje při abstinenci. Další příčinou steatózy jater je nealkoholová steatohepatitida. Jde zpravidla o chronickou hepatitidu, která se projevuje po virových zánětech jater. Příznaky chronické steatózy jsou většinou mírné, ale tato nemoc může vést až k cirhóze. Často se se steatózou chronické formy setkáváme u jedinců trpících nadváhou a u diabetiků.

Cirhóza jater

Každá příčina, která vede k chronickému poškozování jater, může vést až k cirhóze. Cirhóza jater je charakterizována buněčným odumíráním a jizevnatěním. Jde o nebezpečné a velmi vážné onemocnění, které se zhoršuje a u nějž není možnost uzdravení. Cirhózu jater je možné léčit pouze omezeními, která vyvolávají příčinu nemoci. Jestliže je cirhóza způsobena virovou infekcí nebo jinou příčinou, kterou lze léčit, pak je možné vhodnou léčbou stabilizovat onemocnění a zabránit zhoršování jaterních funkcí. Tato nemoc je zákeřná z toho hlediska, že v časných stádiích nemá vůbec žádné příznaky. Ovšem při progresi může docházet k postupnému zvětšování břicha, k atrofii svalů, ke zvýšené tvorbě modřin, ke krvácení do zažívacího traktu, nebo ke zvětšení prsů u mužů.

Rakovina jater

Hepatitida a cirhóza jater můžou vést v některých případech k rakovině jater. Častěji ale rakovina jater vychází z jiné části těla a následně se metastazuje do jater. V případě, že samotný nádor vychází z jater, pak je taková rakovina nazývána primární rakovina jater. Naprosto nejčastějším typem nádoru je hepatocelulární karcinom, což je nádor, který vychází z jaterních buněk. Dalším typem je cholangiokarcinom, který vychází ze žlučovodů. Všichni ti, kteří onemocněli chronickou hepatitidou nebo cirhózou jater musí být pod pravidelným lékařským dohledem, aby se případně zavčas zjistil rozvoj rakoviny jater.

Genetická onemocnění jater

Nejčastějším genetickým onemocněním jater je nemoc zvaná hemochromatóza. Tato nemoc je způsobena nadměrným ukládáním železa. Zpravidla se tato nemoc vyskytuje u dospělých jedinců. Existuje však celá řada genetických jaterních onemocnění, které postihují i děti. Většina genetických nemocí jater je způsobena chyběním enzymu nebo bílkoviny, což vede k poškození jater ukládáním materiálu.

Příznaky onemocnění jater

Jaterní onemocnění nemusí po dlouhou dobu způsobovat vůbec žádné příznaky. Nebo se může jednat o příznaky nespecifické, jako je např. ztráta energie či slabost, které se běžně přisuzují zcela jiným věcem, než onemocnění jater. Co se týká akutních onemocnění jater, pak zde se mezi nejčastější příznaky uvádí tmavá moč, žloutenka, světlá stolice, ztráta chuti k jídlu, zvracení a průjmy. Příznaky chronických nemocí jater zahrnují žloutenku, zvětšení břicha, tmavou moč, svědění, nárůst tělesné hmotnosti nebo naopak nevysvětlitelný úbytek hmotnosti, bolesti břicha. Všechny tyto příznaky však nemusí být přítomny hned, ale můžou se projevit až od pokročilého stádia onemocnění. Některé příznaky ani nelze přesně zařadit. Můžou se projevovat již při malém poškození jater, však můžou provázet i velmi závažná poškození.

Nepřirozeně žluté zbarvení kůže – žloutenka

Za žlutou barvu může vysoká hladina žlutého barviva v krvi. Toto žluté barvivo se nazývá bilirubin a vzniká štěpením hemoglobinu ze starých rozpadlých červených krvinek. Zdravý člověk takové barvivo běžně zpracovává a ono se z jater odstraňuje. Při poškození jater se tělo nemůže bilirubinu zbavovat.

Dlouhotrvající svědění celého těla

Svědění těla je způsobeno hromaděním se látek, které normálně zdravé játra vylučují do žluči.

Tmavá moč

Část z nahromaděného bilirubinu je vylučována ledvinami. Pokud je jeho koncentrace vyšší, mění nejen barvu těla a očního bělma, ale také barvu moči.

Světle zbarvená stolice

Játra vylučují méně žluči, což způsobuje charakteristické zbarvení stolice. Jestliže ve stolici žluč chybí, pak je barva stolice nepřirozeně světlá, jakoby šedá.

Nevolnost, zvracení, nechutenství

Za nevolnost, nechutenství a zvracení můžou hromadící se toxické odpadní látky, které nejsou poškozenými játry odbourávány a vylučovány.

Únava, ztráta životní energie

U mnoha lidí je právě únava jediným problém, který pacienta přivádí k lékaři. V některých případech se únava může objevit až mnoho let po diagnóze jaterního onemocnění. Mezi hlavní faktory únavy patří porucha funkce štítné žlázy a nedostatečné množství červených krvinek. Za únavou stojí i porucha zpracování živin v postižených játrech.

Léčba onemocnění jater

Nejdůležitější je prevence. Dnes se můžete nechat naočkovat** vakcínami proti hepatitidě A a B** a mnoha příčinám hepatitidy může být zabráněno vyloučením rizikových faktorů. Přesto je možné zánět jater určitou vhodnou léčbou vyléčit, jaterní poškození však může být trvalé a může způsobovat zdravotní problémy. Léčba jaterních nemocí tedy spočívá v ochraně a v podpoře zbývajících jaterních funkcí, v minimalizaci dalšího poškození a v minimalizaci komplikací. Důležité je zjistit příčinu, která nemoc vyvolala. Léčba spočívá v užívání specifických léků, v chirurgických zákrocích a u těch nejzávažnějších případů i v transplantaci jater. Zde si blíže popíšeme jednotlivé výše uvedené příznaky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10448 (magazin-zdravi.cz#10283)


Přidat komentář