Odpadový hospodář pro zdravotnické zařízení

Ve zdravotnických zařízeních, provozovnách farmaceutické výroby, výzkumných ústavech a jiných zdravotnických zařízeních běžně vznikají odpady, a tak jako každý původce odpadů i zdravotnické zařízení jsou povinni splňovat všechny platné zákony o odpadech a nakládaní s nimi.

Odpadový hospodář je odborně proškolená a oprávněná osoba, která Vám zajistí veškeré služby týkajících se odpadů a nakládání s nimi dle platné legislativy č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech.

Zejména ve zdravotnictví je nutné tyto povinnosti dodržovat. Především z hlediska bezpečnosti všech pracujících s nebezpečnými nebo infikovanými odpady, ale i lidé v okolí, kteří mohou při zanedbání této vyhlášky udržet závažnou újmu na zdraví.

Dbejte tedy na správnou bezpečnost a vyhněte se nepříjemným událostem a zbytečným ztrátám, které mohou nastat při kontrole se státních orgánů.

Produkuje-li zdravotnické zařízení více jak 100 tun nebezpečného odpadu za roku a to nejen v posledních dvou letech, musí si dle zákona zajistit odpadového hospodáře.

Energom Projekty a.s.

Společnost Energom Projekty a.s zaměstnává pouze osvědčené specialisty a odborně způsobilými osoby v odpadovém hospodářství.

Profesionální odpadový hospodář pro Vaše zdravotnické zařízení.

Odpadový hospodář společnosti Energom Projekty a.s. odpovídá za zajištění odborného nakládání s odpady. Zastoupí Vás při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti.

Zpracují Vám komplexní plan odpadového hospodářství na míru Vaší společnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31597


Přidat komentář