Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je běžnou součástí pracovního procesu. Školení nás čeká při nástupu na nové pracovní místo, při změně pracovní pozice, na brigádě nebo také na stáži.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) je soubor pravidel, který má omezit všechna možná rizika během pracovního procesu. BOZP má za úkol vyhledat a zhodnotit rizika, která mohou nastat při práci, kategorizovat práci, zajistit zaměstnancům informace ohledně technických zařízení atd. BOZP podává informace o ochranných prostředcích, hygieně práce a pracovního prostředí a součástí je také požární ochrana. Zákon č. 262/2006 Sb. hovoří o tom, že každý zaměstnavatel je povinen vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek. Zaměstnavatel dále musí zjišťovat příčiny a zdroje nebezpečných činitelů. Povinností zaměstnavatele je odstranění nebo zmírnění nebezpečných činitelů. Všechny důležité informace se zaměstnanci dozvědí během školení BOZP. Díky školením o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je možné předejít různým pracovním úrazům nebo nemocem z povolání. Celý proces BOZP je obsáhlý a složitý, vyžaduje také znalost zákonů. Mnoho zaměstnavatelů se rozhoduje pro spolupráci s externí firmou, která zajistí vše potřebné okolo BOZP.

Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s.

ENERGOM Projekty, a.s. je firma zabývající se kompletním servisem bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochranou. Firma nabízí svým zaměstnancům následující služby: prevence rizik BOZP a PO, audit BOZP, zastupování při kontrolách státního odborného dozoru, zajištění pomoci při pracovních úrazech, školení BOZP a PO pro zaměstnance, vyhotovení zápisu kontroly, odstranění nedostatků, vedení dokumentace BOZP, bezpečnost na pracovišti, všechna potřebná školení, prevence pokut.

Firma ENERGOM Projekty, a.s., spolupracuje** ** se zaměstnavateli z řad školství, služeb, výroby, státní správy, zdravotnictví, malými a středními firmami a s velkými společnostmi.

Více informací o této firmě získáte zde:

  • Název: ENERGOM Projekty, a.s., Ostrava, Opava, Olomouc, Zlín.
  • Adresa pobočky v Ostravě:** Zemědělská 5295/6,Ostrava – Třebovice, PSČ 722 00.**
  • Telefonní číslo: +420 777 929 770
  • e-mailová adresa: info@energom.cz.

Chcete-li se zbavit starostí ohledně BOZP a PO, spolupracujte s firmou, která má velké zkušenosti.

Ochrana zdraví při práce

Jedním bodem ve školení BOZP je také užívání ochranných zdravotních pomůcek. Ochranné zdravotní pomůcky slouží především k ochraně zdraví zaměstnance při práci. Dle zákona je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP). Zákon hovoří o tom, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci osobám, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti. Zaměstnavatel toto zajistí např. pomocí vyhledávání rizik a přijímání opatření k jejich odstranění či omezení. Tuto činnost by měl provádět zaměstnanec s odbornou způsobilostí nebo jiná třetí osoba s odbornou způsobilostí. Velmi výhodné je spolupracovat s externí firmou, která zajistí vše potřebné ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10449 (magazin-zdravi.cz#10289)


Diskuze a zkušenosti

Magdaléna Krygiecová | 27.11.2014 14:59
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Povinností zaměstnavatele je vést dokumentaci, školit zaměstnance, hledat veškerá rizika atd. Bohužel, tohle jsem nebyla schopna sama zvládnout, ptala jsem se známých a kolegů, kdo jim tohle všechno je schopen poskytnout, nebo jestli to opravdu vše dělají sami. Kamarádka, která učí na střední škole v Olomouci mi dala kontakt na firmu, která jim vše kompletně zaštiťuje, firma ENERGOM Projekty a ti mi teď v BOZP dělá vše a já mohu být v pohodě :-)

Hostašová | 28.11.2014 16:01
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Nemám co dodat, školení bylo zajímavé, občas jsme se i nasmáli. Když pan technik při následné kontrole viděl v jakém místě máme umístěn hlavní uzávěr vody doslova se zhrozil. Takže jsme vše dali dohromady a ještě nás čekají revize hasicích přístrojů. S pozdravem Hostašová

REVITA | 01.12.2014 15:17
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Dobrý den, pracuji v nemocnici a mám pod sebou 25 zaměstnanců, do nedávna se nám o veškerou dokumentaci BOZP staral pán, který pracuje sám a opravdu nestíhal, vstupní školení - vždy jsme museli přesunout nástup zaměstnance ani dodávat aktualizaci dokumentace nestíhal. Vždy přiběhl a připadalo mi občas, že vůbec neví kde je a co jsem po něm vlastně chtěl před dvěmi týdny co u nás byl. Celkem mi to vadilo, požádal jsem vedení o změnu firmy, ve čtvrtek má dorazit slečna z ENERGOM projekty a.s. tak doufám, že už bude vše konečně tak jak má být. Ale jsem rád za rychlost komunikace.

Coufálek Tomáš | 05.12.2014 13:26
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Školení BOZP bylo velice zajímavé a co se týče odbornosti naprosto perfektní. Je vidět, že technik ENERGOM projekty je v oboru třída. Žádná otázka ho nezaskočila. Coufálek

Lékárna Otrokovice | 08.12.2014 09:46
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Musím se také připojit k diskuzi, mám nyní dvě lékárny, jednu jsme otvírali nedávno. Před půl rokem se školili zaměstnanci na první provozovně a nyní na provozovně druhé. Bez problémů šlo školení rozdělit a na všem se domluvit, spolupráce s Energomem je opravdu perfektní. Děkuji

Pneu Donát Vražné | 09.12.2014 12:01
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Energom projekty a.s. nám udělali kompletní audit BOZP a dodělali potřebné náležitosti k požární ochraně, kterou jsme neměli díky majiteli budovy nijak ošetřenu. Kdyby začalo hořet pojišťovna nám nevyplatí ani pojistku, naštěstí už máme vše v pořádku. Frajnowski

LASEVA - Franek | 11.12.2014 08:48
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Na první schůzku přišel odborník na BOZP a vysvětlil mi co všechno mi chybí, jako např. vstupní školení nových zaměstnanců, lékařské prohlídky, provádění dechových zkoušek apod. Byl jsem dost překvapen, že je toho tolik. Celou dobu jsem se snažil mít vše v pořádku, ale zjištění, že je to naopak bylo dost děsivé. Ještě že nepřišel nikdo na kontrolu.

Autodoprava | 12.12.2014 14:57
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Zaměstnávám 5 zaměstnanců a mám malou kancelář ve velkém areálu. Technik ze společnosti ENERGOM mi vše k BOZP vyhotovil, přizpůsobilo se i školení, jelikož ne vždy se sejdou všichni. Veškerá dokumentace mi byla dodána i se značením do kanceláře, vše proběhlo rychle. To co jsem požadoval bylo splněno.

BLOCK SYSTÉM s.r.o. | 15.12.2014 15:08
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Stal se nám úraz na provoze, zaměstnanec nedával pozor u pásu a udeřil se do hlavy, momentálně je na nemocenské. Pan inženýr na firmu dorazil zhruba do hodinky, udělali jsme společně zápis, oznámení na všechna patřičná místa a nyní můžeme čekat kdy se nám zaměstnancec vrátí zpět. Hlavní je, že bude v pořádku a my víme, že vše z bezpečnosti máme v pořádku.

Škandera Lumír | 18.12.2014 09:36
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Musím se podělit o velmi zajímavou zkušenost. Dostali jsme dopis o plánované kontrole inspektorátu práce. Někdo nás musel nahlásit, jinak si to neumím představit, že najednou po 15 letech někdo příjde na kontrolu. Věděli jsme, že máme mit nějakou bezpečnost práce, ale nevěnovali jsme tomu velkou pozornost. Docela jsme začali zmatkovat a hledali jsme na internetu nějakou společnost na BOZP. Našli jsme Energom projekty. Hned na druhý den k nám přijel technik a udělal nám prověrku, audit BOZP a také školení. Všechno dopadlo dobře, zastupovali nás i u kontroly. Moc děkuji

Gongolovi Ostrava | 07.01.2015 15:41
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. S manželkou jsme si pořídili obchod se zdravou výživou, radil jsem se se známými co vše potřebujeme, každý mi říkal něco jiného. Jednou to bylo, že lékařské prohlídky mít musíme potom, že ne. Následně jsme řešili hasicí přístroje, jestli je potřeba zajistit nějakou zprávu z hygieny. Už jsem se začal cítit bezradně, proto jsem to všechno přenechal na firmě na odbornících, a to na ENERGOM projekty. Nemusím se nikde složitě vyptávat a vím, že máme všechno dobře. Gongolovi

Čalounictví TRITON | 08.01.2015 15:59
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Kvalita služeb je vysoká, přístup zaměstnanců perfektní.

Dětmarovice | 12.01.2015 15:24
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Společnost ENERGOM projekty mi zajistila kontrolu a výměnu hasicích přístrojů. Děkuji

Anonym | 29.01.2015 11:31
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Firma ENERGOM Projekty se mnou řešila pracovní úraz, a to nejen po telefonu, ale i tím způsobem, že přijel technik, který o všem sepsal zápis a poradil mi co a jak dál. V dnešní době se mi spíš stává to, že mě každý odkazuje na někoho jiného, ale tato firma na BOZP se o své klienty umí postarat.

Anonym | 05.02.2015 11:25
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Také mám dobrou zkušenost, myslel jsem, že se nechám pouze proškolit já jako vedoucí pracovník a vše už pak zvládnu, když jsem viděl to množství paragrafů rozhodl jsem se projistotu vše svěřit do rukou ENERGOMU a bylo to dobré rozhodnutí. Všem z ENERGOM Projekty a.s. bych rád poděkoval.

Holinka Pavel | 05.02.2015 12:04
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Díky této firmě jsem se dozvěděl co opravdu k Bezpečnosti práce potřebuji, obchodní zástupce si na mne udělal čas a vše mi vysvětloval občas několikrát, ale dokázal mne pochopit, že jsem doslova lajk. Vstřícnost zaměstnanců a odbornost je opravdu namístě. Děkuji Holinka Pavel

Slepičková | 10.03.2015 15:54
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Školení perfektní, pracovník společnosti byl vtipný a o všem vše věděl, nenechal se ničím zaskočit ikdyž nas bylo dvacet a pouze ženy :-)

Petr | 21.08.2015 08:45
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Dobrý den, nevíte jak probíhá výběrové řízení pro firmu Energom? Děkuji

Radovan Kejřa | 14.09.2016 00:20
U společnosti Energom Projekty jsme si nechali provést kompletní audit bozp na doporučení mých známých. Musím upřímně říct, že nezklamali. Zaměstnanci byli velmi příjemní a jejich odbornost byla na vysoké úrovni. Celková komunikace probíhala rychle a vše bylo dle domluvy. Samotný audit provedli opravdu profesionálně, proto jsme se rozhodli využít i dalších jejich služeb. Tímto děkujeme a doporučujeme dál. Kejřa

Ivona Kostiánová | 01.06.2017 05:21
Technik ze společnosti Energom Projekty nám při našem dotazu zodpověděl a poradil všechny potřebné informace. Poté provedl školení jen den po objednání. Nahlásila se nám kontrola a dříve jsme netušili, že něco takového musíme mít. Děkujeme za rychlé jednání a profesionální zastoupení u kontroly. Těšíme se na další rok, školení bylo obohacující jak pro nás, tak pro naše zaměstnance. Doporučuji.


Přidat komentář