Cviky na bolesti zad

Pravidelné cvičení – prevence proti bolestem zad. Cviky při bolestech zad. Vodorovné protažení paží. Boční rotace. Ohýbání kolen. Kolébání pánve. Čím pevnější břišní svaly budete mít, tím lépe budete držet své tělo.

Pravidelné cvičení – prevence proti bolestem zad

I ta nejlepší pozice začne být nepohodlná, když v ní zůstáváte příliš dlouho. Pracujete-li vsedě, přibližně každých 30 minut se postavte, projděte se nebo se alespoň protáhněte.
Dvakrát nebo třikrát denně se snažte provádět tato cvičení, která pomáhají uvolnit napětí v zádech. Seďte vzpřímeně se zasunutou bradou a kostrčí, cvičte pomalu a přitom stále normálně dýchejte. ## Cviky při bolestech zad

Vertikální protažení paží

Zvedněte ruce nad hlavu a přitom položte hřbet jedné ruky na dlaň druhé. Paže mějte pohodlné pokrčené. Pomalu se naklánějte vpravo až ucítíte mírné napětí na levé straně.
Vraťte se do středu a cvik opakujte na levou stranu. Proveďte tři nebo čtyři úklony v každém směru. ### Vodorovné protažení paží

Odsuňte židli dál od stolu, abyste měli na protažení dost místa. Lehce spojte ruce a zvedněte paže do výše ramen. Vdechněte a paže důkladně protáhněte za současného vytočení dlaní ven. Vydechněte a spusťte ruce dolů. Opakujte to třikrát nebo čtyřikrát.

Předklon

Přesedněte si ke kraji sedadla. Zpevněte břišní svaly a skloňte hlavu. Pomalu se ohýbejte dopředu a počínaje spodní částí krku, sklánějte páteř směrem dolů. Ruce nechte volně viset. Chvilku v této poloze zůstaňte a pak se pomalu, počínaje spodním koncem páteře, narovnávejte. Nakonec zvedněte hlavu.

Boční rotace

Seďte na celé ploše sedadla. Napněte břišní svaly, pomalu se otáčejte vlevo a obě ruce položte na opěradlo. Pravou ruku použijte jako páku která přispěje k protočení - dbejte na to, abyste rotaci neprováděli násilné. Několik okamžiků zůstaňte v této poloze, vraťte se do středu a proveďte cvik na druhou stranu. Opakujte ještě jednou.

Čím pevnější břišní svaly budete mít, tím lépe budete držet své tělo

Ohýbání kolen

Napněte břišní svaly a zvedněte pravé koleno. Oběma rukama nahoře lehce uchopte holeň, koleno pomalu přitáhněte k tělu, chvilku je podržte a přitom normálně dýchejte. Vraťte se do původní polohy a proveďte cvik na druhou stranu. Opakujte na každou stranu dvakrát nebo i vícekrát.

Kolébání pánve

Přitáhněte si židli ke stolu. Vytočte sedací kosti směrem dozadu, takže se oblouk vaší bederní páteře zvětší. Pak záda znovu zploštěte překlopením dopředu. Tento kolébavý pohyb vpřed a vzad proveďte třikrát nebo čtyřikrát. Zakončete vzpřímeným sedem s kostrčí co nejvíce podsunutou. Tento cvik můžete nepozorovaně provádět kdykoli.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10437 (magazin-zdravi.cz#5372)


Přidat komentář