Aero Therm a zdraví

Izolace je bezesporu dobrá věc. Ušetří vám spoustu financí, které byste jinak vydali na vydatnější topení, a podpoří vaše zdraví tím, že udrží v domě stálou teplotu. Když ale zvolíte moderní metody, pomůže vám třeba i od plísní, které vyvolávají alergie.

Co je Aero Therm?

Pokud jste se ještě s Aero Thermem nesetkali, pak byste měli v první řadě vědět, že se jedná o** tepelnou izolaci**. Ne však jen tak ledajakou. Aero Therm kombinuje moderní tepelné izolanty, díky čemuž dosahuje maximálních tepelně izolačních vlastností v extrémně tenké vrstvě. Tato nová technologie vám tedy přináší zcela nová konstrukční a stavební řešení, se kterými si jiné druhy tepelných izolací neporadí.

Aero Therm je dodáván ve formě tmelu ředitelného vodou. Mezi jeho hlavní schopnosti patří termoreflexní funkce, tedy schopnost odrážet teplo, a termoizolační funkce, kterou označujeme schopnost nepropouštět teplo, naopak ho zadržovat uvnitř objektu.

Hlavními funkčními složkami Aero Thermu jsou takzvané 3M skleněné kuličky (tenkostěnné mikrokuličky z technického skla obsahující řídký vzduch), aerogel (nejlepší známý izolant na světě), a mimo to dále disperze a aditiva.

Hlavní výhody Aero Thermu

Výhod Aero-Thermu je hned několik. Kromě již zmíněného všestranného využití ve stavebnictví při zateplování domácností i průmyslových objektů, vyniká také vlastnostmi, které mají** příznivé dopady na naše zdraví**. Uživatelé pak ocení především snadnou aplikovatelnost, ale i mimořádné funkční vlastnosti.

Hubení plísní

Aero Therm především ovlivňuje vlhkost vzduchu, a neumožňuje její kondenzaci na povrchu. V praxi to znamená, že vytváří velmi** nepříznivé podmínky pro vznik plísní**. Plísně přitom u mnoha lidí vyvolávají alergie, způsobují dýchací potíže, a podle některých mohou dokonce až ovlivňovat vznik rakoviny. Plísně vylučují těkavé látky, různé alkoholy, aldehydy, ketony, etery, estery, které silně dráždí sliznice dýchacího ústrojí i oči, vyvolávají bolesti hlavy. Dále obsahují alergeny, které způsobují alergické a astmatické potíže, zejména u dětí, starších lidí a citlivějších jedinců.

Zdravotní problémy přitom může způsobit i mrtvá, tedy fakticky suchá plíseň. Určité druhy plísní navíc mohou produkovat toxiny nazývané mykotoxiny. Jde o chemikálie, které na lidi, zvířata, ale i rostliny působí jako jedy. Nemluvě o tom, že zelený či jinak barevně působivý flek v rohu vaší ložnice nevypadá nijak esteticky.

Přiměřená teplota

Výkyvy teplot na naše zdraví příliš pozitivní vliv nemají.** Střídání horka a chladu** u většiny z nás rychle vyvolají nachlazení, což není nikdy příjemné. Proto je nanejvýš vhodné udržovat teplotu stabilní, a k tomu nám doma pomáhá právě i izolace, která pracuje s teplem i chladem. Výkyvy teplot kromě nachlazení mohou působit ale i méně nápadné nepříjemnosti, jako je únava, špatné spaní, špatná nálada.

Další

Mimo to je** Aero-Therm** bez zápachu, nehořlavý, a neuvolňuje žádné toxické látky, takže člověka nijak negativně neovlivňuje. Finance, které uspoříte za topení, pak můžete využít libovolně, na odpočinek, relaxaci, nebo cokoliv jiného.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10442 (magazin-zdravi.cz#10148)


Přidat komentář