SRT terapie - Praha

Trpíte stresem? Chcete se zbavit negativního myšlení? Potřebujete si ulevit na duši? V tom případě Vás jistě zaujme SRT terapie, která se zabývá vnitřním já přes komunikaci s Vyšším já každého z nás.

 

Vznik SRT terapie

Zakladatelem této terapie je pan Robert E. Detzler. Této terapii se věnuje již od roku 1986 a stále ji zdokonaluje a propracovává. Zkratka SRT znamená** Spiritual Response Therapy**. Česky duchovní terapie neboli duchovní proces léčení.

Význam a účinky terapie

Je to metoda, která nám má pomáhat chápat cestu duše a vysvětluje fyzické, mentální a pocitové prožitky, se kterými se denně setkáváme. Je to zároveň pečlivý proces, který odhaluje podvědomí mysli a duševní záznamy a to za účelem rozpoznání a uvolnění bloků na zdraví, štěstí a duševní růstu. Když se na to podíváme z pohledu laika, naše duše funguje podobně jako např. paměť počítače. A je jen na nás a na naší vnitřní síle, co vše si necháme uloženo a co smažeme. Ovšem s tím rozdílem, že duše má tu možnost svobodně si zvolit, co si vytvoří a jak se to na těle projeví. Vyšší já nemůže do jejího rozhodnutí zasahovat, i když jí rádo poučuje. Duše se sama stará o své poznatky a léčbu. SRT očisťuje duševní bloky a programy, které ji brání v rozsahu jejího projevu. Ovšem nelze zaručit přesné výsledky terapie. Zároveň se svobodným projevem naší duše je důležitá svobodná vůle naší mysli. Jako duchovní bytosti jsme žili mnoho životů. Někdy i tisíce a to většinou na jiných planetách, v jiných dimenzích nebo galaxiích. Nakupení energie těchto životů proto může ovlivňovat náš nynější život. Úkolem** terapeutů SRT** je požádat naše Vyšší já, aby naše nashromážděné energie pročistilo. Ale jenom každý jednotlivec sám může rozhodnout, jestli se chce zbavit svého negativního myšlení a postoje. Jen láska je příčinou nejvyšších výsledků. A strach je špatným projevem přesvědčení o tom, že bychom mohli být oddělení od Ducha a od nejvyššího projevu lásky.

Co vše lze SRT vyléčit

SRT je určeno pro duševní přeměnu. Čistí programy, které zabraňují léčení, ale léčba však závisí na člověku samotném a na jeho duši. Vyšší já nikdy nepotlačuje svobodnou vůli Vaší duše, která tvoří učební zážitky. Je metodou, která pomáhá lépe chápat cestu duše a její potenciál. Čistí podvědomé programy a akašické záznamy. Je to proces práce s Duchem a možnost, jak duši osvobodit. Pomáhá naplno pochopit, jak nás zážitky z minulosti dovedly k tomu, že jsme vytvořili dané situace v současném životě. Pomáhá svobodnému prožívání života a nalezení většího zdraví, štěstí a spokojenosti.

Cena terapie SRT

Všechna tato sezení a terapie nejsou klasickou léčbou, jako například návštěva všeobecného lékaře s bolestí v krku. Je to terapie nad rámec zdravotního pojištění, tudíž si ji hradíme sami z vlastní kapsy. SRT Vaší peněženku bude stát zhruba od 1 500 do 10 000 korun. Ceny jsou ovšem orientační a mohou být pohyblivé. U některých druhů terapií není nutné ani osobní setkání s terapeutem a lze ji provést na dálku. Můžete se také tuto terapii naučit ovládat natolik, že jí můžete praktikovat na svém okolí a to nejen na lidech, ale léčit můžete zvířata a dokonce i rostliny. Každá terapie má své stupně a od nich se samozřejmě cena odvíjí. U některých stupňů terapie je zapotřebí zúčastnit se i sezení, které jsou delší, např. 2 denní zasedání Reiki fialového plamene.

Výhody a nevýhody terapie SRT

Výhodou této terapie může být příjemná změna oproti běžné léčbě. Když Vás bolí něco na těle, ať už to jsou kosti, klouby, svaly či máte jiný závažnější zdravotní problém, tak praktičtí a odborní lékaři hledají příčinu jiným způsobem, než upřednostňuje terapie SRT a také ji poté léčí chemicky a to léky nebo popř. cvičením. Pokud nás tíží náš psychický stav, je v dnešní moderní době dost obvyklé, že si chodíme popovídat ke svému psychologovi, ve vážných případech se léčíme přímo u psychiatra a to ambulantně nebo jsme hospitalizování. Tato léčba se sice už víc zabývá duševní stavem daného člověka a hledá v ní příčinu, ovšem zabývá se prožitky v současném životě a v krátké minulosti a proto** léčba** nemusí být účinná a natolik hloubková jako SRT terapie. Psycholog Vás navíc ve většině případů pouze vyslechne a doporučí Vám duševní cvičení a psychiatr Vás opět může léčit léky, ale to už jsme zase na chemické bázi. Další výhodou SRT terapie je** možnost léčby více onemocnění najednou**. Na rozdíl od běžné léčby, která se zaměřuje mnohdy jen na jedno onemocnění a nebo když trpíte více nemocemi, musíte navštěvovat na každou z nich jiného odborného lékaře a zároveň každou nemoc léčit zvlášť. Což může vést i k užívání přemíře léků a následnému poškození jiné části těla. Zatím co SRT terapie doporučuje léčbu odstraněním negativního myšlení a jako doplněk léčby používá přírodní způsoby. A to pomocí bylin, čajů, vitamínů, minerálů a doplňků stravy.

Nevýhodou SRT terapie je její neobvyklost. Také ani terapie SRT nemůže zaručit výsledky, kterých si přejete dosáhnout. Je to proto, že je u terapie SRT zapotřebí absolutní důvěry. Věřit musíte v sebe sama a také důvěřovat svému terapeutovi a zároveň terapii samotné. Což je v dnes pro spoustu lidí velice obtížné. Častěji se setkáváme s nedůvěrou k relativně novým věcem. Lidé se bojí neúspěchu nebo toho, že je okolí odsoudí za to, že se něčím liší od ostatních. Dalším aspektem nedůvěry může být finanční částka, kterou zaplatí a léčba nemusí být úspěšná natolik, jak si sami přejí. Ale na druhou stranu je to tak snadné. Stačí jen věřit, pozitivně myslet a oddat se sobě samotnému.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10382 (magazin-zdravi.cz#10098)


Diskuze a zkušenosti

Natka Antlová Praha | 18.01.2019 11:22
Jak se mohu na sezení přihlásit ? natasaantlova@seznam.cz


Přidat komentář