Samovolný potrat - potrácivost

Potrácivost (infertilias) je onemocnění, při kterém žena není schopna donosit nebo porodit životaschopný plod. Všeobecně se odhaduje, že 80% všech oplodněných vajíček končí tak, že 20% z nich je potraceno a zbytek zanikne.

Infertilita - kdy je žena infertilní?

Po dvou samovolných potratech jsou pacientky vedeny jako infertilní. V populaci žen v reprodukčním období se odhaduje, že 4% tvoří právě infertilní ženy. Určení příčin potrácivosti bývá někdy obtížnější, neboť se předpokládá ve většině případů účast několika nepříznivých faktorů najednou.

Vývojové poruchy a samovolný potrat

Jednou z příčin potrácivosti jsou vývojové poruchy. Na vývojovou poruchu dělohy lze přijít celkem velmi brzy v souvislosti s vyšetřováním ženy z důvodu opakovaného potrácení, neboť mimo nepravidelnosti v graviditě jsou příznaky vývojových poruch dělohy velmi chudé. Příčinou vzniku vývojové vady děložní většinou bývá vlastní porucha v tvorbě rodidel ještě z embryonálního základu. Druhů děložních anomálií je celá řada, některé jsou obvyklejší, jiné méně obvyklé.

Samovolný potrat - nedokonalá děloha

Relativně velmi častou příčinou potrácivosti bývá vrozené nedokonalé vyvinutí dělohy, které bývá velmi často kombinováno s hypoplazií dalších orgánů (pochvy, vejcovodů, vaječníků). V průběhu vlastního nitroděložního vývoje pacientky byla hypoplastická děloha geneticky správně vytvořena, ale např. v období pohlavního dozrávání, puberty, se její další vývoj opozdil.

Léčba - potrácivosti - samovolného potratu

Podle charakteru poruchy operační, hormonální, lázeňská.

Děložní příčiny potrácivosti

Mezi ostatní příčiny potrácivosti vázané přímo na dělohu patří např. nedoléčené záněty a pozánětlivé komplikace. Také nádory (mezi nejčastější patří např. podslizniční nezhoubné svalové nádory – myomy) dokáží znetvořit dutinu děložní a vytvořit tak nepříznivé podmínky k zanoření (implantaci) a dalšímu vývoji embrya a plodu.

Často se setkáváme i se slizničními výchlipkami – polypy

dále s funkčními děložními poruchami, které spočívají v nedostatku hormonů z vaječníků (např. nedostatečnost žlutého tělíska), nebo je vlastních hormonů dostatek, ale sliznice děložní neodpovídá dostatečně na jejich podněty. U opakovaného potrácení se setkáváme i s nedostatečností hrdla děložního. Tato vada může být vrozená, ale nejčastěji získaná.

Celková imnita a samovolný potrat

Také celková onemocnění ženy se mohou stát příčinou potrácivosti. V první řadě je zapotřebí vyloučit některé choroby, jež mohou na ženu přenést zvířata a dále vyloučit některá celková onemocnění jako např. cukrovku, onemocnění štítné žlázy, onemocnění krve a imunitního systému.

Léčba

Podle charakteru příčiny operační, medikamentózní, psychologická, úprava výživy, lázeňské doléčení.

Imunologická příčina potrácivosti

Po vyloučení výše uvedených příčin opakovaného potrácení je zapotřebí se důkladněji zmínit o imunologické příčině tohoto onemocnění. O přítomnosti protilátek proti spermiím a proti zevnímu obalu vajíčka. Prokázaná přecitlivělost ke komponentám pohlavních buněk či jejich prostředí může vést také k velmi častému samovolnému potratu. Uvádí se, že 20 – 30% opakovaných samovolných potratů má právě imunologickou příčinu.

Imunologické onemocnění

S nápadně vysokým výskytem potrácení se setkáváme u pacientek se základním imunologickým onemocněním, u nichž je primárně vysoký nález autoprotilátek (protilátek proti vlastním tkáním).

Mezi nejčastější typ protilátek, které se přímo účastní na procesu potrácení, řadíme především protilátky proti buněčným fosfolipidům a celou řadu dalších.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10362 (magazin-zdravi.cz#5220)


Přidat komentář