Rehabilitace - Mělník a okolí

V dnešní době plné stresu a napětí je zapotřebí se uvolnit. To nejen po stránce psychické, ale i fyzické. Co vám k tomu pomůže? Zkusili jste někdy rehabilitační techniky? Ukážeme vám je.

Dnes vás zavedeme do oblasti rehabilitací. Možná, že už při čtení jednotlivých postupů a účinků se vám do mysli dostanou blažené pocity, které jsou ale mnohem intenzivnější, když se rehabilitace provádí v praxi. Co ale rehabilitace vlastně je?

Spousta lidí si tento pojem spojuje s tím, že se indikuje problém bolesti (nejčastěji to bývá spojováno s bolestmi zad nebo kloubů), a pak se aplikuje léčebný postup. V čem je ale rozdíl třeba oproti masážím? Na** masáže** mohou lidé chodit jen, když potřebují uvolnit napětí od svalů. Když ale máte závažnější problém, tak je lepší vyhledat rehabilitaci. Odborník vám nabídne několik metod, které lze aplikovat a které vám pomohou. I s takovými vás seznámíme.

Myofasciální a mobilizační techniky

Při mobilizační terapii se navrací hybnost periferních kloubů a páteře technikou do správného postavení. Nejčasteji se používá u funkčních kloubních blokád, které jsou bolestivé, omezují pohyb a vedou ke svalových spasmů atd. Cílem ošetření je uvolnění pohybového segmentu, obnova vůle kloubů, ale i úprava svalového napětí a ošetření tzv. spouštěcích bodů.

Reflexní terapie

Reflexní masáž, na rozdíl od masáže klasické, působí především na úrovni nervové. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou zásobeny nervovými vlákny, které jsou navíc propojeny vzájemně. Za účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům. Změny v útrobních orgánech tak mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Tyto změny zprostředkovává především tzv. vegetativní nervový systém.
Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku, který patologii vyvolává. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti vztahů mezi jednotlivými částmi, orgány a tkáněmi organismu jsou možnosti využití široké. Tato léčebná metoda se využívá především u funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů, u poúrazových stavů, u poruch prokrvení a u funkčních onemocnění útrobních orgánů.

Lymfodrenáž

Lymfodrenáž je pomalá, jemná až hladivá léčebná technika která napomáhá v těle rozproudit lymfu. Nesmí vyvolat bolest ani zvýšit prokrvení. Užívá velmi jemný, plynule odstupňovaný tlak. Má přesně definovanou délku působení hmatů i počet jejich opakování. V rehabilitaci je využívaná pro odstranění poúrazových otoků a bolestivých stavů na končetinách.

Léčebná tělesná výchova

Léčebná tělesná výchova (LTV) tvoří hlavní část náplně práce fyzioterapeuta. Na základě vyšetření a zhodnocení stavu pacienta stanoví fyzioterapeut fyzioterapeutickou diagnózu a stanoví rehabilitační plán. Ten pak realizuje s využitím prostředků pohybové aktivity. V praxi je využito cvičení dle Kaltenborna, Bru“gera, Pilates či např. Mojžíšové .Velmi oblíbenou pomůckou je gymnastický míč, overbool a labilní plochy.

Kabatova a Bobath metoda

Kabatova metoda pomůže vaše tělo rozpohybovat díky signálům z vašeho těla. Jedná se tak o rozvíjení schopností vašich svalů a aktivuje se mnohem větší ohebnost. Bobath metoda je zase vhodná zejména pro ty, kteří trpí mozkovou obrnou. Zde se vychází z toho, jak pacient reaguje na techniky. S tím souvisí i rozvoj senzomotoriky, protože terapeut aplikuje dané postupy tak, aby rozvíjel tuto vlastnost u pacienta. To se provádí za pomocí rukou, ale třeba i válců nebo míčků a podobně.

Termoterapie

Teplo už samo o sobě vyvolává příjemný pocit. Když vás něco bolí, dali byste si na to chladný nebo teplý obklad? Samozřejmě teplý. Teplo vám zjemní svaly, roztáhne póry a uvolní pokožku i vnitřní část těla. Termoterapie pak pomáhá nejen k uvolnění, ale také regeneraci.

Parafínové zábaly

Zábaly se nejčastěji využívají na ruce a nohy, kde dokáží zjemnit kůži a odstranit staré struktury. Díky tomu, že se uvnitř vytvoří prostředí, odkud neunikne teplo, tak mohou všechny pozitivní vlastnosti zábalu lépe vstřebat do kůže.

Rázová vlna

Přístroj vytváří radiální rázové vlny, které jsou vhodné k léčbě tenisového lokte, jiných entezopathii, dále k ošetření patní ostruhy, syndromu bolestivého ramene, zánětu Achillovy šlachy. Tuto metodu lze také využít při kladívkových prstech,  pakloubech, únavových zlomeninách, u bolestí krční a bederní páteře a mnoha dalších potíží. Pro svoji účinnost je oblíbená i ve sportovní medicíně.

Po ověření účinnosti a bezpečnosti při drcení ledvinových kamenů během několika desítek let se nyní dostává tato terapie do oblasti ortopedie, chirurgie, revmatologie a rehabilitace.

Jedná se o moderní, vysoce účinnou a šetrnou metodu, která je založena na přenosu mechanické energie do postižené tkáně, kde následně dochází k několika reakcím. V první řadě k analgezii (tlumení bolesti) v místě aplikace. Tento efekt je však pouze přechodný a trvá několik hodin. K hojivému procesu vedou další účinky, a to hlavně zvýšení prokrvení v ošetřené tkáni. Tím pak dochází k urychlení tkáňového metabolismu (látkové přeměny).

Velmi rychle přibývá diagnóz a chorob, které se dají rázovou vlnou léčit. Lze ji použít na řadu onemocnění a obtíží pohybového aparátu včetně poúrazových a pooperačních stavů.Metoda je neinvazivní, šetrná, časově nenáročná, nezatěžuje pacienta. Má vysokou účinnost při nepatrných vedlejších účincích, není potřeba znecitlivění. Podstatně zkracuje dobu léčení, výsledky jsou dlouhodobé až trvalé.

Elektroterapie a magnetoterapie

U elektroterapie existuje více postupů, jak léčit. Co je ale základem metody? Díky působení elektrických proudů se vám uvolní svaly, prokrví se vnitřní struktura a tím pádem se uleví i od bolestí. Mohou se tak léčit pohybové obtíže, záněty, chronické a degenerativní problémy, kožní nemoci, gynekologické a urologické záněty nebo se třeba takto rehabilituje po operacích.

Magnetoterapie, jak již název napovídá, využívá účinků magnetu. Zde se vytvoří umělé magnetické pole a zvyšuje se činnost vnitřních buněk. Tím pádem dochází k obnovujícím procesům a může se tak odstranit bolest, zmírnit nervoví napětí, rozšíří se cévy, detoxikuje se tělo nebo se odstraňují záněty.

Terapie ultrazvukem a biolampou

Stimulace těmito přístroji, které pronikají více do hloubky, mají za následek, regeneraci zevnitř. To znamená, že zde se problém odstraní od základů. Navíc tyto metody mají velké rozpětí využití, takže je můžete aplikovat jak při nemocech kůže, tak i nachlazení, chronických bolestí, pooperačních stavech, eliminují se jizvy a podobně.

Dornova metoda a Breussova masáž

Tyto metodiky opět napravují klouby i špatné držení těla. V postupech se jednak využívá formy masáže, když se u Breussovy masáže využívá třezalkový olej, který se vmasírovává mezi obratle a tím se uvolňují a Dornova metoda je zase založena na spolupráci s vámi. Terapeut vás vede, jak máte pohybovat končetinami a on sám pak protitlakem působí na daná místa, kdy se klouby a obratle dostanou do správné polohy, kde nebolí a jsou pohyblivější.

Masáž lávovými kameny

Opět tu máme funkci tepla. To je nejen příjemné na povrchu, ale tím, jak kameny prohřívají kůži, tak se účinek dostává i hluboko k orgánům a rovněž se stimulují. Opět dochází k regeneraci zevnitř a tím pádem se zlepšuje nejen vaše pohyblivost z vrchu, ale i funkce zevnitř. Kameny se vám pokládají na kůži a vy jen vnímáte příjemnost tepla a hladkost oblázků.

Vojtova metoda

Metoda využívá poznatku, že pohyb se děje v pohybových vzorech, které jsou vrozené.Vojtova metoda tyto pohybové vzory provokuje z určité polohy těla drážděním určitých spoušťových zón. Princip reflexní lokomoce může při včasné aplikaci zabránit patologickému motorickému a eventuelně i mentálnímu vývoji. Prvky této metody se využívají  u  dětí s opožděným pohybovým vývojem, u dětí s vadným držením těla, u pacientů po centrálních mozkových příhodách, při léčbě vertebrogenních obtíží a po úrazech. 

Manuální lymfodrenáže

Tyto masáže, kdy se rozproudí lymfa a dostanou se do ní toxiny, pomáhají odstranit celulitidu a detoxikovat tělo. Nechte se proto jednou za čas, takto pravidelně očišťovat a budete mít hladší kůži i pocit větší lehkosti.

BIO MAT

Tato podložka pomáhá obnovovat buňky. Díky tomu se ulevuje bolestem, pomáhá se po operacích, zklidňuje se mysl, ulevuje se od napětí a stresu, podporuje se imunitní systém, prokrví se kůže, detoxikuje se organismus a posiluje se srdce.

Využijte rehabilitačních technik nejen k fyzické ozdravné kúře, ale také k uvolnění napětí. Uvidíte, že vám pak bude lépe díky těmto dvěma faktorům a bolesti vám pak budou vzdálené.

MC Kenzie metoda

Je založená na autoterapii. Pacient je edukován k cílenému aktivnímu cvičení a režimovým opatřením.

Rovněž umožňuje spuštění vlastního potenciálu hojení těla bez medikace, tepla, chladu, ultrazvuku, injekcí, chirurgického zákroku nebo závislosti na terapeutovi.

Jde o komplexní koncept diagnostiky a terapie, vědecky podložený, který , je-li plně pochopen a správně aplikován, je velice úspěšný.

Urychluje léčbu, řeší řadu chronických stavů (bolesti zad nebo krční páteře a pooperační stavy), snižuje množství invazivních výkonů a celkově tím výrazně snižuje náklady na léčbu.Metoda je výrazně šetrnější než tvrdá manipulace páteře a kloubů. Smyslem této terapie je naučit pacienta, jak si může odstranit svoje bolestivé obtíže sám a jak preventivními opatřeními může předcházet dalším bolestem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10428 (magazin-zdravi.cz#10210)


Přidat komentář