Psychologie a psychoterapie - Praha 10 a okolí

Současná doba je bezpochyby náročná a hektická. Jsou na nás kladeny často vzrůstající nároky v práci, ale také doma. Ne všichni můžeme být super ženami a super muži. Ostatně i super žena a super muž je jen lidskou bytostí, která má své hranice.

Dříve nebo později se v nás cosi zlomí a my již nebudeme schopni nést naše břemeno. Každý se pak uchyluje k jinému řešení. Někdo se uchýlí k berličce v podobě alkoholu. Zpočátku stačí jedna, dvě sklenky vína, posléze se množství sklenek může zvýšit, či dojde k výměně vína za něco tvrdšího. Jiný se uchýlí k jiné droze, a to doslova. Bohužel jiní se rozhodnou k radikálnímu a nevratnému řešení, kdy si sáhnou na život.

Problémy jsou od toho, aby se řešily

Je třeba však říci, že i ten sebevětší problém, je možné minimálně prodiskutovat, a to nejlépe s fundovaným specialistou. Tak, jako od kosmetických produktů nemůžete očekávat po první aplikaci zmizení vrásek či pigmentových skvrn, tak i u psychoterapie nelze očekávat, že první schůzka vše vyřeší a Vy budete odcházet s „čistou“ hlavou. V obou případech je zapotřebí pravidelnost, vůli chtít a přistupovat k danému pozitivně. Můžete se však spolehnout na to, že s Vaším problémem nebudete sami. A také je lepší se obrátit na odborníka i s pocitem nejistoty než něco zanedbat. Ovšem, nikdy není pozdě se opětovně vydat na tu Vaši správnou cestu. V některých případech se možná bude jednat o bludiště, které bude zapotřebí překonat. Vyberete-li si však průvodce, v podobě psychologa, psychoterapeuta, dojdete k Vaší cestě rychleji a bezpečněji.

Trápení, se kterými se chodí k psychologovi

Každý z nás je jedinečnou osobností, žije v jiném prostředí, stýká se s jinými lidmi, živí se odlišnou prací, působí na něj jiné vlivy. Kromě toho se od druhého odlišujeme naším temperamentem, charakterem, postoji, motivací aj. Z uvedeného pak vyplývá, že to, co trápí jednoho jedince, druhého zase nemusí.

Jaká trápení například přivádí potenciální klienty do dveří psychologa, psychoterapeuta? Tato trápení je možné rozdělit na rázu osobního, rodinného a pracovního. Není však výjimkou, že jednotlivá kategorie se může s druhou prolínat. Kupříkladu se můžeme trápit s nízkým sebevědomím, ovšem kořen problému pak může být v rodině aj. K osobním problémům bychom mohli zařadit tedy již zmíněné nízké sebevědomí, stres, depresi, poruchy stravování (anorexii, bulimii), neplodnost, poruchy učení, nevyhovující školní výsledky aj. K rodinným problémům můžeme zařadit neshody s partnerem/kou, manželem/kou, výchovné problémy s potomky aj. K pracovním problémům můžeme zařadit stres, depresi ze ztráty zaměstnání, z dlouhodobé nezaměstnanosti, z vysokého pracovního napětí, z neshod s kolegy, z neshod s vedoucím aj.

Psychologie a psychoterapie - Praha 10 a okolí

Sužuje Vás některý z výše uvedených problémů či zcela jiný, který jsme nejmenovali? Určitě je lepší navštívit fundovanou osobu i s problémem, který by se Vám osobně mohl zdát malicherným. Jak již to tak bývá, problém, který se neřeší, se postupem času nabaluje o další nesrovnalosti a trápení. Minimálně si příjemně popovídáte, svěříte se a dostanete zpětnou vazbu. Pro každého jsou dveře psychologa, psychoterapeuta otevřené. Na Vás je jen do nich vkročit.

http://rezabek-psychologie.webnode.cz/

Podíváme-li se do** Prahy**, pak zde najdeme psychologa, pana Mgr. Viktora Řežábka, který se specializuje na řešení každodenních životních problémů. Na Mgr. Řežábka se tak můžete obrátit například v případě partnerských problémů, problémů s dětmi, osobních psychických problémů, ale také v případě trápení psychosomatických aj. Více, viz webové stránky http://rezabek-psychologie.webnode.cz/.

Určitě by byla škoda, kdyby Vám například stud, nejistota či jiná vnitřní zábrana zamezila, abyste se vydali za odborníkem osobně. Není to však výjimkou, a tak Mgr. Řežábek pamatujete i na tuto skutečnost. Přichází tak potenciálním klientům vstříc tím, že je možné si domluvit „schůzku“ prostřednictvím Skypu. Vše záleží na vstřícném lidském přístupu, a ten námi doporučenému psychologovi nechybí.

A kde pan Řežábek sídlí? Najdete ho na adrese Weilova 2, 110 00 Praha. Kontaktovat ho za účelem domluvení si schůzky můžete na telefonním čísle +420 604 203 397. Pro Vaše dotazy, dojednání si psychoterapeutického sezení, můžete použít také emailové adresy rezabek@sendme.cz.

Problémy prolínající se do osobního, pracovního života

Není výjimkou, že se například pár doma pohádá a nevyřešený spor se pak přenese i do pracovního života. Což rozhodně negativně ovlivní pozornost, výkonnost daného jedince. Může se jednat o ojedinělou záležitost. Ovšem, pokud se situace opakuje, tak je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později si tohoto zaměstnavatel všimne a s konkrétním pracovníkem se „rozloučí“. A tak, vedle partnerských neshod, zde ještě bude trápení z nezaměstnanosti. Neřešený problém se tak postupně nakupil a doslova popisovanému páru přerostl přes hlavu.

Situaci je však možné i otočit. Když přijdeme z práce domů, tak ruku na srdce, kdo dokáže na 100% vypnout a přeladit se na partnerský, rodinný život? Je zcela normální, že se budeme chtít svěřit, co nás v práci potěšilo, či naopak potrápilo. Je však třeba vědět, kde je hranice. Aby to časem nedopadlo jako rutina, že jeden z partnerů, vždy po příchodu domů si doslova vylil své srdce, a pak šel „spokojeně“ spát, místo toho, aby si dvojice užila vzájemné blízkosti. A tak, i v tomto případě může problém postupně narůst.

Řešení problémů na patřičném místě

Jedním z důvodů, proč chodíme na kávu, pohár či na něco výživnějšího, je také to, že si potřebujeme ulevit, svěřit se, postěžovat si. Platí rčení „sdílený problém, poloviční problém“. Ovšem je třeba pamatovat na to, že i od toho sebelepšího kamaráda, přítele, můžeme dostat zavádějící radu, která nejenže naši danou situaci nevyřeší, ale může ji ještě zhoršit. Pokud tedy není Vaše „vrba“ fundovanou osobou v** psychologii** a psychoterapii, pak berte Vaše posezení, jako možné vyčištění hlavy pro ten daný moment.

Pokud Vás však něco trápí a sužuje a nemůžete najít cestu ven, určitě nic nezkazíte, když se obrátíte na některého z odborníků. Možná byste se divili, kolik jedinců, ale i párů chodí v dnešní době k psychologovi, psychoterapeutovi, ale také psychiatrovi. Jak jsme již v úvodu předestřeli, náročnost a tlak na nás, stejně jako soutěžení, úspěch, jde logicky ruku v ruce s napětím, vyčerpáním, neshody aj.

Psycholog, psychoterapeut není sice žádným čarodějem a mágem, který by Vás mávnutím kouzelného proutku zbavil trápení a problémů, které Vás trápí. Ovšem společně s ním, krok za krokem, Vám bude nápomocen problém řešit. A kdo ví, třeba již po první, či druhé schůzce budete mít opět důvodu k úsměvu. Rozhodně nemusíte mít obavy, že by Vás snad psychoterapeut soudil, kritizoval apod. Naopak je možného ho přirovnat k vrbě, u které také zůstanou Vaše tajemství ukrytá a nikomu dalšímu nevyjevená. Ovšem na rozdíl od vrby psycholog, psychoterapeut „promluví“ v podobě rady, nasměrování. Neočekávejte od psychologa, že Vám řekne „udělejte to a to“. Odborník Vás spíše nasměruje, rozebere s Vámi dané trápení dopodrobna, kdy Vy sami odkryjete slupku, která Vám bránila se podívat na problém jinými očima.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10402 (magazin-zdravi.cz#10169)


Přidat komentář