Psychologie a psychoterapie - Kladno a okolí

Psychologie a psychoterapie, obojí patří úzce k sobě. Jsou to totiž vědy, které dokáží člověku velmi pomoci. Dokáží ho nastartovat k překonání životních překážek, pomohou mu se vyrovnat se ztrátou, najdou východisko z neřešitelné situace.

Jak pomáhá psychologie a psychoterapie?

Obě vědy pomáhají s problémy, které nastanou v průběhu lidského života. Oba názvy disciplín vychází ze základního slova, tedy z řeckého psyché, což česky značí duše. Lidská duše je velmi křehká. Je citlivá, někdy až příliš. Jindy může být plná zklamání nebo naopak štěstí, které sotva zvládá, jak moc ji naplňuje. Ano i štěstí a radost dokáží pěkně s lidskou duší zamávat. A nedejte se slovem duše mýlit. Nyní nemluvíme o duši mystické, ale o citech a pocitech člověka. O tom, co každý den prožíváme, o strastech i slastech života, o každodenních problémech, o zážitcích, strachu, těžkých životních situacích, osobních i rodinných problémech, o situacích, kdy člověk potřebuje pomoc, útěchu, najít sebe sama. A to není vždy jednoduché. Proto disciplíny jako psychologie a psychoterapie člověku pomáhají na cestě za klidem, jistotou, při rozhodování i při hledání další životní cesty.

Psychologické poradenství a psychoterapie - Kladno

S problémy, které tíží lidskou duši nebo chcete-li lidské vědomí a žití, vám pomůže odborník. Velmi kvalitní pomoc, která je podložená roky praxe a zkušeností nabízí paní doktorka Jana Lavická. Vystudovala Filozofickou fakultu University Karlovy v Praze, obor psychologie, a má dvacetiletou praxi v psychoterapii z různých oblastí. Svých zkušeností, ale i nových možností využívá při práci s klienty. Samozřejmostí je** individuální přístup** ke každému klientovi i zachovávání lékařského tajemství. Pomoci vám může s osobními, partnerskými i rodinnými problémy, se zvládnutím těžkých životních situací, se stavy, které člověk sám jen těžko zvládne, mohou to být různé druhy deprese či úzkosti, nebo psychosomatické obtíže. Podle vašeho přání je možné vybrat si pomoc poradenskou nebo psychoterapeutickou a pak také individuální nebo skupinovou. Každá ze jmenovaných možností nabízí řešení** klientovi na míru**.

www.lavickajana.sweb.cz

Kde najdete Psychologické poradenství a psychoterapii Jana Lavická? Ordinaci najdete na adrese Vašatova 3221, PSČ 272 01 Kladno. Objednat se k paní PhDr. Janě Lavické můžete telefonicky na čísle +420 607 210 680 nebo také e-mailem, na adrese lavickajana@seznam.cz, přičemž e-mailovou objednávku můžete využít k prvnímu bezplatnému dotazu. Více o poradně paní doktorky Jany Lavické najdete na internetové adrese www.lavickajana.sweb.cz.

Partnerství a psychoterapie

Psychoterapeutická pomoc v partnerství je někdy jediná možnost jak vystoupit z bludného kruhu. Partnerství, manželství, láska, to jsou stavy nejen povznášející. Mohou být také frustrující, ubíjející, zotročující, nešťastné až zničující. Najdete zde spoustu pocitů, ale i stavů, které mohou přecházet ve stavy chorobné. Jedním z nich je žárlivost. Podezíravost a žárlivost, zejména ta nepodložená dokáže všechno zničit. Pokud najdete odvahu tento stav řešit, máte naději na krásný vztah. Výběr partnera také patří do kategorie partnerství. Jsou totiž lidé, kteří stále dokola vstupují do partnerství se stejnými typy lidí. Vztah je pak nešťastný, časem krachuje a rozpadá se. Pokud chcete vystoupit z tohoto bludného kruhu, musíte najít důvod, proč se tak děje. Pomůže vám rozbor situací i poznání sebe sama. Pomoc můžete najít i na skupinové terapii, kde potkáte lidi se stejným osudem. To může velice pomoci k nové cestě i k poznání, že v tom není člověk sám.

Rodinné problémy a psychoterapie

Těch je v dnešní době celá řada. A úplně nejhorší je, pokud se tyto problémy týkají právě vašich dětí a vztahu s vámi. I když je to těžké, tak zde opravdu dlouho neotálejte a pokuste se vyhledat odbornou pomoc. Vystudovaný odborník, navíc ten, který má již dlouholetou praxi dokáže s vaším dítětem najít daleko lépe společnou řeč. Nejhorší je problémy dětí zlehčovat. Pak může dojít k tomu, že si dítko najde útěchu v nějaké partě nebo u lidí, kteří je zatáhnou do různých sekt. Vše může dokonce dojít až tak daleko, že se dítě začne sebepoškozovat. Důvody mohou být různé, od problémů ve škole, přes problémy týkající se rodičů až po trable s láskou. Ve škole to nemusí být jen špatné známky, ale i šikana. A to je velice vážná záležitost, kterou je nutné řešit co nejdříve a nejlépe za odborné pomoci. Šikana může vést až k různým psychickým poruchám.

**
**

Osobní problémy a psychoterapie

Pokud vaše osobní problémy vyplývají z nízkého sebevědomí, neměli byste je řešit únikem. Takový únik může vést k poruše stravování jako je anorexie nebo bulimie. Řešte své problémy včas. Kvalitní tréning pod odborným vedením zvýší vaše sebevědomí, naučí vás se rozhodovat, pomůže vám se zbavit neoprávněných výčitek svědomí. Pomocí psychoterapie zvládnete také problémy se spánkem. Tento způsob je mnohem vhodnější než užívání obrovského množství léků. Terapeut vás naučí jak zvládat stres, problémy každodenního života i z dětství si nesené křivdy a traumata. Stačí jen se nebát a požádat o pomoc.

Těžké životní situace

Zde je každá rada drahá. Ztráta zaměstnání není nic příjemného. Zvláště pokud je vám nad čtyřicet let. Člověk se najednou zdá být zbytečným, neatraktivním a nepotřebným. Tento stav může vyústit velmi rychle v depresi, která může vést i k pokusu o** sebevraždu**. Proto raději nečekejte a přidejte se ke stejně postiženým, kteří nachází nové možnosti na psychoterapeutických sezeních. Ztráta milovaného člověka je mnohem horší. Ta samota, nemožnost najít klid, smutek, chybějící dotyky, úsměv, prostě vše, co až dosud bylo samozřejmé je k uzoufání. Terapeut vám milovanou osobu nevrátí, ale pomůže vám najít způsob jak žít dál, jak najít cestu k dalšímu plnohodnotnému životu. Také nemoc ať již vaše nebo blízkého člověka je velice zatěžující životní zkušenost. Překonat tu dobu můžete s pomocí psychoterapeutických konzultací, které vám dodají sílu čelit nemoci a také vám pomohou k optimistickému pohledu. Ten je velmi důležitý. Optimizmus dokáže totiž uzdravovat. Dokáže posílit** víru** v uzdravení a zvýšit tak** obranyschopnost** těla.

Deprese a psychoterapie

Deprese, úzkost a další svazující pocity nemůže člověk zvládnout sám. Pokud nevyhledá pomoc, tak se propadá stále hlouběji a hlouběji až nakonec nevidí vůbec žádné východisko. U těchto stavů je důležité včas vyhledat lékaře, který dokáže najít odpovídající způsob a cestu k návratu do plnohodnotného života.

Psychologie a psychoterapie

Obě vědy léčí neduhy života. Nejsou však zázračné. Nejsou to pilulky, které zaberou okamžitě. Duše nebo také lidské trápení a zažitá trauma se léčí pomalu a postupně. Záleží také na osobě, která s léčbou pomáhá. Vynikající psycholog a psychoterapeut dokáže velmi pozorně naslouchat a navrhnout cestu, jak vzniklé problémy nejlépe vyřešit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10419 (magazin-zdravi.cz#10194)


Přidat komentář