Přírodní léčitelství - Olomouc a okolí

Stále agresivnější projevy civilizačních chorob nám berou zdraví a někdy i životy. Domnívali jsme se, že moderní medicínské technologie a léky na syntetické bázi, tomu dokáží zabránit. Není tomu tak vždy, s pokorou se vracíme k matce přírodě.

Bolest přichází až jako druhá

Sama klasická medicína se při řešení zdravotních problémů nezříká přírodních postupů a ani je nezavrhuje, nejsou však oborem její činnosti, proto je nenabízí jako alternativu. A přitom mnoho zdravotních obtíží by nemuselo dojít do fáze, kdy je nutno vyhledat odbornou zdravotní péči. Naše nevědomost, nedůslednost a také někdy poživačnost nás vrhají do náruče zdravotních rizik. Přitom asi každý ví, že dravý a vyrovnaný životní styl dokáže ve velké míře předcházet nemocem a zároveň slouží i jako prevence. Dostatečný pohyb, dostatek tekutin, zdravá strava, zdravé přírodní prostředí, vydatný spánek, to vše jsou zásady, které bychom měli dodržovat, ale ne vždy se to podaří. Musíme také přiznat, že příčinou zdravotních problémů nemusí být jen nevyvážený životní styl, velkou roli hraje genetická zátěž, stres a vliv okolí na náš osobní a profesní život, který pak ovlivňuje naší psychiku.

Své problémy si lidé začínají obvykle uvědomovat, až když přicházejí první obtíže fyzického rázu - bolest. Řešení je nasnadě, obklopí se reklamou nadhodnocenými léky a potravinovými doplňky a když nedojde ke zlepšení, následuje konzultace s lékařem. Ten bohužel nehledá příčinu problémů, ale zabývá se jen problémy samotnými, které se pak řeší další várkou medikamentů nebo radikálním způsobem. Přitom se nikdo nezajímá a neptá na rovnováhu těla, duše a mysli, na pocity, jako je strach a úzkost, které člověka donutily vyhledat pomoc. Vždyť každý člověk je jedinečný, stejně tak jedinečné jsou jeho problémy, a proto si každý člověk zaslouží osobitý přístup a opravdu není malých a velkých problémů, co je pro někoho malé, pro druhého může být nepředstavitelné. Pokud chce někdo nalézt řešení sám, asi ho nikdy nenalezne, protože je to asi, jakoby se na sebe díval do zrcadla, jeho výhled je značně omezený. Naštěstí existuje lidská vzájemnost, existují jedinci, kteří se zabývají alternativním přírodním léčitelstvím, terapií a svými odbornými znalostmi a projevy empatie, dokáží pomoci mnoha lidem.

Přírodní léčitelství - Olomouc

Olomouckém kraji se problematikou přírodního léčitelství a pomoci lidem zabývá Centrum zdraví Remas, které vede poradce, konzultant a terapeut Jaroslav Švenda. Jeho specializací je přírodní alternativní terapie za pomoci přírodních prostředků. Zkušenosti čerpá z vlastní praxe, kterou vykonává více než 19 let a jeho poznatky jsou souhrnem nejnovějších biochemických výzkumů, tradiční čínské medicíny a konzultace s dalšími odborníky. Jaroslav Švenda: „Zkušenost mi říká, že alternativní, přírodní terapie může být úspěšná právě u chronických onemocnění a tam, kde je klasická medicína méně úspěšná nebo dokonce bezmocná. Jedná se zejména o širokou škálu různých civilizačních chorob, různých alergií, podporu snížené imunity, nejrůznější typy funkčních poruch v rámci pohybového aparátu, zažívacího traktu, látkové výměny atd.“ Koho tato problematika zajímá nebo má osobní trápení, může své specifické problémy a podrobnosti o nich konzultovat přímo s Jaroslavem Švendou na adrese: Tkalcovská 334, 793 05 Moravský Beroun nebo na tel.č.: +420 737 275 795, info na www.svendaremas.cz, e-mail: j.svenda@seznam.cz.

**www.svendaremas.cz
**

Obrovským kladem této spolupráce je, že ke klientovi je přistupováno individuálně a sestavené regenerační programy či léčebná doporučení jsou „šita přesně na míru“. Takto se s úspěchem daří eliminovat klimakterické potíže, vegetativní problémy, poruchy výkonnosti, neurózy a celkovou disharmonii organismu člověka. Celý ozdravný proces může být součástí nebo navazuje na práci lékařů tak, aby léčba byla komplexní a řešila problém těla i duše.

Informace i pomoc na jednom místě

Centrum zdraví si klade za úkol pomoci klientovi a řešit jeho potíže, proto je čekací doba co nejkratší, aby klient nezůstal na svůj problém sám. Prioritou je samozřejmě prevence zdraví, následná terapie, regenerace sil nebo případné hledání příčiny problémů, její pojmenování a nastolení uzdravovacího procesu. Vzhledem k tomu, že tento proces se týká celého lidského těla, odpovídá tomu i** alternativní léčba** zasahující do oblasti kardiovaskulární, látkové výměny, civilizačních chorob, pohybového systému, psychiky atd. s myšlenkou, že vše souvisí se vším. Pojem „alternativní“ vyjadřuje krom jiného i to, že člověk je osobnost ve kterém je usazena životní energie, která jím protéká a může se stát, že je na své dráze blokována, velkou roli zde hraje i nadměrná toxická zátěž organismu.

Harmonizace těla

Někdy se stává, že klient přichází s konkrétním problémem např. bolest hlavy nebo páteře, po zevrubném prozkoumání a zjištění množství toxinů v těle, kontrole toku energie a rozhovoru, dojde terapeut k poznání, že prvotní příčina není fyzická, ale psychická. Tělo totiž reaguje na různé podněty různým způsobem. Harmonizace těla je tedy uvedením jednotlivých tělesných orgánů a nervových systémů do vyrovnaného stavu tak, aby tok energie nebyl ničím brzděn a umožnil lymfě vyplavit z těla nebezpečné látky.

Dornova metoda

Je terapií jemných lidských doteků, které mají za úkol uvolnit brány energie zablokovaných kloubů a obratlů. Přesně cílené doteky nebo tlaky palce dokáží pomoci a jsou velice šetrné, aby už tak sužované tělo nedostalo další dávku bolesti. Tato metoda je s úspěchem používána při bolestech páteře, scoliotických změnách na páteři, poúrazových stavech, bolestivosti svalů a kloubů atd., navíc je velice bezpečná a nehrozí při ní uvolnění krevních sraženin do oběhového systému.

Bioenergie, psychotronika

Pojmy, které nejsou viditelné ani hmatatelné a proto se k nim současná medicína staví odmítavě. Přesto existují terapeuti a diagnostici, kteří se nebojí hovořit o** energii těla i ducha** nebo o věcech mezi nebem a zemí, dokáží se vcítit do člověka a pomoci mu od jeho problémů, které klasická medicína  třeba nedokázala odhalit.

Reflexní masáže

Jak málo známe souvislosti lidského těla. Reflexní masáž chodidel, kdy tlakem působíme na konkrétní místo, odstraní bolest v naprosto jiné části těla. Toto funguje po celá staletí, někdy člověk prostě nepotřebuje vědecké důkazy, stačí aby mu někdo pomohl od bolesti, aby uvěřil.

Přírodní prostředky

Přírodní a alternativní léčba využívá samozřejmě přírodní prostředky, které jí násobí a doplňují. Vždyť různé alergie, chronické vyrážky a dusivé kašle jsou jen odpovědí na umělohmotný způsob života, kterému náš imunitní systém zcela podlehl. Návrat k přírodním preparátům znamená obnovu imunitního systému a návrat k historické podstatě člověka, který vyrůstal v souznění s přírodou.

Naučme se zdravému životnímu stylu

Kdo chce být v psychické a fyzické kondici, musí na sobě pracovat a také se musí naučit, co je pro něj nezbytné, důležité a nepodstatné. Proto Centrum zdraví Remas krom konzultační a poradenské činnosti připravilo i vzdělávací program, který může mít podobu zájmovou nebo kvalifikační. Semináře, přednášky, kurzy a vzdělávací bloky jsou určeny všem, kteří mají zájem o** zdravý způsob života** v souladu s přírodou. Pokud takoví zájemci ve svém okolí nenaleznou spřízněnou duši mohou se zapojit do klubové činnosti, kde naleznou sobě podobné. Vzájemné předávání zkušeností a poznatků může tak obohatit jejich vnitřní i společenský život. Navíc součástí klubové činnosti jsou pravidelné vzdělávací akce a setkání, kde si členové klubu mohou doplnit a obohatit své znalosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10418 (magazin-zdravi.cz#10192)


Přidat komentář