Prevence proti nemoci - Oční diagnostika Olomouc

Oční diagnostika je metoda, kterou u nás zatím nikdo moc nezná. Tato alternativní metoda, ač způsobem vyšetření a diagnostikování připomíná vyšetřovací metody tradiční čínské medicíny, pochází nejpravděpodobněji ze severní Afriky.

Říká se, že oči jsou oknem do duše. Někdy dokážeme zhodnotit momentální psychický stav člověka jen podle jeho očí. Podle výrazu v očích například vidíme, že je člověk smutný nebo naopak veselý, zda je nervózní nebo klidný, zda je zamyšlený nebo znuděný atp. Existuje však i nepříliš známá metoda, která nezkoumá výraz v našich očích ale oční duhovku. Ano je to tak. Existuje metoda, tzv. oční diagnostika neboli iridologie, která se zaměřuje na duhovku oka. Podle znaků duhovky oka iridolog určuje celkový zdravotní stav vyšetřované osoby a její dispozice ke konkrétním nemocem.

Oční diagnostika - iridologie

Iris je latinské slovo a znamená duhovka. Iridologie nebo taky irisdiagnostika je diagnostická metoda, při které diagnostik pozorováním oční duhovky pacienta určuje jeho momentální zdravotní a psychický stav, ale také dispozice k určitým nemocem, které se zatím nijak výrazně nebo vůbec neprojevují, avšak které v budoucnu pravděpodobně pacienta zasáhnou. Díky tomu irisdiagnostika funguje také jako preventivní vyšetření, které odhalí například to, které orgány v těle pacienta jsou tzv. „přetížené“ a potřebují si odpočinout, vyčistit se, detoxikovat se.)

Jak probíhá iridologické vyšetření?

Při vyšetření iridolog pozoruje duhovku oka. Kdysi mu k tomu musely stačit pouze jeho vlastní oči. Později si mohl lékař pomáhat zvětšovacími sklíčky, pak lupou, ještě později mikroskopem a dnes se většinou oko vyfotí. Iridolog pak porovnává fotografii duhovky s mapou oční duhovky a jejího propojení s lidským tělem. Na levé duhovce se zračí problémy spojené s levou částí těla, stejně tak na pravé oční duhovce se odráží pravá půlka těla. Horní polovina duhovky je ovlivněna horní polovinou těla a spodní polovina duhovky zase spodní polovinu těla. Vzpomeňte na maďarského lékaře Ignatze von Péczelyho, který pozoroval černou linku ve spodní části duhovky u ptáka a později i u člověka se zlomenou nohou. Když si iridolog prohlédne duhovky a porovná je s mapou propojení s lidským tělem, určí, co jednotlivé znaky na duhovce naznačují.

Co je možné odhalit pomocí oční diagnostiky?

Při irisdiagnostice lze na duhovce pozorovat jednak změny způsobené nemocemi nebo zraněními, o kterých pacient ví. V takovém případě by irisdiagnostika neměla žádný smysl, protože by pacienta informovala o tom, co sám ví. Iridologie však dokáže odhalit i onemocnění, která jsou zatím skrytá, ještě se neprojevují, ale je vysoká pravděpodobnost, že pokud vyšetřovaná osoba nezmění svůj životní styl, onemocnění se u ní později projeví. Iridolog vyšetřovanému sdělí, co je v jeho těle ohroženo, co má udělat, aby se pozdější nemoci vyhnul. Například v případě, že iridolog z duhovky zjistí oslabené ledviny, doporučí vyšetřované osobě, aby se vyhýbala pití nápojů, které nadměrně zatěžují ledviny.

Za pomocí iridologie lze u vyšetřované osoby zjistit také vrozené oslabení orgánů, tedy už geneticky dané predispozice k určitým onemocněním. I zde může vyšetřovaná osoba na základě diagnózy přizpůsobit svůj životní styl výsledkům vyšetření, aby se tím vyhnula pozdějšímu onemocnění. Iridolog může u vyšetřovaného zjistit zánětlivé procesy probíhající v těle, rizikový stav tkání vedoucí k nemocem, psychickou sílu nebo vyčerpání, zvýšenou či sníženou aktivitu orgánů, žláz a tkání, přetížení lymfatického systému, nedostatek minerálů v orgánech, žlázách nebo tkáních, kardiovaskulární a dýchací potíže, regenerační schopnosti organismu, možné alergie, stav tělních systémů, vitalitu organismu a stav tělesného zdraví jako celku.

Naturopatická poradna

Naturopatie je věda, která dokáže přírodní cestou odstranit z těla vše, co do něj nepatří a a co nelze vyloučit stravou, cvičením, pozitivním myšlením a počítání kalorií. Umožnit mu, aby mohlo využít své síly a schopnosti samo se uzdravit.

Naturopatická poradna nabízí komplexní péči o posílení vašeho zdraví, ucelenou koncepci poradenství ve výživě při zdravotních potížích, diagnostický systém komprehensívní světové iridologie, elektroherbalistických technik a darkfield mikroskopie živé kapky krve, certifikované přírodní detoxikační prostředky nejvyšší kvality, výživové programy a speciální diety při zdravotních potížích a v různých životních obdobích, programy redukce a udržení získané váhy. Naturopat se zaměřuje na odstranění skutečných příčin problému a klienta vede k zásadnímu poznání, že ústup symptomů nebo jejich neexistence neznamená zdraví. Naturopatická poradna a metody, které používá, nenahrazují lékařská vyšetření a testy. Jsou ale jejich vynikajícím doplňkem a rozšiřují informovanost klienta o cestách, které mu mohou při jeho problémech pomoci.

Poradna se snaží své klienty motivovat k zodpovědnému počínání v oblasti prevence, na kterou vždy není kladen dostatečný důraz. Nečekejte na to, až se pomalu rozvíjející problém ozve a jednejte preventivně již nyní.

Prevence zdraví

Péče o vlastní zdraví by měla stát na předním místě zájmů každého z nás. Bohužel však na to stále častěji zapomínáme. Učit se být zdravý je stejně důležité jako učit se jiným věcem. Naše tělo je učitel, vztah s tělem je jeden z důležitých vztahů na nichž závisí ostatní vztahy.

V dnešní době je pro každého z nás důležité mít zajištěny základní jistoty, pohodový domov, hodné děti, spokojené partnerství, zdraví a mít zaměstnání. Přecházíme nemoci z důvodů strachu o ztráty zaměstnání či malého výdělku, abychom svým nejbližším zabezpečili základní potřeby, ale do budoucna si tím přiděláváme nemalé zdravotní problémy.

Nalezením vhodných podpůrných prostředků pro Vás je schopna udržet Vaši rovnováhu organismu v normálu, bez velkých výkyvů omezujících Váš život.

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná.

Analýzy kapky krve

Jak nejlépe prevencí předejít vážným zdravotním problémům? Odpověď se můžete dozvědět z živé kapky krve neboli Darkfield Live Blood Analysis.

Tato analýza je nadstandardní mikroskopická technika umožňující screening Vaší živé krve, vizualizaci všech jejích komponentů a poskytující komplexní obraz o Vašem momentálním zdravotním stavu.

Krev je nejdůležitější tekutinou v lidském těle. Vše,co se v ní děje, ovlivňuje zdravotní i psychický stav člověka. Darkfield mickroscopy živé krve sleduje jevy a komponenty v krvi, které nejsou sledovány při běžném vyšetření krve v lékařských ordinacích a laboratořích. Díky analýze kapky krve vidíme potenciálně nebezpečné jevy v krvi v raném stádiu, dříve než se objeví symptomy. Vyšetření z jediné kapky živé krve odhalí, jaké neduhy vaše tělo trápí. Navíc získáte poradenství ohledně správné výživy s ohledem na váš zdravotní stav.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10389 (magazin-zdravi.cz#10146)


Přidat komentář