Nová metoda léčení - Ostrava

Rekonektivní léčení je novým druhem léčby, mající skvělé výsledky v léčbách mnohých nemocí, se kterými si již lékaři nedokázali poradit. Trpíte zdravotními problémy, se kterými si lékaři neví rady? Vyzkoušejte Rekonektivní léčení.

Jakmile zjistíme, že máme nějakou nemoc, je prvním člověkem, kterého v souvislosti s tím oslovíme, náš ošetřující lékař. Ten nás poté může dle potřeby poslat k jinému odborníkovi, jenž se soustředí právě na nemoc, kterou trpíme. Mnohdy však lékaři nepomohou, a tak zkoušíme alternativní způsoby léčby.

Co je Rekonektivní léčení?

Rekonektivní léčení je ve své podstatě přenos energie, informací a světla. Prostřednictvím Rekonektivního léčení dostává organismus jakési elektromagnetické vibrace, které přirozeným způsobem upravují poškozené části našeho organismu. Dále pak Rekonektivní léčení upravuje imunitní systém a v neposlední řadě také dokáže upravit genetický kód. A právě díky přenosu energie, světla a informací dochází našemu vyladění na vyšší frekvenci, naše tělo se dostane do harmonie a rovnováhy, čímž dochází k postupnému** uzdravení** našeho těla, mysli i duše. Zmíněná energie, která do nás během Rekonektivního léčení vstupuje, si sama vyhledává poškozené oblasti v našem těle a na ty pak působí a energetické působení probíhá bez dotyků. Rekonektivní léčení je zcela bez rizika a nehrozí u něj ani žádné vedlejší účinky.

Vznik Rekonektivního léčení

Vznik Rekonektivního léčení můžeme přisoudit roku 1992, kdy u sebe zakladatel tohoto způsobu léčení Dr. Eric Pearl, který pracoval 12 let, jako chiropraktik zjistil, že má jaksi netradiční léčitelské schopnosti. Jakmile se u něj tyto schopnosti ukázaly, vyvolal ihned velký zájem u špičkových lékařů a výzkumníků po celém světě. A jaké léčitelské schopnosti u sebe Dr. Eric Pearl objevil? Stal se jakýmsi vodičem, přes něhož plynou léčivé energie, které poté předává dále. Tímto způsobem dokáže pomoci mnoha potřebným, neboť léčí různé vážné nemoci a to včetně zhoubných nádorů, nemoci souvisejících s nemocí AIDS syndromem chronické únavy, porodních defektů a také deformací kostí. Své léčitelské schopnosti předává Dr. Eric Pearl neustále jiným lidem a to prostřednictvím různých seminářů a soukromých sezení po celém světě, čímž dává naději všem lidem, kteří již kupříkladu na svou nemoc rezignovali.

Jak Rekonektivní léčení probíhá?

Rekonektivní léčba probíhá během sezení, které trvá zhruba hodinu. Záleží na každém z nás, kolik sezení podstoupí, avšak ve velké míře se jedná o počet tří sezení, které jsou zcela postačující na každou danou záležitost. I když probíhá Rekonektivní léčení zcela bez dotyků, někteří lidé jej mohou jakoby cítit. Intenzita všech prožitků, které při napojování a léčbě samotné lidé vnímají, záleží na tom, jak senzitivní je člověk, který energii přijímá a také, jak silně je tento člověk empatický a senzitivní. Rekonektivní léčení může probíhat, jak již bylo řečeno výše formou sezení, avšak lze jej provádět také na dálku, kdy je jedinou podmínkou, být v dohodnutém termínu zcela v klidu na lůžku a intenzivně vnímat energii, kterou nám léčitel předává.

S čím nám dokáže Rekonektivní léčení pomoci?

To, že je Rekonektivní léčení zcela bezpečné a má opravdu prokazatelné výsledky, je zřejmé. Nyní je potřeba si říci, co vlastně tento druh léčení umí a s jakými problémy nám může pomoci. Rekonektivní léčení je dokonalý způsob, jak pomoci s dětmi, které trpí hyperaktivitou, nesoustředěností, poruchami učení či, které špatně spí. Dospělým zase Rekonektivní léčení pomáhá při stavech úzkosti, depresí a také a to je důležité, mnoha různých závislostí. V neposlední řadě je nutno se zmínit o léčbě nemocí, které umí Rekonektivní léčení uzdravit. Jedná se o nemoci pohybového aparátu a také urychluje rekonvalescenci po operacích. Rekonektivní léčení pomáhá při orgánových dysfunkcích, jako bolesti žaludku či slinivky, při žaludečních a trávicích obtížích, nespavosti, neplodnosti atd. Skvělé výsledky má Rekonektivní léčení také s léčbou nádorových onemocnění. Vzhledem k tomu, že probíhá Rekonektivní léčení zcela bez dotyků, je tento druh léčby vhodný také k léčbě zvířat, kde jsou léčebné účinky již prokázány.

Kdo smí Rekonektivní léčení provádět?

Rekonektivní léčení je zcela seriózní druh léčby, pocházející z USA a její skvělé výsledky byly prokázány již v mnoha vědeckých laboratořích. Tyto laboratoře se nachází v USA a mnohé výzkumné programy probíhají pod vedením uznávaných vědců stále. K provádění Rekonektivního léčení je potřeba podstoupit seminář Rekonektivního léčení, kde se mimo jiné učí, jak pracovat s energií atd. Seminář sám o sobě však nestačí, neboť je potřeba, aby léčitel dokázal vnímat energii samotnou a poté ji dokázal přijímat, předávat dále a také se s ní naučil pracovat. K učení Rekonektivní léčby je také vhodná Jóga, která učí koncentraci a celkové rovnováze. Lidé aplikující Rekonektivní léčení se k tomuto dostali většinou tak, že dokázali již dlouho před tím vnímat energii, avšak nevěděli, co si s ní počít.

Záleží na prevenci

Abychom nemuseli vyhledávat lékaře či podstupovat Rekonektivní léčbu, je důležité** se nemocem vyhýbat**. A toho lze dosáhnout pouze prevencí. Dnešní doba je plná různých nástrah a vyskytují se dnes dokonce i nemoci, které bychom kupříkladu před 10 lety ani neznali. Abychom vše nemocem předcházeli, měli bychom zdravě jít, dostatečně se hýbat atd. Dokonalým pomocníkem při tom je především sport. Mnohým z nás postačí zdravý životní styl a kupříkladu Jóga, která nás naučí, jak se celkově zklidnit a uvést se do pohody. Prostřednictvím Jógy dokážeme intenzivně vnímat nejen své tělo, ale také své vnitřní orgány. Začít se zdravým životním stylem není nikdy pozdě, a pokud se pro zdravý životní styl rozhodnete, postačí, když provedete detoxikaci svého těla a dopřejete mu dokonalou očistu od všech škodlivin, které se v těle při nezdravém způsobu života ukládají.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10400 (magazin-zdravi.cz#10167)


Přidat komentář