Lidové léčitelství - Nový Jičín a okolí

Jak vypadá Váš běžný den? Máte pocit, že žijete v kruhu, kdy se pohybujete jen mezi povinnostmi v práci a doma? Máte vůbec čas se zastavit a zhluboka se nadýchnout, užít si i těch všedních radostí, které každý den přináší?

Ono „máte vůbec čas“, je možné také pozměnit na to, jestli to umíte, či jestli to chcete. Tzv. se hnát jen za kariérou, či se neustále stresovat, zda stihnete všechny termíny a úkoly, jak v práci, tak doma, není určitě smyslem života. Tedy asi by nemělo být. Život by se měl v prvé řadě užít, a ne jen přežít.

Pokud se ocitnete ve spletité pavučině povinností, úkolů, napětí, stresu, můžete se také stát, že se ve Vás nahromadí bloky, které Vám znemožní se radovat i z maličkostí. Odbourání bloků je možné, i když formou svépomocí se jedná celkem o tvrdý oříšek. Můžete se však obrátit na odborníky, kteří Vám pomohou k uvolnění psychických, ale také fyzických bloků, a to za pomoci cíleně zaměřených seminářů za účasti archandělských energií.

Archandělská energie

Co vlastně znamená slovo archanděl? Jako takové pochází z řečtiny. Slovo je složeno ze slova archón, tj. vládce a angelos, tj. posel. Otevřeme-li se a přijmeme archandělskou energii, pak nás tato energie posune dál a dodá našemu životu jiný rozměr. Archandělé nejsou andělé. Archandělé dokonce sami dohlíží na strážné anděly. Archanděl není jen jeden, naopak je jich velké množství. Snad není třeba představovat toho nejznámějšího, a to archanděla Gabriela.

Obecně platí, vyžádáte-li si pomoc jednoho archanděla, pak tím, i když třeba ne vědomě, či záměrně, přivoláte i další z archandělů. Kteréhokoli archanděla můžete požádat o radu, nebo pomoc.

Pomoc v podobě archandělské energie

Otevřete-li Vaše nitro archandělům, pak jejich energie Vám napomůže například rozpustit nahromaděnou disharmonii ve Vašem nitru, pochopíte negativní i emocionální vzorce. Budete se moci konečně vnitřně osvobodit od minulosti, která Vás svazuje. Získáte pokoru, budete mít příležitost se podívat na konkrétní situace zcela novými očima, jakoby z nadhledu. Oprostíte se od zažitých věcí, svazujících rituálů. S archandělskou energií je možné oživit vlastní vůli, ale také nízké sebevědomí.

Semináře na rozvíjení vnitřní osobnosti

Výše uvedené semináře, kterých se můžete zúčastnit, jsou zaměřeny na rozvíjení naší vnitřní osobnosti. Díky práci s energií budete moci poznat a porozumět Vašim pozitivům. Budete také moci sami sebe zvládnout, a to v různých úhlech pohledu na emotivní i fyzické rovině.

Problémy, které nás sužují

Říká se, že život není peříčko. Samozřejmě, během naší cesty životem je zapotřebí, abychom se vyrovnali s celou řadou překážek a starostí. A jak již to tak bývá, některé překážky překonat je lehčí, než jiné. Není také výjimkou, že některé překážky, často však ty plně nevyřešené, se postupně nabalují a nahromadí. A pak jednoho dne bude na naší cestě velký „balvan“, který jen těžko sami budeme moci „rozbít“, ať už silou vůle, nebo obrazně řečeno za pomoci nástrojů.

Je třeba však říci, že v životě nás také čekají radosti, a nemusí se hned jednat o velkolepé radosti. Je dobré se radovat i z drobných radostí, které však již častokrát ani nemusíme vnímat, zahlceni starostmi a ponořením se sami do sebe.

Řešení problémů, které nám přináší život

A nyní, ruku na srdce, jak povětšinou řešíte problémy, které Vás potkají? Jak těmto problémům a trápením čelíte? Vyřešíte je nějakým způsobem, ale co Vaše vnitro? Skutečně jste s řešením vnitřně spokojeni? Nebo se v hloubi duše s daným stále zaobíráte? Pokud tomu tak je, tak můžete při dalších a dalších problémech zahltit Vaše nitro. A pak není divu, že radost a jiskra ve Vašich očích, je čím dál zřídkavě vidět.

Je více než důležité, abyste se naučili vnímat problémy, ale ne jen ty viditelné, ale především ty, které se usídlily ve Vašem nitru a psychice. To, jak se chováme a tváříme navenek, může být do jisté míry i maskou. Zato uvnitř nás můžeme cítit smutek, prázdnotu, bolest. Těchto pocitů a emocí je možné se zbavit, a místo nich dovolit radosti, aby je nahradila. Díky archandělské energii se Vám může podařit rozpoznat, vnímat, ale také srovnat se a rozloučit se zmíněnými problémy.

Poznejte sami sebe, a pak i druhé

Abyste mohli pochopit smýšlení a chování Vašich blízkých, rodiny, kamarádů, ale i kolegů z práce, je nutné, abyste napřed pochopili a rozuměli sami sobě. Archandělská energie Vám napomůže vnímat Vaši vlastní energii, ale i energii ostatních lidí. Díky tomu budete moci vylepšit vztahy, které na něčem zadrhly.

Jak by se Vám líbilo osvobodit se od veškerých dosavadních omezení, či poznat, probudit a oživit Váš osobní potenciál? Ocitli jste se v situacích, ze kterých nemůžete najít cestu ven? V situacích, které Vás svazují? Nejen najít tu správnou cestu ven, Vám pomůže archandělská energie. Budete moci konečně poznat smysl již uskutečněných událostí a jednou provždy se s nimi vyrovnáte. V případě, že Vás doprovází traumata, šoky, a to i z dětství, budete se jich moci zbavit. Budete se moci také smířit s případnými bolestnými zážitky, které se Vám přihodily v minulých dnech, týdnech, měsících, letech. A mnoho dalšího.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10416 (magazin-zdravi.cz#10188)


Přidat komentář