Lázeňské ozdravné pobyty

Lázeňskou léčbu mohou nastoupit děti od tří let věku do osmnácti let. Doprovod dítěte je tak podmíněn nejen věkem, ale také zdravotním stavem (dle § 25). Pokud si vyžaduje zdravotní stav dítěte celodenní pečování, může s ním být rodič přijat.

Lázeňské ozdravné pobyty pro děti

Lázeňská léčba a její komplexní servis je určen nejen pro dospělé, ale také pro děti. Návrh na léčbu vystavuje ošetřující lékař, který může doporučit i konkrétní lázeňské zařízení. Poté doporučení postupuje k reviznímu doktorovi pojištěnce, který vše znovu posoudí a schválí. Po schválení revizním lékařem je celá dokumentace poslána lázeňskému zařízení, které dojedná bližší informace ohledně nastoupení lázeňské léčby.

Doprovod dítěte

Lázeňskou léčbu mohou nastoupit děti od tří let věku do osmnácti let. Doprovod dítěte je tak podmíněn nejen věkem, ale také zdravotním stavem (dle § 25). Pokud si vyžaduje zdravotní stav dítěte celodenní pečování, může s ním být rodič (průvodce) přijat do ústavní péče. Děti předškolního věku mohou být doprovázeny rodiči a tím je zahrnut jejich doprovod do ústavního ošetřování. Podle lázeňských a zdravotních možností může být doprovod umístěn na stejném lůžkovém oddělení. Jinak za dítětem dochází z jiných ubytovacích prostor. Pokud je dítě starší šesti let, rozhoduje revizní lékař pojišťovny, zda bude doprovod spadat pod ústavní ošetřování.

Pravidla při doprovodu dítěte

Doprovod neboli průvodce u dětí mladších šesti let se však řídí také příslušnými pravidly. Průvodce může být brán jako ústavní ošetřovatel do doby, než je zaškolen v ošetřování nebo léčebné rehabilitaci dítěte. Setrvání doprovodu závisí také na zdravotním stavu dítěte. V ostatních případech je na rozhodnutí zdravotní pojišťovny (a jejího revizního lékaře), zda bude hradit pobyt v plném rozsahu.

Blahodárný vliv vysokohorských oblastí

V rámci lázeňského pobytu a jeho doprovodu se mohou podmínky zdravotních pojišťoven lišit. Blahodárný vliv vysokohorských oblastí, přímořských oblastí a lázeňských zařízení mají pojišťovny zmapované a mohou svým pojištěncům vycházet vstříc se svou nabídkou. Abyste mohli své dítě zvýhodněně doprovázet na cestě za zlepšováním zdraví, je vhodné, když budete pojištěni u stejné zdravotní pojišťovny. Spoluúčast na lázeňské proceduře dítěte může tak být hrazena jen symbolickou částkou nebo zcela (závisí také na věku a zdravotním stavu dítěte).

Posílení vztahů mezi dítětem a rodičmi

  • Doprovod dítěte je zvlášť důležitý zejména pro děti mladší šesti let, kdy jsou v těsné vazbě se svými rodiči a mohli by se tak poprvé ocitnout v neznámém prostředí na delší dobu.
  • Lázeňské ozdravné pobyty musí doprovázet soulad nejen fyzické, ale také psychické stránky dítěte. A rodiče jsou těmi, které mohou k pohodě dítěte významně napomoci.
  • Je známo, že dítěti (a nejen jemu) trvá nějakou dobu než se aklimatizuje na nové prostředí a na nový režim. Proto je klidnější, když mu bude rodič na blízku, který má pochopení pro jeho specifické potřeby a jeho individuální denní harmonogram.
  • Během pobytu ve zdravějším prostředí se mohou také vazby s rodinou utužit a posílit, protože je umocněna také emoční složka – vždyť rodič se snaží dítěti pobyt maximálně zpříjemnit.

Zákonný zástupce

Jako doprovod dítěte se rozumí rodič, příp. prarodič, pojištěný u dané pojišťovny. Tuto podmínku může splňovat případně také zákonný zástupce, který má dítě ve vlastní péči a je pojištěncem dané pojišťovny. Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno doprovázené dítě. V jiných případech si bohužel musí ten, kdo chce dítě doprovázet, hradit pobyt sám.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10368 (magazin-zdravi.cz#5817)


Přidat komentář