Koučink - Praha 5 a okolí

Máte nějaké problémy v práci nebo ve vztazích, které sami nezvládáte řešit? Máte pocit, že něčeho nemůžete dosáhnout, jste nespokojeni s vlastním životem? Pokud jste na některou otázku odpověděli kladně, pak by právě pro vás mohl být vhodný koučink.

Co je koučink?

Koučink (také koučing, koučování, podle anglického slova coaching = soustavně připravovat) je stále více využívaná metoda, forma rozvoje, která pracuje se člověkem, snaží se ho dovést k lepším výkonům, pomoci mu dosáhnout jeho cílů, zvýšit jeho sebevědomí, motivovat ho, zlepšit jeho náladu i vztahy s lidmi v jeho okolí. Jedná se tedy o metodu užívanou k taktnímu, ohleduplnému a vhodnému ovlivňování dospělých. Vychází z předpokladu, že dospělí se nejlépe učí praxí a využitím vlastních zkušeností a znalostí. Koučování se snaží rozvíjet potenciál člověka tím, že rozšíří jeho vnímání toho, co dokáže, co je pro něj možné. Koučování se používá jak pro rozvoj jedince v jeho osobním životě, tak pro život profesní.

,,Nová šance neznamená nic, pokud neporozumíte svým minulým chybám..."

S metodou koučinku pracuje profesionální kouč při pomáhání svým klientům. Pro celý proces je důležitý právě vztah mezi koučem a jeho klientem.

Koučink - Praha 5 a okolí

Hledáte způsob, jak si zvednout sebevědomí, dosáhnout úspěchu, naučit se využívat vlastních zkušeností? Pokud máte to štěstí a bydlíte v Praze, můžeme Vám doporučit odbornici na slovo vzatou. Naším tipem je profesionální kouč, který abízí psychologické poradenství v rozvoji osobnosti, koučinku. Mottem koučů je vyzdvihnutí myšlenky, že dospělý člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností. A nedirektivní přístup koučů tuto myšlenku doplňuje: metoda koučování je užívaná k taktnímu a ohleduplnému ovlivňování dospělého člověka.

Je koučink psychoterapie?

Koučování psychoterapií není, i když některé vlastnosti se nám mohou zdát podobné. Koučink neodstraňuje nějaké nedostatky, nic neléčí. Pouze pomáhá klientovi, aby si uvědomil své možnosti a našel sám cestu k dosažení vytoužených výsledků.

Co vše se může zlepšit a jak?

Podstatou koučinku je uvědomování, objevování a schopnost volit mezi možnostmi. Cíle je vždy nutné si předem jasně vytyčit. Zároveň se zaměřením na konkrétní cíl se i zlepšuje sebevědomí, sebedůvěra a sebereflexe, dále pak dojde ke zlepšení schopnosti se rozhodovat a přijímat větší zodpovědnost, neboť člověk získá pocit, že je správného rozhodování a přijímání zodpovědnosti zcela schopen. Těmito všemi změnami dojde k rozšíření pole možností dané osoby. Zlepší se i vztahy s okolními lidmi, člověk se začne cítit, že k nim má  blíže. Pomocí koučinku je možné odstranit různé nepříjemné pocity a stavy jako strach, stres nebo různé obavy. Člověk, který projde koučinkem je pak chráněn před syndromem vyhoření (také burn out), který je u těžce pracujících lidí stále častějším problémem. I právě proto se koučování stává běžnou součástí života ve firmě.

U námi doporučené koučky můžete požadovat tyto služby :

  • osobní koučink

  • individuální psychoterapie - rozvoj osobnosti

  • poradna pro páry i manžele

  • skype konzultace - poradenství

  • semináře pro osobní rozvoj

Pokud bychom na koučování pohlédli až do hloubi, je za pomoci této metody dokonce možné hledat i vlastní identitu nebo smysl života. Vše je spojeno s tím, že se člověku mění postoje, myšlení a vnímání, plně si je uvědomuje. Důležité je zdůraznit, že metoda se vždy zcela přizpůsobuje konkrétnímu klientovi a pracuje s člověkem jako s jedinečným individuem. Postup můžeme ve zkratce popsat takto: kouč s klientem určí cíle jejich konzultací, vyhledá efektivní řešení přímo pro klienta, vypracuje akční plán a na základě toho poté bude klient postupovat ke splnění svých cílů.

Jak často provádět konzultace a kolik jich absolvovat?

Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Každý jedinec potřebuje jiný počet konzultací a také jinou frekvenci rozhovorů s koučem. Minimální počet konzultací by měl být alespoň pět, aby mohlo být dosaženo žádaných výsledků. Jako nejefektivnější se jeví frekvence jedenkrát za týden. Vždy ale záleží na konkrétním člověku a problému. Některé věci se skutečně dají vyřešit i za méně než pět setkání klienta s koučem, jiné potřebují mnohem delší dobu. Nějaký výsledek je však patrný již po prvním sezení. Některé společnosti také nabízejí nepřímou formu koučinku pomocí telefonu nebo programu Skype. Klient obvykle sám pozná, že už všech svých cílů dosáhl a koučování již nepotřebuje.

Druhy koučinku

Již výše bylo zmíněno, že existují různé varianty koučinku, pojďme se na ně nyní ve zkratce podívat.

Individuální koučink Praha 5

Individuální koučink může využít úplně každý, kdo se chce změnit v nějaké oblasti. Jednat se může o osobní i profesní oblast. Člověk individuálně hledá řešení, které potom nachází a výsledkem je mu splnění cílů. Není vhodný pouze pro ty, kteří změnu opravdu nechtějí, nebo sice chtějí, ale očekávají, že nositelem změny bude samotný kouč. Kouč klientovi se změnou sebe sama pouze pomáhá a nemění ho přímo. Plně respektuje individualitu člověka a přináší nové úhly pohledu na věc. Koučink probíhá formou dialogu mezi koučem a klientem. Kouč přímo neradí, ale vede lidi k tomu, aby si nejlepší řešení našli sami. Pomáhá klientům uvěřit ve své vlastní schopnosti a dovednosti.

Týmový koučink Praha 5

Koučink týmový má stejný základ jako individuální. Navíc pomáhá klienty naučit řešit problémy efektivně a tvořivě, rozvíjí týmovou a emocionální inteligenci. Vychází z hodnot společných pro danou skupinu a ze společného zájmu na řešení určitých situací a problémů. Pracuje se všemi lidmi naráz.

Kouč výcvik pro manažery Praha 5

Základní znalosti koučování by měly patřit do znalostní výbavy každého manažera. Po absolvování takového kurzu bude manažer nejen znát principy a efekty koučování, ale bude je i umět aktivně použít v případě potřeby.

Oblasti koučinku Praha 5

Jak už bylo řečeno, koučink se týká oblasti osobní i firemní.

Vztahový koučink Praha 5

Pokud máte potíže ve vztahu, můžete se obrátit na kouče, který se specializuje na vztahovou problematiku. S jeho pomocí můžete například řešit těžkosti z toho, že jste se právě rozešli, trpíte nadměrnou žárlivostí nebo si dlouhodobě nemůžete najít žádného partnera.

„Člověk se nebojí nejvíce smrti, ale života. Bojí se žít a být sám sebou, tak raději jen přežívá.“

Lifestyle koučink Praha 5

Pokud chcete projít celkovou změnou v oblasti psychické, uspořádat si hodnoty, žít zdravěji a být celkově schopnější žít plnohodnotný klidný život, pak je pro vás vhodný lifestyle koučink.

Pracovní koučink Praha 5

Pracovní koučování se zaměřuje na zvýšení motivace v zaměstnání, na zlepšení prezentačních a komunikačních dovedností, na odkrytí pracovního talentu.

Firemní koučink Praha 5

Firemní koučink je zaměřen na celé prostředí konkrétní firmy, kdy zaměstnavatelé chtějí motivovat své zaměstnance a zlepšit jejich výkonnost. Také se zaměstnanci naučí lépe komunikovat a kooperovat, což je pro každý tým samozřejmě velice důležité. Firemní koučink též můžeme nazvat business koučink. Využívá se zejména v zahraničí jako běžný postup, ale stále silnější pozici má i v českém prostředí.

Pokud jste si po přečtení tohoto článku uvědomili, že nějaké takové problémy, které byste chtěli vyřešit, máte, nestyďte se obrátit se na nějakou společnost, která koučink zajišťuje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10414 (magazin-zdravi.cz#10184)


Přidat komentář