Kineziologie One Brain - Děčín

Kineziologie One Brain je pro mnohé z nás jediným možným řešením zdravotních problémů. Alternativní medicína nenahrazuje medicínu tradiční, ale může ji dokonale doplňovat. Více v článku.

Kineziologie One Brain je zcela bezpečnou léčebnou metodou, patřící do oboru alternativní medicíny. Tento druh léčby je ideálním řešením pro mnoho z nás, kterým nemohou pomoci lékaři a léky. Kineziologie One Brain pracuje na základě poznatků vyplývajících z dlouhodobých výzkumů, že necháme-li v sobě hromadit emoce, nebo je dokonce potlačujeme, začnou se u nás projevovat choroby.

Kineziologie One Brain – Děčín

Každý z nás, kdo se nemůže vyléčit prostřednictvím léků, vyhledává jiné, tedy alternativní způsoby léčby, třeba prostřednictvím Kineziologie One Brain. Hledáte-li tento druh léčby v děčínském regionu, vězte, že zde ji provádí paní Lenka Hanzalová, kterou najdete na adrese Teplická 1190/47, 405 02 Děčín 4. Chcete-li se o paní Hanzalové a kineziologii One Brain dozvědět něco více, navštivte internetové stránky www.kineziologie-decin.ic.cz. Jestliže se chcete na Kineziologii One Brain objednat, můžete tak učinit buďto na telefonním čísle +420 605 765 518, nebo prostřednictvím e-mailu l.hanzalovaporadna@seznam.cz.

Chcete-li podstoupit léčivou metodu Kineziologie One Brain, je potřeba vyhledat odborníka, kterým je kupříkladu paní Lenka Hanzalová. Ptáte se, proč oslovit právě ji? Odpověď je snadná. Paní Lenka Hanzalová provádí tuto metodu již po dlouhou dobu, má kompletní vzdělání v tomto oboru, jako jediná v Ústeckém regionu vede a vyučuje kurzy kineziologie One Brain a semináře One Brain, je facilitátorkou a lektorkou metody One Brain (amicus), a kromě toho, že se věnuje Kineziologii One Brain, využívá také metodu Bachovy esence, Rodinné konstelace a kraniosakrální terapie.

Kineziologie One Brain

Kineziologie One Brain je dokonale jemná a především účinná metoda. Ve své podstatě se jedná o svalový test, pomocí něhož dokážeme postupně uvolňovat blokády, což je prováděno v součinnosti obou mozkových hemisfér. Jakmile je při terapii zjištěna příčina problému, se kterým pacient či klient přišel, pokračuje se vlastním uvolněním emocionálního stresu. Kineziologie pracuje z velké části především s psychologií. A metoda Kineziologie One Brain je v překladu jednotný mozek. Zjednodušeně řečeno je Kineziologie One Brain o tom, že pokud odstraníme negativní emoce z minulosti, budeme mít daleko pozitivnější přítomnost, což dále povede k pozitivní budoucnosti.

Co můžeme pomocí Kineziologie zlepšit?

Kineziologie nám pomůže dosáhnout daleko lepších výsledků se čtením, psaním, počítáním atd. Prostřednictvím Kineziologie se naučíme lépe koncentrovat a komunikovat s lidmi, čímž si zvýšíme sebejistotu. Kineziologie jde však ještě dále, neboť si s její pomocí vylepšíme své zdraví a imunitu.

Kineziologie také pomáhá

Kineziologie je ideální prostředek k pomoci dětem s opožděným psychosomatickým vývojem. Dále také pomáhá zklidnit hyperaktivitu u dětí či s poruchami jejich chování. Pracuje-li s Kineziologií celá rodina, pomáhá se vzájemným pochopením jednotlivých členů, se vzájemnou tolerancí a komunikací. Trpíte-li méněcenností, je Kineziologie ideálním prostředkem, kterým Vám pomůže v osobním růstu.

Co Vám pomůže Kineziologie odstranit?

Prostřednictvím Kineziologie můžeme odstranit velkou spoustu problémů, jako je stres, poruchy učení, dyslexie a také umí odstranit strach ze školy, stres ze zaměstnání atd. Dalším problémem, který Kineziologie dokáže odstranit je pomočování, tréma, pracovní přetížení, fobie a různé druhy závislostí, poporodní psychické potíže atd. Mnoho z nás také ocení, že mohou prostřednictvím Kineziologie odstranit také žárlivost, vzdor či smutek. Trpíte-li některým z výše uvedených problémů a nedokáže Vám jej vyléčit tradiční medicína, je pro Vás Kineziologie One Brain tím pravým. Pro mnohé z nás je Kineziologie One Brain jediným možným řešením zdravotních problémů.

Bachovy esence

Bachovy esence jsou jednou z velice účinných metod alternativní léčby, využívající ke svému provedení homeopatii. Při této léčbě jsou používány esence, což jsou výluhy květů různých rostlin. Tato metoda vznikla roku 1928 a vynalezl ji Dr. Edward Bach a s její pomocí jsou léčeny duševní poruchy, které jsou dle Bacha hlavní příčinou všech fyzických onemocnění. Bachovy esence jsou využívány v aplikované Kineziologii, kde sklízejí velký úspěch. Aniž bychom si to uvědomovali, využíváme v menší míře Bachovy esence také sami, neboť spousta z nás používá různé vonné oleje do koupele, či vonné tyčinky a svíčky ve svých domácnostech. Ať již si to uvědomujeme nebo ne, ovlivňují nás vůně po celý život a to již od našeho narození. Vždyť již právě narozená miminka uklidňuje vůně jejich matky, což dokazuje, že jsou pro nás vůně velmi důležité a dokáží ovlivnit náš mozek na tolik, abychom se uklidnili a dokázali život vnímat daleko lépe a klidněji.

S čím Bachovy esence pomáhají?

Aby byla léčba Bachovými esencemi účinná, musí být pečlivě namíchaná esence, která je složená z 38 květů rostlin, stromů a keřů. Díky tomu, že se jedná o zcela přírodní výtažky, mohou je používat také děti či kojící a těhotné ženy, což ještě podtrhuje fakt, že je tato metoda zcela bez vedlejších účinků. Bachovy esence mohou používat rovněž zvířata a rostliny. Bachovy esence odstraňují negativní pocity a spolu s tím také vyčerpanost, žárlivost, netrpělivost, strach, nedostatek sebedůvěry, nejistotu, deprese, osamělost a spoustu dalších. Podstatou Bachových esencí je, že zdraví jsme do té doby, pokud je naše tělo v souladu s naší duší.

Rodinné konstelace

Podstatou Rodinné konstelace je sebepoznání a prožitek, což vede k odhalení skrytých vlivů v rodinách či firemních systémech, což tvoří prostor pro obnovu osobní síly a pro daleko lepší prožitky. Rodinná konstelace vede k prožití plného života, který je zcela osvobozen od podvědomých rodinných vlivů. Rodinnou konstelaci by měly využít především rodiny, mající problémy ve vzájemné komunikaci nebo se v ní vyskytuje jedinec, který si nerozumí s ostatními členy rodiny.

Kdo smí metody alternativní medicíny provádět?

Alternativní medicína, i když není medicínou skutečnou, vyžaduje opravdu bohaté zkušenosti v podobě dostatečného vzdělání a dlouhé praxe. Lidé provozující alternativní medicínu mají za sebou různé odborné kurzy a semináře, které je opravňují k tomu, aby mohli tu kterou metodu provozovat. Hledáme-li tedy odborníka na alternativní medicínu, měli bychom vyžadovat v případě, že jej neznáme, předložení potvrzení o dosažených zkušenostech.

Kdy využít metod alternativní medicíny?

Metod alternativní medicíny je velká spousta a zahrnuje všechny metody léčení, kterými se nezabývá klasická medicína. Praxe a produkty alternativní medicíny nejsou považovány za klasickou tradiční medicínu. Alternativní léčba zahrnuje Kineziologii, Bachovy esence, kraniosakrální terapii a např. i bylinné doplňky, meditace, chiropraxi a akupunkturu.Průzkum v USA poukazuje na to, že 38 % dospělých a 12 % dětí volí některý z typů pomocné a alternativní medicíny.** Alternativní medicína** nemůže v žádném případě nahradit tradiční medicínu, která by měla být vždy na prvním místě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10410 (magazin-zdravi.cz#10179)


Přidat komentář