Kineziologie One Brain - Brno

Spoustě lidí nesvědčí nebo nezabírají klasické metody moderní medicíny. Pokud patříte mezi ně, tak zkuste alternativní způsoby. Jednou z nich je kineziologie. Co tato metoda obnáší?

Alternativní metody v praxi

Někdo jim věří, jiní takovou důvěru nemají. Alternativní metodiky jsou velmi účinné, protože pracují přímo s tělem, jeho reakcemi a nezabývají se ryze fyziognomickou reakcí na různé medikamenty a podobně. Z tohoto pohledu to může být pro někoho příliš laické, ovšem jen si vybavte, jak třeba asijské metodiky pomáhají. Ty jsou právě jedněmi z nejvíce užívaných co do alternativ. Podívejme se tedy na** kineziologii** blíže.

Nyní vás ale více zavedeme do sféry kineziologie.

Co je systém One Brain?

One Brain je systém využívající poznatků z kineziologické oblasti. One Brain je velmi jemná práce se svalovým tonusem klienta za účelem nalezení stresoru (situace ze života klienta, která zanechala vnitřní "stopy" a nadále vyvolává klientovi v podobných situacích stres) a jeho následného odstranění. Jinými slovy tedy, naše svaly reagují na pokyny podvědomí nikoli vědomí a díky tomu může facilitátor (terapeut) snadno "vytestovat", kde má nejlépe hledat odpověď na klientovo trápení, na které sám klient odpověď vědomě nezná. Díky tomuto systému lze odstranit ze života klienta strachy, fóbie, alergie, deprese, poruchy učení (dyslexie) a různé zdravotní problémy (nemoc těla je zrcadlením vnitřního trápení duše) jako jsou ekzémy, bolesti zad, trávící problémy, apod. Často tento systém bývá populací označován jako "kineziologie".

Jak působí One Brain?

One Brain je systém jednotného mozku, jak napovídá název. Ten dokáže zachytit všechny zkušenosti, zážitky a reakce od početí až po přítomnost. Jistě si sami vybavíte, že třeba určitá hudba vám evokuje příjemnou situaci nebo naopak negativní zážitek, které jste měli, když jste skladbu slyšeli. Takových zážitků je mnohem více a stejně tak se ukládají v paměti. Ovšem mohou vzniknou blokády. Je to to samé, jako když se jednou spálíte, tak si podruhé dáte pozor. Negativní zkušenosti v nás vyvolávají určitou opatrnost, někdy se ale ochuzujeme o ty zážitky dobré. Abychom to ilustrovali na názorném  příkladu, tak může nastat situace, kdy třeba máte špatnou zkušenost – s výrobkem, partnerem nebo jinou situací a pro příště jste obezřetnější. Jenže ne vždy musí být vše nekvalitní a ne vždy se musíte zklamat ve vztahu. Potenciální odstup vám ale ubírá na prožitku a i třeba ve vztahu, kdy váš nový protějšek nechápe třeba odstup. Je proto nutné toto eliminovat stejné to je i v případě kineziologie. Ta eliminuje negace, které zabraňují správné funkci těla.

Kineziologie tedy pracuje na principu komunikace terapeuta s** podvědomím** pacienta, kdy se odstraňují různé bloky, což jsou zejména ty psychické. Metodika tak protkává jak západní, tak i východní medicínu.

Jak pracuje kineziolog?** **

Pracuje spíše jako psycholog, poradce. Tzn. s klientem na úvod probere téma, které ho trápí, nebo události, které mezi sezeními proběhly, a následně začne pomocí
svalových testů vyhledávat situaci, ve které stresový zážitek a následně blok vzniknul. Poté jej odstraní, udělá korekce, aby nebyla nadále zablokována energie (fyzická, mentální, emocionální) a klient si "vytvoří" nové vzorce v podobných situacích. Závěrem přetestují přítomnost resp. absenci stresu na původní téma.

S čím dokáže pomoci One Brain?

Jak už jsme nadnesli, tak se jedná o odstranění bloků, což mohou být zejména ty psychické. Oblastí může být ale celá řada. Může jít o bolesti zad, hlavy, vředy, nemoci žaludku, srdeční slabosti, vady řeči, problémy s učením (čtení, psaní, počítání) i sexuální obtíže. Dále to mohou být dyslexie, deprese, fóbie, strachy, alergie, poruchy spánku, závislosti či jiné problémy, které jsou i chronického charakteru. Této metodiky se využívá také hojně u hyperaktivních dětí nebo těch předškolních či prvňáčků, které zatím nejsou adaptované na školní docházku a dělá jim problémy se soustředit. Stejně tak toto lze aplikovat i u ratolestí, které třeba mají nějaké významnější potíže, což může být i nestabilní rodinné zázemí.

Kdy využít  One Brain?

Když máte pocit, že jste v bludném kruhu, když Vám některá situace vytváří stres a Vy netušíte, co za tím stojí, když máte pocit, že Vás Vaše problémy omezují ve Vašem životě a také, když neumíte své potřeby, postoje a přání upřednostnit před potřebami, postoji a přáními ostatních... Kineziologie dokáže odstranit velký problém i malý zádrhel.

Proč využít alternativní léčbu?

Ať už jedná o kineziologii nebo třeba i jiné podobné metody, což může být i zmíněná aromaterapie či přírodní kosmetika, tak u alternativ máte především zásadní devizu. Nejedná se o nic násilného nebo chemického, čehož využívá západní medicína. Pro spoustu lidí to může být rovnítko pro neúčinnost metodiky, jelikož předpokládají, že by byla slabá. Není tomu ale tak. Jen si vybavte osvědčené metody asijských léčitelů. Nenásilná forma dokáže, že žena otěhotní, i když před tím vše selhávalo. Nejinak tomu je i u alternativ. Navíc je tu ta výhoda, že nejsou vedlejší účinky a praktiky se dají vhodně kombinovat, což třeba u prášků nelze. Vyzkoušet alternativu znamená minimálně dostat organismus do takové rovnováhy, který pomůže tělu se lépe vyrovnat s potížemi.

Máte pocit, že máte zdravotní či emocionální problém, ale už nevíte, jak jej řešit? Zkuste "kineziologii". Ta vám pomůže zbavit se nejen onoho problému, ale zacílí i na jiné sféry vašeho života. Zde si nemusíte uvědomovat, že máte problém. Jenže, pokud například trpíte nespavostí, tak nevnímáte, že jste podráždění na okolí a tím pádem si třeba ničíte partnerský vztah. Najednou si pak uvědomíte více sfér, kde máte obtíže a ty postupně vytěsníte. Cílem kineziologie je dostat organismus především do formy a tím pádem se usměrní i váš život. A být v rovnováze znamená, že pak budete lépe zvládat každodenní situace a budete si života lépe užívat, protože budete mít odvahu i do jiných aktivit, než u kterých byste před tím váhali.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10396 (magazin-zdravi.cz#10160)


Přidat komentář