Kineziologie a alternativní léčba - Ústí nad Labem

Kineziologie je jedinečná a účinná metoda, která umožňuje každému člověku osobnostní růst, pomáhá zlepšovat vztahy a umožňuje rozvoj jeho nekonečných možností. Namísto jiných metod řeší příčiny problémů, než až jejich následky.

Co to je kineziologie?

Ve stresových situacích, které každého člověka provázejí od jeho prenatálního vývoje, přes porod, dětství až po dospělost, může dojít k takovému zoufalství, kdy má člověk pocit bezmocnosti, ztratí se jeho kreativní logika a není schopen absolutně správně myslet, natož jednat. Dokola opakuje ty stejné chyby. Vzniklá negativní reakce způsobuje zablokování energetického proudění na úrovni mozku a následně i v příslušné části těla. Výsledkem můžou být různé druhy problémů a to jak fyzické, tak i duševní, kterými mohou být bolesti hlavy, alergie, fobie, závislosti, atd.

Dá se říct, že v 90% případů bývá příčinou takového traumatu stres. Buňková paměť těla člověka eviduje všechny informace o každém energetickém bloku.

Kineziologie je jednou z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají nejenom psychologové, ale také lékaři či učitelé po celém světě. Tato metoda se začíná stále více rozšiřovat i v České republice. Kineziologie se týká studie svalů a pohybů těla. Jejím cílem je udržování rovnovážného zdravotního stavu a to za pomocí svalů lidského těla. Metoda kineziologie je založena na poznatku, že každá skupina svalů lidského těla má vztah k dalším činnostem těla a to např. k jednotlivým orgánům, zažívacímu ústrojí, krevnímu oběhu, atd.

Kineziologie a alternativní léčba - Ústí nad Labem

Cítíte se být unavení a potřebujete načerpat nové síly do budoucna? Chcete se zbavit deprese, strachu nebo fobie, které Vám brání v plném prožívání Vašeho života? Pokud toužíte po lepším životě, který byste mohli patřičně vychutnávat, doporučujeme Vám navštívit paní Janu Blažkovou, kterou naleznete na adrese: Bratří Čapků 652/26, 400 01 Ústí nad Labem. Paní Jana Blažková poskytuje terapeutické, duchovní a léčitelské služby. Tyto terapie Vám pomůžou k celistvosti tím, že je možné s jejich pomocí odstranit deprese a další nepříjemné stavy a pocity. K těmto terapiím patří kineziologie, rodinné systematické konstelace a regresní terapie. Vhodným doplňkem můžou být Bachovy květové esence. Z duchovních a léčitelských technik můžete využít např.** Reiki** a další směry energetické terapie. Pokud Vás láká představa, že se zbavíte všech starostí a budete si život plnými doušky už jen užívat a jste z Ústí nad Labem a okolí, kontaktujte paní Janu Blažkovou telefonicky na telefonním čísle: +420 604 775 719 nebo prostřednictvím emailové adresy: blazkovaj@volny.cz.

Jana BlažkováChcete se dozvědět mnohem více o službách nabízených paní Janou Blažkovou? Přejděte na internetové stránky www.blazkova.net, kde se dozvíte všechny podrobné informace o kineziologii a jednotlivých terapiích.

Co to je kineziologie

Kineziologií se rozumí moderní metoda, jejíž výhodou je bezesporu jednoduchost, komplexnost, časová nenáročnost a schopnost odstranit nebo podstatně zlepšit velký rozsah problémů. Cílem kineziologie je vyléčit zraněnou duši. Dalším cílem, ke kterému terapie směřují, je dosažení rovnováhy těla, mysli a psychiky. Může se stát, že trauma, které jste ve svém životě prožili, bylo tak intenzivní, že dojde dokonce k zablokování některých Vašich přirozených schopností. Díky metodě kineziologie je možné určit příčinu stresu včetně jejího emotivního obsahu a dále odstranit strach nebo bolest z nepříjemných vzpomínek. Pomocí terapie můžete uvolnit neurologickou blokádu, která může být příčinou nepřeberného množství duševních i fyzických těžkostí, kterými mohou být alergie, obezita, různé druhy závislosti, bolesti hlavy, bolesti zad, úzkost, strach z opuštěnosti, z neúspěchu, z rodičů, z nemoci, atd. Od všech výše uvedených těžkostí Vám může pomoci paní Jana Blažková.

Co lze touto metodou odstranit?

Kineziologií se můžete zbavit stresu a depresí způsobených nepříjemnými prožitky či jiných psychických trápení, strachu, fobie a úzkosti a to nejenom z lidí a z cizího prostředí, ale také ze zvířat, ze situací, ze školy, ze zkoušek, z bolesti, dále je možné se zbavit alergií, ekzémů, kožních problémů, díky této terapii pochopíte sebe sama, zbavíte se lehké mozkové dysfunkce, dyslexie, dysgrafie, poruch motoriky, logopedických vad, poruch sluchu a zraku, šilhavosti. Provedením kineziologické terapie se můžete zbavit obezity, osteoporózy, artrózy, bolestí žaludků, závislosti, bulimie, mentální anorexie, poruch imunity, vztahových problémů s partnerem, s dětmi, s rodiči a mnoha dalších problémů.

Kdo to je kineziolog

Kineziolog vhodnou terapií pomáhá klientovi  s tím, aby došlo k odstranění příslušného bloku, a aby byl klient schopný používat celý potenciál svého mozku v podobné situaci. Kineziolog Vám pomůže určit příčinu Vašeho stresu a také to, jak velký je jeho emocionální dosah. Může odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci, navodit normální a účinný neurologický tok. Kineziolog dokáže odstranit bariéry, které jste získali v minulosti a pomoct Vám rozhodnout se svobodně v přítomnosti.

Jak tato terapie probíhá?

Celá terapie kineziologie probíhá tak, že kineziolog nejdříve ze všeho zjistí celkový stav Vašeho těla a to podle toho, jak reagují při vyšetření Vaše jednotlivé svaly na jemný tlak rukou. Na negativní informace reagují jednotlivé svaly oslabením nebo napnutím svalu. Negativní emoce dokážou zablokovat energetické proudění nejdříve v mozku a tím samozřejmě i v příslušné části těla, která je mozkem řízená. Mozek je jako počítač a zaznamenává všechny naše zkušenosti. Pomocí testování svalů může terapeut tyto energetické blokády vyhledat a jednoduchými jemnými pohyby, kterými jsou doteky nebo masáže, energetický tok obnovit. Tato změna se poté projeví zlepšením svalové reakce. Kineziologie je tedy taková terapie, která využívá vlastních ozdravných sil, které má každý a které následně začnou vracet organismus do rovnováhy.

Kineziologie pomůže člověku opravdu vždy, v každém věku s různými problémy a starostmi. Člověk by měl však počítat s tím, že bude muset na pravidelná sezení a terapie docházet opakovaně, neboť výsledky se po již první absolvované schůzce dostavují jen výjimečně. To se ale není čemu divit. Pokud máte zdravotní problémy se zády nebo jinými partiemi těla, taky Vám nepomůže např. masáž hned napoprvé a vyžaduje se, aby člověk docházel pravidelně, neboť jen tak se může zbavit problémů trvale.

Reiki

Reiki představuje léčitelskou metodu, která vychází z východních filozofií. Za zemi původu této léčebné metody je považováno Japonsko a za zakladatele se považuje Mikao Usui. Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle člověka, existenci příslušných energetických center a drah, kterými můžete energie člověka proudit. Pokud jsou tato centra vyrovnaná a v meridiánech proudí energie bez jakýchkoliv překážek, člověk ze zdravý a vitální. Terapie Reiki předpokládá existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.

Bachovy květové esence

Podobně jako jiné formy naturální medicíny, tak i Bachovy květové esence léčí člověka a nebo jeho konkrétní nemoc nebo její příznaky. Tyto esence působí zejména na emocionální hladinu jedince. Proto dva lidi se stejnou nemocí mohou užívat zcela odlišné esence. Cílem Bachových květových esencí není potlačit negativní emocionální postoje a projevy, ale přetvořit je do pozitivního stavu, díky čemuž dojde ke stimulaci vnitřní síly jedince k zdravení se. Bachovy květové esence jsou určené také pro lidi, kteří trpí fyzickou nemocí a právě tyto esence dokážou vyrovnat a uklidnit lidskou psychiku dřív, než se u člověka projeví fyzická nemoc.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10393 (magazin-zdravi.cz#10154)


Přidat komentář